V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor je bil leta 2005 vzpostavljen Zdravstvenovzgojni center, kjer so se v skladu z nacionalnim programom CINDI pričele izvajati učne delavnice programirane zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo.

V začetku delovanja je program zdravstvene vzgoje zajemal pet delavnic in sicer:

 • Promocija zdravja in dejavniki tveganja
 • Zdrava prehrana
 • Zdravo hujšanje
 • Telesna dejavnost – gibanje
 • Da, opuščam kajenje! 

Leta 2014 se je program zdravstvene vzgoje prenovil in razširil na sedem različnih delavnic:

 • Življenjski slog
 • Dejavniki tveganja
 • Test hoje
 • Zdrava prehrana
 • Zdravo hujšanje
 • Telesna dejavnost – gibanje
 • Da, opuščam kajenje (skupinsko in individualno)

 Leta 2016 so se v program dela dodale tudi psihoeduktivne delavnice:

 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo
 • Tehnike sproščanja
 • Spoprijemanje s stresom
 • Spoprijemanje s tesnobo

 Leta 2018 je bil Zdravstvenovzgojni center ZD Maribor na razpisu izbran za sodelovanje v projektu Krepitev zdravja za vse, s čimer je postal Center za krepitev zdravja. Skupna vrednost sofinanciranja
iz EU Skladov in Proračuna Republike Slovenije je znašala 630.905,51 €. Sodelovali smo tudi z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije in Evropskim socialnim skladom na projektu Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – v Zdravstvenem domu Maribor.

 

Od začetkov delovanja Zdravstvenovzgojnega centra ZD Maribor v letu 2005, v katerem so bile zaposlene tri diplomirane medicinske sestre in se je izvajal program petih zdravstvenovzgojnih delavnic, smo se do danes razvili v zelo velik Center za krepitev zdravja, v katerem je v multidisciplinarnem timu zaposlenih dvajset strokovnjakov, izvajamo pa dvajset delavnic in individualna svetovanja.