Medicina dela, prometa in športa, Služba za  oftalmologijo
 

Ergooftalmologija
 

Specialisti okulisti opravljajo ergooftalmološke preglede za potrebe medicine dela, prometa in športa in invalidske komisije ter druge specialistične okulistične preglede in preglede za predpis očal . 

Elektronsko naročanje: https://narocanje.ezdrav.si    
Na pregled prinesite očala in vse očesne izvide.

 

Naročanje: •

• po telefonu, št. 02 2286 466 med 11.00 in 13.00 uro

• osebno med 11 in 13 uro

• po elektronski pošti: okulistika@zd-mb.si

• eNaročanje (https://narocanje.ezdrav.si)

• po pošti, na naslov: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Okulistika

• Sodna ulica 13 2000 Maribor

Odgovorni za naročanje so: Maja Deželak, dipl. m. s., Mojca Bratovčak, dip. m. s., Gabrijela Bergauer, ZT, Maja Vodovnik, dipl. m. s., Zorec Čep Katja, ZT, Franka Kresić, administrator.