Pregledi za voznike

Najpogostejši zdravstveni pregledi za voznike:

  • kandidati za kategorije A, B, C, D in E,
  • kontrolni pregledi,
  • poklicni vozniki vseh kategorij,
  • po odvzemu vozniških dovoljenj in
  • postavljen dvom o sposobnosti za vožnjo.

Zdravniški pregled tudi v popoldanskem času na lokaciji Tezno.
Več ...

Preglede opravljamo v:
Dispanzer Medicine dela, prometa in športa, Sodna ul. 13
Dispanzer Medicine dela, prometa in športa Ruše
Dispanzer Medicine dela, prometa in športa Tezno


Pregledi za službo

Najpogostejši zdravstveni pregledi za službo:

  • predhodni zdravstveni pregled,
  • obdobni zdravstveni pregled in
  • ciljani zdravstveni pregled.


Preglede opravljamo v:
Dispanzer Medicine dela, prometa in športa, Sodna ul. 13
Dispanzer Medicine dela, prometa in športa Ruše
Dispanzer Medicine dela, prometa in športa Tezno
Dispanzer za zdravstveno varstvo študentov, Ob parku 5
 

Pregledi za posest in nošnjo orožja

Zdravstvene preglede za posest in nošnjo orožja je možno opraviti v:
Dispanzer Medicine dela, prometa in športa, Sodna ul. 13
Dispanzer Medicine dela, prometa in športa Ruše
Dispanzer Medicine dela, prometa in športa Tezno
Dispanzer za zdravstveno varstvo študentov, Ob parku 5


Pregledi za letalsko osebje drugega razreda

Preglede za letalsko osebje drugega razreda opravljamo v:
Dispanzer Medicine dela, prometa in športa, Sodna ul. 13
Miran BECNER, dr. med., spec.


Pregledi za športnike in rekreativce

Preglede za športnike in rekreativce opravljamo v:
Dispanzer Medicine dela, prometa in športa, Sodna ul. 13
Jasminka MAMULA, dr. med., spec.

Dispanzer Medicine dela, prometa in športa Ruše
Alem KULENOVIĆ, dr. med., spec.