V Dispanzerjih medicine dela, prometa in športa se izvajajo naslednje dejavnosti:

 • vse naloge pooblaščenega zdravnika iz Zakona o varnosti in zdravja pri delu,
 • opravlja analize tveganj in zdravstvene ocene delovnih mest,
 • preventivne  zdravstvene preglede:
  • pred zaposlitvijo,
  • obdobne  in  druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede,
  • pregledi pred odhodom ali delom v tujino,
  • poklicne voznike (vseh kategorij, viličariste, gradbene mehanizacije),
  • voznike amaterje (kandidati in podaljšanje),
  • po odvzemu vozniškega dovoljenja, izbrisu kazenskih točk in ob dvomu o sposobnosti za voznika motornega vozila.  Naročanje po telefonu 02 2286244, od 7.00 do 11.00 ure
    
 • za posest in nošenje orožja,
 • v smislu varovanja pred nalezljivimi boleznimi,
 • športnikov in reakreativcev,
 • letalskega osebja II. razreda  (športni piloti letal, helikopterjev, ultralahkih letalskih naprav, jadralnih letal, balonov, padalcev, kabinsko osebje , kontrole letenja in drugo strokovno osebje),
 • sodelujejo v timski obravnavi pri poklicnem usmerjanju učencev,
 • izdelujejo izvedenska in strokovna mnenja za ZZZS, invalidske komisije,
 • zdravstvena vzgoja (uporaba zaščitnih sredstev pri delu, pravilna drža telesa pri prenašanju bremen, pravilna namestitev za varno delo z računalnikom, zdrav način življenja,prehrana na delovnem mestu,dejavniki tveganja za nastanek kroničnih  nenalezljivih bolezni, nepravilna prehrana, debelost,  kajenje, alkohol, zvišan holesterol, visok krvni pritisk, itd.),
 • organiziramo  tečaje prve pomoči  s praktičnimi vajami za  konkretno delovno okolje.

Poleg poglobljenega sodelovanja z  delodajalci je potrebno sodelovanje tudi z osebnimi, šolskimi in imenovanimi zdravniki, različnimi specialisti, invalidsko komisijo, upravno enoto in inšpekcijskimi službami.

Vse storitve, ki jih opravlja medicina dela, prometa in športa so plačljive s strani naročnika, delodajalca oziroma samoplačnikov.