V ambulantnem delu se izvajajo specialistični pregledi bolnikov:

  • skeletno-mišičnih degenerativnih obolenj
  • obolenj in poškodb, ki povzročajo motnje gibanja
  • obolenj z okvarami živčevja

 
Cilj našega dela: strokovna obravnava bolnikov za doseganje izboljšanje funkcije, boljša kvaliteta življenja in samostojnost pri opravljanju življenjskih aktivnosti.

 

Zdravnice:
Nataša Spasojević, dr. med., spec. fiz. in reh. med.
Verica Filipova, dr. med., spec. fiz. in reh. med.
Josipa Kljajić, dr. med., spec. fiz. in reh. med.

 

Naročanje ambulanta Nataša Spasojević, dr. med., spec. fiz. in reh. med. - Odrasli:

Pred določitvijo termina opravljamo triažo napotnic, točen termin sporočimo v roku 8 dni. Prednost imajo stanja po poškodbah in operativnih stanjih.

Naročanje osebno ali po telefonu v ponedeljek in torek od 13:00 – 15:00 ure, v sredo, četrtek in petek pa od 8:00-10:00 ure. Telefon za naročanje : 02 2286 225.

Kontakt za naročilo preko elektronskega naslova narocanje.fiziatrija@zd-mb.si oz.

Elektronsko naročilo preko portala za naročanje https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Čakalne dobe (02. 04. 2024):

napotitev pod ZELO HITRO 149 dni (september 2024)

napotitev pod HITRO 286 dni (januar 2025)

napotitev pod REDNO 324 dni (februar 2025)

Pooblaščena oseba za čakalni seznam:

Maruša Kosec, m.s., e-pošta: cmr.amb2@zd-mb.si

 

Naročanje ambulanta za Nataša Spasojević, dr. med., spec. fiz. in reh. med. - otroci in mladostniki od 3.-20. leta starosti:

Pred določitvijo termina opravljamo triažo napotnic, točen termin sporočimo v roku 8 dni. Prednost imajo stanja po poškodbah in operativnih stanjih.

Naročanje osebno ali po telefonu v ponedeljek in torek od 13:00 – 15:00 ure, v sredo, četrtek in petek pa od 8:00-10:00 ure. Telefon za naročanje : 02 2286 225.

Kontakt za naročilo preko elektronskega naslova narocanje.fiziatrija@zd-mb.si oz.

Elektronsko naročilo preko portala za naročanje https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Čakalne dobe (02. 04. 2024):

napotitev pod ZELO HITRO 30 dni

napotitev pod HITRO 30 dni

napotitev pod REDNO 30 dni

Pooblaščena oseba za čakalni seznam:

Maruša Kosec, m.s., e-pošta: cmr.amb2@zd-mb.si

 

Naročanje ambulanta Verica Filipova, dr. med., spec. fiz. in reh. med. - odrasli:

Pred določitvijo termina opravljamo triažo napotnic, točen termin sporočimo v roku 8 dni. Prednost imajo stanja po poškodbah in operativnih stanjih.

Naročanje osebno ali po telefonu v ponedeljek in torek od 13:00 – 15:00 ure, v sredo, četrtek in petek pa od 8:00-10:00 ure. Telefon za naročanje : 02 2286 225.

Kontakt za naročilo preko elektronskega naslova narocanje.fiziatrija@zd-mb.si oz.

Elektronsko preko portala za naročanje https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Čakalne dobe (02. 04. 2024):

napotitev pod ZELO HITRO 146 dni (september 2024)

napotitev pod HITRO 219 dni (november 2024)

napotitev pod REDNO 249 dni (december 2024)

Pooblaščena oseba za čakalni seznam:

Živkovič Anja, e-pošta: cmr.amb1@zd-mb.si

 

Naročanje ambulanta JOSIPA KLJAJIĆ, dr. med., spec. fiz. in reh. med. - odrasli:

Pred določitvijo termina opravljamo triažo napotnic, točen termin sporočimo v roku 8 dni. Prednost imajo stanja po poškodbah in operativnih stanjih.

Naročanje osebno ali po telefonu v ponedeljek in torek od 13:00 – 15:00 ure, v sredo, četrtek in petek pa od 8:00-10:00 ure. Telefon za naročanje : 02 2286 225.

Kontakt za naročilo preko elektronskega naslova narocanje.fiziatrija@zd-mb.si oz.

Elektronsko preko portala za naročanje https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Čakalne dobe (02. 04. 2024):

napotitev pod ZELO HITRO 132 dni (avgust 2024)

napotitev pod HITRO 224 dni (november 2024)

napotitev pod REDNO 254 dni (december 2024)

Pooblaščena oseba za čakalni seznam:

Valentina Čokl, e-pošta: cmr.amb3@zd-mb.si

Obvestilo za paciente:

Po pravilniku ZPacP, lahko naročen termin odpoveste enkrat, vendar najpozneje 10 dni pred naročenim terminom ali po telefonu, po elektronski pošti ali pisno po pošti. Vsaj 10 dni pred terminom pacient prejme opozorilo o posledicah neupravičene odsotnosti. Posledica neupravičene odsotnosti je, da se Vas ponovno lahko naroči šele čez 3 mesece.