V ambulantnem delu se izvajajo specialistični pregledi bolnikov:

  • skeletno-mišičnih degenerativnih obolenj
  • obolenj in poškodb, ki povzročajo motnje gibanja
  • obolenj z okvarami živčevja

 
Cilj našega dela: strokovna obravnava bolnikov za doseganje izboljšanje funkcije, boljša kvaliteta življenja in samostojnost pri opravljanju življenjskih aktivnosti.

 

Zdravnice:
Nataša Spasojević, dr. med., specialistka FRM
Verica Filipova, dr. med., specialistka FRM

 

Naročanje ambulanta dr. Spasojević - Odrasli:

Pred določitvijo termina opravljamo triažo napotnic, točen termin sporočimo v roku 8 dni.

Naročanje osebno ali po telefonu v ponedeljek in torek od 14:00 – 16:00 ure, v sredo, četrtek in petek pa od 8:00-10:00 ure. Telefon za naročanje : 02 2286 578.

Kontakt za naročilo preko elektronskega naslova narocanje.fiziatrija@zd-mb.si oz.

Elektronsko naročilo preko portala za naročanje https://cakalnedobe.ezdrav.si.

Čakalne dobe (25. 01. 2023):

napotitev pod ZELO HITRO 70 - 80 dni

napotitev pod HITRO 160 - 170 dni

napotitev pod REDNO 190 - 200 dni

Pooblaščena oseba za čakalni seznam:

Maruša Kosec, m.s., e-pošta: cmr.amb2@zd-mb.si

 

Naročanje ambulanta za dr. Spasojević - otroci in mladostniki od 3.-20. leta starosti:

Pred določitvijo termina opravljamo triažo napotnic, točen termin sporočimo v roku 8 dni.

Naročanje osebno ali po telefonu v ponedeljek in torek od 14:00 – 16:00 ure, v sredo, četrtek in petek pa od 8:00-10:00 ure. Telefon za naročanje : 02 2286 578.

Kontakt za naročilo preko elektronskega naslova narocanje.fiziatrija@zd-mb.si oz.

Elektronsko naročilo preko portala za naročanje https://cakalnedobe.ezdrav.si.

Čakalne dobe (25. 01. 2023):

napotitev pod ZELO HITRO 30 dni

napotitev pod HITRO 30 dni

napotitev pod REDNO 30 dni

Pooblaščena oseba za čakalni seznam:

Maruša Kosec, m.s., e-pošta: cmr.amb2@zd-mb.si

 

Naročanje ambulanta dr. Filipova - odrasli:

Pred določitvijo termina opravljamo triažo napotnic, točen termin sporočimo v roku 8 dni.

Naročanje osebno ali po telefonu v ponedeljek in torek od 14:00 – 16:00 ure, v sredo, četrtek in petek pa od 8:00-10:00 ure. Telefon za naročanje : 02 2286 578.

Kontakt za naročilo preko elektronskega naslova narocanje.fiziatrija@zd-mb.si oz.

Elektronsko preko portala za naročanje https://cakalnedobe.ezdrav.si.

Čakalne dobe (25. 01. 2023):

napotitev pod ZELO HITRO 70-75 dni

napotitev pod HITRO 130-140 dni

napotitev pod REDNO 160 dni

Pooblaščena oseba za čakalni seznam:

Živkovič Anja, e-pošta: cmr.amb2@zd-mb.si

 

Obvestilo za paciente:

Po pravilniku ZPacP, lahko naročen termin odpoveste enkrat, vendar najpozneje 10 dni pred naročenim terminom ali po telefonu, po elektronski pošti ali pisno po pošti. Vsaj 10 dni pred terminom pacient prejme opozorilo o posledicah neupravičene odsotnosti. Posledica neupravičene odsotnosti je, da se Vas ponovno lahko naroči šele čez 3 mesece.