OE Splošno zdravstveno varstvo (SZV) je ena izmed sedmih organizacijskih enot v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, ki opravlja zdravstveno dejavnost za zavod.


OE SZV opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v okviru služb in sicer:
•    preventivno, dispanzersko in ambulantno varstvo prebivalcev in specifičnih rizičnih populacijskih skupin v  ambulantah družinske medicine,
•    zdravstveno vzgojo in svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
•    laboratorijsko in drugo diagnostiko,
•    zdravljenje bolnikov s pljučnimi in alergijskimi boleznimi,

•    zdravljenje bolnikov v okviru Centra za duševno zdravje odraslih,

•    fizikalno medicino in medicinsko rehabilitacijo z zdravstveno rehabilitacijo in
•    mrliško pregledno službo.

Organizacijsko enoto vodi predstojnica, ki skrbi za organizacijo in strokovno delo OE. Njena pooblastila določi direktor zavoda.
Predstojnici organizacijske enote pomaga pri izvajanju skrbi za dobro organizacijo in strokovno delo v celotni organizacijski enoti glavna medicinska sestra OE SZV.

Znotraj OE SZV je glede na vrsto dejavnosti organiziranih 6 služb in vodstvo OE kot sledi:

•    vodstvo OE SZV,

•    Služba splošne medicinske dejavnosti,

•    Center za duševno zdravje odraslih, Služba psihohigiensko psihiatrične dejavnosti,

•    Služba za laboratorijsko diagnostiko,

•    Služba pnevmoftiziološkega dispanzerja,

•    Center za medicinsko rehabilitacijo,

•    Center za krepitev zdravja.