Odvzemno mesto Dvorakova, Dvorakova ulica 5, Maribor

Delovni čas:

ponedeljek - petek od 7:15 do 14:00.

Na lokaciji se izvaja samo odvzem bioloških vzorcev.