ORDINACIJSKI ČAS:

 

    • PONEDELJEK:     13:00 – 20:00
    • TOREK:                12:00 – 19:00
    • SREDA:                07:30 – 14:30
    • ČETRTEK:             07:30 – 14:30
    • PETEK:                 07:30 – 14: 00

MALICA:

PONEDELJEK IN TOREK OD 15:30 - 16:00

SREDA, ČETRTEK IN PETEK OD 10:30 DO 11:00

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Suzana Subotić, dipl.m.s. (02 23 56 657), Iris Lazar, dipl.m.s.

Naročanje : 

Vpis v čakalno vrsto (naročanje) je možno na naslednje načine:
1.    Po telefonu  02 23 56 657
- PON.  17.30 - 19.30
- TOR.  16.30 - 18.30
- SREDA in ČET. 12.00 - 14.00
- PETEK 11.30 - 13.30


2.   Po pošti na naslov: ZD Maribor, Ambulanta PTD, Sodna ulica 13 Maribor.

3.    eNaročanje

4.  E-pošta: narocanje.ptd@zd-mb.si

5.  OSEBNO NAROČANJE  V NAŠEM ORDINACIJSKEM DELOVNEM ČASU

ZA LETNI KONTROLNI PREGLED PRI PNEVMOLOGU, SE JE POTREBNO NAROČITI VSAJ 6 MESECEV PRED ŽELJENIM TERMINOM. 


Pri naročanju preko e-pošte obvezno napišite:
- ime in priimek,
- datum rojstva,
- stopnja nujnosti,
- številko napotnice,
- prvi oziroma kontrolni pregled (pri katerem zdravniku) in
- na kaj se naročate.
V primeru elektronskega naročanja boste povratno e-pošto prejeli s terminom pregleda.
Na vse druge zadeve, ki niso vezane na naročanje na pregled, odgovora ne boste prejeli.