Pooblaščene osebe za čakalne sezname  v OE Zobozdravstvo:

Splošna zobozdravstvena služba za odrasle: Jelka Matušan, dr. dent. med. - tel. št. 02/2356613,
Specialistična zobozdravstvena služba za odrasle: Romana Mance Kristan, dr. dent. med. spec. - tel. št.02/2356634 ali 02/2356640, 
Dispanzerska zobozdravstvena služba za otroke in mladino: Ingrid Merc Hribernik, dr. dent. med. - tel.št. 02/2286519,
Specialistična zobozdravstvena služba za otroke in mladino: Polona Ivanič, dr.dent.med.spec. otr. in prev. zob. - e-pošta: pedonto.polona.ivanic@zd-mb.si, tel.št. 02/2286513
Za vodenje čakalnega seznama (protetične storitve) je odgovorna oseba, nosilec dejavnosti - zobozdravnik v vsaki posamezni ambulanti.

 

Splošna zobozdravstvena služba za odrasle in dispanzerska zobozdravstvena služba za otroke in mladino

 

Čakalne dobe in glavarine ( link do tabele)

 

Čakalne dobe za prvi pregled v dispanzerski zobozdravstveni službi za otroke in mladino ni. 

V tabeli so po barvi ločeni zobozdravniki za otroke in mladino in zobozdravniki za odrasle.

                                                

ZOBOZDR. DEJAVNOST-ZDRAVLJENJE MLADINE 

   

                                                

ZOBOZDR. DEJAVNOST-ZDRAVLJENJE ODRASLIH

 

Specialistična zobozdravstvena služba za otroke in mladino
 

Specialistične pedontološke ambulante
V nujnih primerih se sprejme pacienta takoj v obravnavo, ostale storitve pa se opravijo po programu (preventivni program).

Alenka Forstner,dr.dent.med.spec.pedontolog

Bojan Bilić,dr.dent.med.spec.pedontolog

Polona Ivanič,dr.dent.med.spec.pedontolog

Čakalna doba na prvi pregled:

napotitev pod ZELO HITRO: 14 dni
napotitev pod HITRO:  30   dni
napotitev pod REDNO: 60 dni

Specialistične ortodontske ambulante

Čakalna doba na prvi pregled:

stopnja nujnosti: REDNO 2455 dni
stopnja nujnosti: HITRO  2045 dni
stopnja nujnosti: ZELO HITRO 360 dni
Paciente, ki so prejeli napotnico ZELO HITRO triažiramo.

Vljudno prosimo, da pred vpisom (oddajo napotnice) preverite, da vaš otrok (mladostnik) na datum pregleda ne bo star 16 let ali več. Z vpisom ste se strinjali s čakalno dobo, ki presega vse meje dopustne in lahko vpliva na možnosti in potek ortodontskega zdravljenja.

Pogoj za ortodontsko zdravljenje so zdravi zobje in obzobna tkiva ter brezhibna ustna higiena.
Po opravljenem specialističnem pregledu se specialist ortodont odloči o stopnji nujnosti za pričetek ortodontskega zdravljenja.
Prvi pregledi se opravljajo glede na E-čakalno vrsto in stopnjo nujnosti na napotnici. Ob prvem pregledu pacient potrebuje ortopan rtg-posnetek, napotnico zanj izda osebni zobozdravnik.
Po opravljenem specialističnem pregledu se specialist ortodont odloči o optimalnem času za pričetek ortodontskega zdravljenja. Če se stopnja nujnosti razlikuje od stopnje nujnosti navedene na napotnici, velja stopnja nujnosti, ki se ugotovi ob spec.pregledu.
Pacienta oz. starše ob pregledu obširno informiramo o nepravilnosti in predvidenem pričetku zdravljenja.
Pogoj za pričetek ortodontskega zdravljenja so zdravi zobje in obzobna tkiva ter brezhibna ustna higiena.

 

Specialistična zobozdravstvena služba za odrasle

Čakalne dobe