OE Splošno zdravstveno varstvo (SZV) je ena izmed sedmih organizacijskih enot v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, ki opravlja zdravstveno dejavnost za zavod.
OE SZV opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v okviru služb in sicer:
•    preventivno, dispanzersko in ambulantno varstvo prebivalcev in specifičnih rizičnih populacijskih skupin, vključno z razvijanjem koncepta družinske medicine,
•    zdravstveno vzgojo in svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
•    laboratorijsko in drugo diagnostiko,
•    zdravljenje bolnikov s pljučnimi in alergijskimi boleznimi,
•    fizikalno medicino in medicinsko rehabilitacijo z zdravstveno rehabilitacijo in
•    mrliško pregledno službo.

Organizacijsko enoto vodi predstojnica, ki skrbi za organizacijo in strokovno delo OE. Njena pooblastila določi direktor zavoda.
Predstojnici organizacijske enote pomaga pri izvajanju skrbi za dobro organizacijo in strokovno delo v celotni organizacijski enoti glavna medicinska sestra OE SZV.
Znotraj OE SZV je glede na vrsto dejavnosti organiziranih 5 služb in vodstvo OE kot sledi:
•    vodstvo OE SZV,
•    Služba splošne medicinske dejavnosti,
•    Služba psihohigiensko psihiatrične dejavnosti,
•    Služba za laboratorijsko diagnostiko,
•    Služba pneumoftiziološkega dispanzerja,
•    Center za medicinsko rehabilitacijo.