Izvaja storitve katerih se poslužuje medicina dela, prometa in športa:

Fiziologija dela
V prostorih fiziologije dela se opravljajo funkcionalna testiranja organov in organskih sistemov.

Psihologija dela
Psihologi in klinični psihologi opravljajo individualne psihološke preglede in testiranje delavcev, voznikov, športnikov. Opravljajo svetovanja in razgovore v primeru subjektivnih težav na delovnem mestu, doma ali pri študiju.