Pacienti se lahko naročijo osebno, preko telefona, čakalne knjige ali e-pošte.

NAROČANJE PREKO TELEFONA 02 23 56 664:
PON.  17.30 - 19.30
TOR.  16.30 - 18.30
SREDA in ČET. 12.00 - 14.00
PETEK 11.30 - 13.30

OSEBNO MED DELOVNIM ČASOM!

E-pošta: narocanje.ptd@zd-mb.si
Pri naročanju preko e-pošte obvezno napišite:

- ime in priimek,
- datum rojstva,
- številko napotnice,
- prvi oziroma kontrolni pregled (pri katerem zdravniku) in
- na kaj se naročate.
V primeru elektronskega naročanja boste povratno e-pošto prejeli s terminom pregleda.
Na vse druge zadeve, ki niso vezane na naročanje na pregled, odgovora ne boste prejeli.