V ambulantnem delu se izvajajo specialistični pregledi bolnikov:

  • skeletno-mišičnih degenerativnih obolenj
  • obolenj in poškodb, ki povzročajo motnje gibanja
  • obolenj z okvarami živčevja

 
Cilj našega dela: strokovna obravnava bolnikov za doseganje izboljšanje funkcije, boljša kvaliteta življenja in samostojnost pri opravljanju življenjskih aktivnosti.

 

Zdravnice:
Nataša Spasojević, dr. med., spec. fiz. in reh. med.
Verica Filipova, dr. med., spec. fiz. in reh. med.
Josipa Kljajić, dr. med., spec. fiz. in reh. med.

 

Naročanje ambulanta Nataša Spasojević, dr. med., spec. fiz. in reh. med. - Odrasli:

Pred določitvijo termina opravljamo triažo napotnic, točen termin sporočimo v roku 8 dni.

Naročanje osebno ali po telefonu v ponedeljek in torek od 14:00 – 16:00 ure, v sredo, četrtek in petek pa od 8:00-10:00 ure. Telefon za naročanje : 02 2286 225.

Kontakt za naročilo preko elektronskega naslova narocanje.fiziatrija@zd-mb.si oz.

Elektronsko naročilo preko portala za naročanje https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Čakalne dobe (03. 11. 2023):

napotitev pod ZELO HITRO 90 dni (februar 2024)

napotitev pod HITRO 190-200 dni (maj 2024)

napotitev pod REDNO 220 dni (junij 2024)

Pooblaščena oseba za čakalni seznam:

Maruša Kosec, m.s., e-pošta: cmr.amb2@zd-mb.si

 

Naročanje ambulanta za Nataša Spasojević, dr. med., spec. fiz. in reh. med. - otroci in mladostniki od 3.-20. leta starosti:

Pred določitvijo termina opravljamo triažo napotnic, točen termin sporočimo v roku 8 dni.

Naročanje osebno ali po telefonu v ponedeljek in torek od 14:00 – 16:00 ure, v sredo, četrtek in petek pa od 8:00-10:00 ure. Telefon za naročanje : 02 2286 225.

Kontakt za naročilo preko elektronskega naslova narocanje.fiziatrija@zd-mb.si oz.

Elektronsko naročilo preko portala za naročanje https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Čakalne dobe (03. 11. 2023):

napotitev pod ZELO HITRO 30 dni

napotitev pod HITRO 30 dni

napotitev pod REDNO 30 dni

Pooblaščena oseba za čakalni seznam:

Maruša Kosec, m.s., e-pošta: cmr.amb2@zd-mb.si

 

Naročanje ambulanta Verica Filipova, dr. med., spec. fiz. in reh. med. - odrasli:

Pred določitvijo termina opravljamo triažo napotnic, točen termin sporočimo v roku 8 dni.

Naročanje osebno ali po telefonu v ponedeljek in torek od 14:00 – 16:00 ure, v sredo, četrtek in petek pa od 8:00-10:00 ure. Telefon za naročanje : 02 2286 225.

Kontakt za naročilo preko elektronskega naslova narocanje.fiziatrija@zd-mb.si oz.

Elektronsko preko portala za naročanje https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Čakalne dobe (03. 11. 2023):

napotitev pod ZELO HITRO 60-70 dni (januar 2024)

napotitev pod HITRO 130-140 dni (marec 2024)

napotitev pod REDNO 160 dni (april 2024)

Pooblaščena oseba za čakalni seznam:

Živkovič Anja, e-pošta: cmr.amb1@zd-mb.si

 

Naročanje ambulanta JOSIPA KLJAJIĆ, dr. med., spec. fiz. in reh. med. - odrasli:

Pred določitvijo termina opravljamo triažo napotnic, točen termin sporočimo v roku 8 dni.

Naročanje osebno ali po telefonu v ponedeljek in torek od 14:00 – 16:00 ure, v sredo, četrtek in petek pa od 8:00-10:00 ure. Telefon za naročanje : 02 2286 225.

Kontakt za naročilo preko elektronskega naslova narocanje.fiziatrija@zd-mb.si oz.

Elektronsko preko portala za naročanje https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Čakalne dobe (03. 11. 2023):

napotitev pod ZELO HITRO 60 dni (januar 2024)

napotitev pod HITRO 130 dni (marec 2024)

napotitev pod REDNO 160 dni (april 2024)

Pooblaščena oseba za čakalni seznam:

Valentina Čokl, e-pošta: cmr.amb3@zd-mb.si

Obvestilo za paciente:

Po pravilniku ZPacP, lahko naročen termin odpoveste enkrat, vendar najpozneje 10 dni pred naročenim terminom ali po telefonu, po elektronski pošti ali pisno po pošti. Vsaj 10 dni pred terminom pacient prejme opozorilo o posledicah neupravičene odsotnosti. Posledica neupravičene odsotnosti je, da se Vas ponovno lahko naroči šele čez 3 mesece.