Pregledi za voznike

Najpogostejši zdravstveni pregledi za voznike:

  • kandidati za kategorije A, B, C, D in E,
  • kontrolni pregledi,
  • poklicni vozniki vseh kategorij,
  • po odvzemu vozniških dovoljenj in
  • postavljen dvom o sposobnosti za vožnjo.

 

Naročanje po telefonu 02 2286244, od 7.00 do 11.00 ure

 

Preglede opravljamo v:


Dispanzer Medicine dela, prometa in športa, Sodna ul. 13
 


Pregledi za službo

Najpogostejši zdravstveni pregledi za službo:

  • predhodni zdravstveni pregled,
  • obdobni zdravstveni pregled in
  • ciljani zdravstveni pregled.


Preglede opravljamo v:


Dispanzer Medicine dela, prometa in športa, Sodna ul. 13
Dispanzer Medicine dela, prometa in športa Ruše
Dispanzer za zdravstveno varstvo študentov, Ob parku 5
 

Pregledi za posest in nošnjo orožja

Zdravstvene preglede za posest in nošnjo orožja je možno opraviti v:


Dispanzer Medicine dela, prometa in športa, Sodna ul. 13
Dispanzer Medicine dela, prometa in športa Ruše
Dispanzer za zdravstveno varstvo študentov, Ob parku 5


Pregledi za letalsko osebje drugega razreda

Preglede za letalsko osebje drugega razreda opravljamo v:


Dispanzer Medicine dela, prometa in športa, Sodna ul. 13
Miran BECNER, dr. med., spec.


Pregledi za športnike in rekreativce

Preglede za športnike in rekreativce opravljamo v:


Dispanzer Medicine dela, prometa in športa, Sodna ul. 13
Jasminka MAMULA, dr. med., spec.