V ambulantnem delu se izvajajo specialistični pregledi bolnikov:

  • skeletno-mišičnih degenerativnih obolenj
  • obolenj in poškodb, ki povzročajo motnje gibanja
  • obolenj z okvarami živčevja

 
Cilj našega dela: strokovna obravnava bolnikov za doseganje izboljšanje funkcije, boljša kvaliteta življenja in samostojnost pri opravljanju življenjskih aktivnosti.

 

Zdravniki:

Nataša Spasojević, dr. med., spec. FRM
Verica Filipova, dr. med., spec. FRM
Josipa Kljajić, dr. med., spec. FRM
 

V primeru odsotnosti jih nadomeščajo Stanko Tominc, dr. med., spec. FRM, Petra Galovič, dr. med., spec. FRM, dr. Ana Golež, dr. med., spec. FRM, Jože Barovič, dr. med., spec. FRM, Blaž Švagan, dr. med. spec. FRM

Za več informacij (telefonska številka, ordinacijski čas in čas naročanja), kliknite na desni strani na "zdravnico" pod Kontakti.