Medicina dela, prometa in športa (MDPŠ) izvaja zdravstveno varstvo delavcev, udeležencev v prometu, študentov, športnikov in rekreativcev.

Izvaja naloge aktivnega zdravstvenega varstva aktivne populacije s ciljem:

  • varovanje zdravja, delovne zmožnosti in življenja,
  • zgodnjega odkrivanja in preprečevanja bolezni (predvsem poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom, poškodb pri delu in izven ter posledične invalidnosti) in
  • rehabilitacije obolelih in poškodovanih in to v sodelovanju z  aktivnimi zdravstvenimi službami in zavodi ter delodajalcem.

Organizirana je v dveh službah:

  • Dispanzerska služba in
  • Služba za skupne potrebe.