Center za duševno zdravje odraslih

 

Strokovni tim CDZO sestavljajo:

 

 • zdravniki specialisti psihiatrije,
 • diplomirane medicinske sestre,
 • specialisti klinične psihologije,
 • socialni delavci, 
 • psihologi, 
 • delovni terapevti,
 • patronažna medicinska sestra delujoča v posamezni občini. ?

 

Vstop v obravnavo predlagajo:

 • posamezniki s težavami v duševnem zdravju,
 • svojci in pomembni drugi,
 • izbrani osebni zdravniki,
 • izbrani psihiatri,
 • izbrani pediatri,
 • patronažne medicinske sestre,
 • službe nujne medicinske pomoči,
 • bolnišnice,
 • centri za socialno delo, 
 • socialno varstveni programi na področju duševnega zdravja,
 • zavodi za zaposlovanje in 
 • organizacije in delovna okolja, ki pri posamezniku zaznajo težave v duševnem zdravju.