Služba psihohigiensko psihiatrične dejavnosti, Sodna ulica 13

Pooblaščena oseba za čakalni seznam:Danilo Švarcl, dipl.zn., 02 22 86 239

Na pregled k nam se lahko naročite na telefonsko številko (02) 22 86 239. Dobili boste datum in uro pregleda. Prosimo, da se termina držite - tako glede dneva, kot glede ure. Želje po pregledu izven določenega termina po nepotrebnem daljšajo čakalni čas v čakalnici pred ambulanto.

Za pregled potrebujete potrjeno zdravstveno kartico. Prosimo Vas, da s seboj prinesete tudi vse laboratorijske izvide in izvide drugih specialistov, če ste bili zaradi podobnih ali istih težav že pregledani pri drugih zdravnikih.

Nujnost pregleda je vezana na Vaše psihično stanje in ne na pravno-formalne okoliščine - če npr. potrebujete mnenje za invalidsko ali zdravniško komisijo, to ni razlog za nujni pregled.

Ob pregledu Vas prosimo, da poveste ali izvid potrebujete za svojega izbranega zdravnika splošne medicine ali ne. Glede na to, da nekateri ljudje potrebujejo pregled bolj zase, zato, da v sebi uredijo neke boleče vsebine, pisanje izvidov pri nas ni rutina. V tem primeru ostane vsebina pogovora zapisana samo v popisu bolezni.

Vse, kar pri pregledu poveste, je predmet zdravniške tajnosti. Vpogled v Vašo kartoteko lahko dobi samo zdravnik izvedenec, če ste v sodnem postopku, na podlagi zahteve sodišča. Sicer kakršnekoli zahteve po vpogledu v Vašo dokumentacijo s strani delodajalca, socialne službe, MNZ ali drugih upravnih služb, niso upravičene. Če pa je v Vašem interesu, da omenjene službe obvestite, da ste pri nas v obravnavi, to lahko storite. Pri nas lahko tudi dobite potrdilo, da ste pri nas v obravnavi brez diagnostičnih opredelitev in opisa Vašega psihičnega stanja. Po drugi strani imate sami pravico do vpogleda v Vašo kartoteko, če Vas ti podatki zanimajo. 
Ob prihodu v naš Dispanzer, se najprej obrnite na Sprejemno pisarno. Tam se boste srečali z medicinsko sestro, pri kateri boste dobili vse potrebne informacije. Njej boste tudi izročili svojo zdravstven izkaznico in sestra bo pripravila kartoteko, v kateri bo spravljena Vaša dokumentacija. Načeloma Vas najprej pregleda psihiater, ki se po pregledu opredeli, ali potrebujete tudi pregled pri specialistu klinične psihologije ali posvet s socialno delavko. Direkten dostop do naših psihologov je prej izjema kot pravilo. Pri nas se s psihološkim svetovanjem, ki ni del psihodiagnostičnega pregleda ali psihoterapevtske obravnave, pravzaprav ne ukvarjamo.