Enota Tabor je locirana v Sodni ul. 13 v IV nadstropju.

 

Pokriva področje Maribor -Tabor, Nova vas, Radvanje in Studenci. Na tem področju izvaja patronažno zdravstveno nego 17 patronažnih medicinskih sester in strokovni vodja enote. 

Kontaktni podatki

Tel.: 02 22 86 447, na ta telefon so patronažne medicinske sestre dosegljive vsako jutro med 6:30 in 8:00, razen ob nedeljah in praznikih.   
Ordinacijski čas:
od ponedeljka do sobote od 6:30 do 20:00, 
nedelje in prazniki: dežurstvo od 6:30 do 20:00.

Odmor med delom: 10:00 - 10:30

Naročanje:
od ponedeljka do petka od 6:30 do 14:00 in v soboto od 6:30 do 12:30 na telefon 02 22 86 537,
popoldan od 14:00 do 20:00, v soboto od 12:30 do 20:00 ter v nedeljo in ob praznikih od 6:30 do 20:00 na 051 394 537.


Slavič Urška je odsotna

Rančan Petra je odsotna