Služba psihohigiensko psihiatrične dejavnosti, Sodna ulica 13

 

Osebam s težavami v duševnem zdravju nudimo različne oblike pomoči, odvisno od vrste in narave težav.

V obravnavo v našo službo lahko vstopajo na različne načine:

- z napotnico osebnega izbranega zdravnika ali brez nje, se naročijo na pregled v specialistično psihiatrično ambulanto;

- v primeru potrebe po multidisciplinarni obravnavi, se vključijo preko triažnega postopka v Center za duševno zdravje odraslih, kjer ocenimo potrebe vsakega posameznika in skupaj z njim pripravimo načrt obravnave, ki ga izvajamo v skladu z dogovorom. Sodelujemo s svojci in vsemi službami, ki so pomembne za duševno zdravje posameznika.