V ambulantnem delu se izvajajo specialistični pregledi bolnikov:

  • skeletno-mišičnih degenerativnih obolenj
  • obolenj in poškodb, ki povzročajo motnje gibanja
  • obolenj z okvarami živčevja

 
Cilj našega dela: strokovna obravnava bolnikov za doseganje izboljšanje funkcije, boljša kvaliteta življenja in samostojnost pri opravljanju življenjskih aktivnosti.

Pooblaščena oseba za čakalni seznam

 Štefica Jakopiček - 02 22 86 225  stefica.jakopicek@zd-mb.si

 

Zdravnice:

Nataša Spasojević, dr. med., specialistka FRM
Verica Filipova, dr. med., specialistka FRM

Za več informacij (telefonska številka, ordinacijski čas in čas naročanja), kliknite na desni strani na "zdravnico" pod Kontakti.