Zdravstveno socialna obravnava

Te patronažne obiske lahko opravi patronažna sestra samostojno- brez naročila zdravnika.

•    osem patronažnih obiskov v družini z novorojenčkom in dojenčkom do enega leta starosti,
•    dva dodatna patronažna obiska pri dojenčkih slepih in invalidnih mater do 12. meseca otrokove starosti,
•    en patronažni obisk v 2. in 3. letu starosti,
•    dva patronažna obiska na leto pri slepih in slabovidnih z dodatnimi motnjami v starosti od 7 do 25 let, ki so v domači oskrbi in se ne šolajo,
•    en patronažni obisk pri nosečnici v drugi polovici nosečnosti,
•    svetovalni preventivni patronažni obisk za posameznike, ki se ne odzovejo na vabila v nacionalnih preventivnih programih (SVIT, ZORA in DORA),
•    dva patronažna obiska na leto v družini pacienta z aktivno tuberkulozo 
•    dva patronažna obiska na leto pri zavarovanih osebah starih nad 25 let, ki so kronično bolni, težki invalidi, osameli in socialno ogroženi ter z motnjami v razvoju.

Patronažna zdravstvena nega nosečnice, otročnice in novorojenčka

Družine z novorojenčki in dojenčki dostopajo do strokovnih informacij na https://zdaj.net/

Video vsebine  v zvezi z rokovanjem z novorojenčkom in dojenčkom so dostopne na https://zdaj.net/novorojencek-in-dojencek/nega-in-sodelovanje-z-dojenckom/pravilno-rokovanje-z-dojenckom/

Patronažna zdravstvena nega nosečnice, otročnice in novorojenčka na podlagi Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni 
•    Patronažni obisk nosečnice v zadnjem tromesečju nosečnosti,


  


•    Patronažni obisk otročnice in novorojenčka v 24 urah po odpustu iz porodnišnice in nato do prvega kopanja novorojenčka


 

                         
Kontakni podatki
tel.:   02 22 86 281
GSM: 051 394 895 

 

Patronažna zdravstvena nega pacienta na domu, Sodna ulica 13, Maribor

Patronažna zdravstvena nega pacienta na domu je kurativna dejavnost in predstavlja izvajanje negovalnih intervencij, ki jih na delovnem nalogu predpiše izbrani osebni zdravniki ali zdravnik specialist
Ta dejavnost izvajamo vse dni v letu od od 6:30 do 20:00
Kontaktni podatki:
Telefon 02 22 86 537 dosegljiv od ponedeljka do petka od 06:30 do 14:30, sobota od 6:30 do 12:30.
Dežurni GSM telefon: 051 394 537 dosegljiv od ponedeljka do petka od 14:30 do 20:00, sobota od 12:30 do 20:00, nedelja in praznik od 6:30 do 20:00