Psihologi in klinični psihologi opravljajo individualne psihološke preglede in testiranje delavcev, voznikov, športnikov. Opravljajo svetovanja in razgovore v primeru subjektivnih težav na delovnem mestu, doma ali pri študiju.


Izvaja preglede in svetovanja:

 • psihološke preglede voznikov motornih vozil vseh kategorij za pridobitev oz. podaljšanje vozniškega dovoljenja,
 • psihološke pregledi delavcev na izpostavljenih delovnih mestih pred zaposlitvijo in obdobnih zdravstvenih pregledih (delo na višini, z nevarnimi snovmi,v cestni mehanizaciji,v skladiščih kot viličaristi),
 • psihološki pregledi za pridobitev licence za posest in nošenje orožja,
 • psihološki pregledi delavcev na psihično zahtevnih delih,
 • psihodiagnostični pregledi športnikov,
 • psihološki pregledi z mnenjem o delazmožnosti za potrebe zdravniških in invalidskih komisij,
 • svetovanje in razgovori v primeru subjektivnih težav na delovnem mestu,
 • psihološko svetovanje pri obvladovanju stresa,
 • svetovanje psihologa pri sindromu izgorelosti (burn-out sindrom),
 • psihološki pregledi študentov in svetovanje za premagovanje težav pri študiju in
 • psihološko svetovanje o povečanju delovne učinkovitosti in izboljšanju delovne klime v podjetjih.


Delovni čas je od ponedeljka do petka od 6:30 do 14:30, 
sprejem od 7:00 do 14:00.