Naročanje : 

Vpis v čakalno vrsto (naročanje) je možno na naslednje načine:
1.    Po telefonu  02 23 56 657
- PON.  17.30 - 19.30
- TOR.  16.30 - 18.30
- SREDA in ČET. 12.00 - 14.00
- PETEK 11.30 - 13.30

2.   Po pošti na naslov: ZD Maribor, Ambulanta PTD, Sodna ulica 13 Maribor.

3.    eNaročanje

4.  E-pošta: narocanje.ptd@zd-mb.si

5.  OSEBNO NAROČANJE  V NAŠEM ORDINACIJSKEM DELOVNEM ČASU

Pri naročanju preko e-pošte obvezno napišite:

- ime in priimek,
- datum rojstva,
- stopnja nujnosti
- številko napotnice,
- prvi oziroma kontrolni pregled (pri katerem zdravniku) in
- na kaj se naročate.
V primeru elektronskega naročanja boste povratno e-pošto prejeli s terminom pregleda.
Na vse druge zadeve, ki niso vezane na naročanje na pregled, odgovora ne boste prejeli.