Naročanje : 

Vpis v čakalno vrsto (naročanje) je možno na naslednje načine:
1.    Po telefonu  02 23 56 657
- PON.  17.30 - 19.30
- TOR.  16.30 - 18.30
- SREDA in ČET. 12.00 - 14.00
- PETEK 11.30 - 13.30

2.    Osebno: oddaja napotnice v nabiralnik pri ambulanti, ter med ordinacijskim časom:
- PON. 13.00 - 20.00
- TOR. 12.00 - 19.00
- SRE., ČET. 7.30 - 14.30
- PET. 7.30 - 14.00

3.   Po pošti na naslov: ZD Maribor, Ambulanta PTD, Sodna ulica 13 Maribor.

4.    eNaročanje

5.  E-pošta: narocanje.ptd@zd-mb.si
Pri naročanju preko e-pošte obvezno napišite:

- ime in priimek,
- datum rojstva,
- stopnja nujnosti
- številko napotnice,
- prvi oziroma kontrolni pregled (pri katerem zdravniku) in
- na kaj se naročate.
V primeru elektronskega naročanja boste povratno e-pošto prejeli s terminom pregleda.
Na vse druge zadeve, ki niso vezane na naročanje na pregled, odgovora ne boste prejeli.