V ambulantnem delu se izvajajo specialistični pregledi bolnikov:

  • skeletno-mišičnih degenerativnih obolenj
  • obolenj in poškodb, ki povzročajo motnje gibanja
  • obolenj z okvarami živčevja

 
Cilj našega dela: strokovna obravnava bolnikov za doseganje izboljšanje funkcije, boljša kvaliteta življenja in samostojnost pri opravljanju življenjskih aktivnosti.

Pooblaščena oseba za čakalni seznam

Zlatka Valand, SMS 02 22 86 578,  zlatka.valand@zd-mb.si

(nadomešča Štefica Jakopiček - 02 22 86 225  stefica.jakopicek@zd-mb.si

 

Zdravnice:

Nataša Spasojević, dr. med., specialistka FRM
Verica Filipova, dr. med., specialistka FRM
Nataša Nikolić, dr. med., specialistka FRM


Za več informacij (telefonska številka, ordinacijski čas in čas naročanja), kliknite na desni strani na "zdravnico" pod Kontakti.