V prostorih fiziologije dela se opravljajo funkcionalna testiranja organov in organskih sistemov.

Preiskave, ki jih opravljamo v fiziologiji dela:

EKG - preiskava električnega potenciala srčne mišice,
CIKLOERGOMETRIJA - preiskava zmogljivosti srčnožilnega sistema,
R 12, R 22 - testiranje vida na blizu in daleč,
Nyktometrija - preiskava vida v mraku,
Perimetrija - preiskava vidnega polja,
Spirometrija - preiskava zmogljivosti dihalnih poti,
Audiometrija – ADG - preiskava sluha,
Bitermalni frekvenčni vestibulogram - preiskava vzdraženosti  ravnotežnostnega aparata in
Antropometrija z oceno prehranjenosti - ITM.

Delovni čas od ponedeljka do petka od 07:00 do 14:00.