Ergooftalmologija
 

Specialisti okulisti opravljajo ergooftalmološke preglede za potrebe medicine dela, prometa in športa in invalidske komisije ter druge specialistične okulistične preglede in preglede za predpis očal . 

Elektronsko naročanje: https://narocanje.ezdrav.si    
Na pregled prinesite očala in vse očesne izvide.

 


Naročanje: •

• po telefonu, št. 02 2286 466 med 11.00 in 13.00 uro

• osebno med 11 in 13 uro

• po elektronski pošti: okulistika@zd-mb.si

• eNaročanje (https://narocanje.ezdrav.si)

• po pošti, na naslov: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Okulistika

• Sodna ulica 13 2000 Maribor

Odgovorni za naročanje so: Maja Deželak, dipl. m. s., Mojca Bratovčak, dip. m. s., Ines Janel, ZT, Gabrijela Bergauer, ZT, Maja Vodovnik, ZT, Zorec Čep Katja, ZT, Franka Kresić, administrator.