Pooblaščene osebe za čakalne sezname  v OE Zobozdravstvo:
Tina Klobasa, dipl. m. s. - tel. št. 02/2356623,
Splošna zobozdravstvena služba za odrasle: Jelka Matušan, dr. dent. med. - tel. št. 02/2356613,
Specialistična zobozdravstvena služba za odrasle: Romana Mance Kristan, dr. dent. med. spec. - tel. št.02/2356634 ali 02/2356640, 
Dispanzerska zobozdravstvena služba za otroke in mladino: Ingrid Merc Hribernik, dr. dent. med. - tel.št. 02/2286519,
Specialistična zobozdravstvena služba za otroke in mladino: Mojca Lajh, dr. dent. med., spec. - e-pošta: mojca.lajh@zd-mb.si, tel.št. 02/2286516
Za vodenje čakalnega seznama (protetične storitve) je odgovorna oseba, nosilec dejavnosti - zobozdravnik v vsaki posamezni ambulanti.

 

Splošna zobozdravstvena služba za odrasle 

Čakalne dobe


Dispanzerska zobozdravstvena služba za otroke in mladino

Čakalne dobe za prvi pregled v dispanzerski zobozdravstveni službi za otroke in mladino ni. 

 

Specialistična zobozdravstvena služba za otroke in mladino
 

Specialistične pedontološke ambulante
V nujnih primerih se sprejme pacienta takoj v obravnavo, ostale storitve pa se opravijo po programu (preventivni program).

Alenka Forstner,dr.dent.med.spec.pedontolog

Bojan Bilić,dr.dent.med.spec.pedontolog

Polona Ivanič,dr.dent.med.spec.pedontolog

Čakalna doba na prvi pregled:
napotitev pod ZELO HITRO: 14 dni
napotitev pod HITRO:  30   dni
napotitev pod REDNO: 60 dni

Specialistične ortodontske ambulante

doc. dr. Anita Fekonja, dr. dent. med., spec.
Število pacientov v čakalni knjigi je 502
stopnja nujnosti: REDNO 1885 dni
stopnja nujnosti: HITRO  1335 dni
stopnja nujnosti: ZELO HITRO 90 dni                                                                                                                                                                    Čakalna doba za zdravljenje do 1800 dni
Pogoj za ortodontsko obravnavo so zdravi zobje in obzobna tkiva.

 
Jasmina Šijanec Kebrič, dr. dent. med., spec.
Število čakajočih pacientov je 540
stopnja nujnosti: REDNO 1870 dni
stopnja nujnosti: HITRO  1280 dni
stopnja nujnosti: ZELO HITRO 90 dni
Paciente, ki so prejeli napotnico triažiramo, v  štirinajstih dneh po izdaji napotnice.
Pogoj za ortodontsko zdravljenje so zdravi zobje in obzobna tkiva ter brezhibna ustna higiena.

 
Mojca Lajh, dr. dent. med., spec.
Število pacientov v čakalni knjigi je 550, 
specialistični ortodontski  pregled ZELO HITRO 350 dni,
specialistični ortodontski  pregled HITRO 1498 dni,
specialistični ortodontski  pregled REDNO 2013 dni. 

Zdravljenje: 
REDNO 2150 dni
HITRO 360 dni
ZELO HITRO 90 dni

Pogoj za ortodontsko obravnavo so zdravi zobje in obzobna tkiva.
Po opravljenem specialističnem pregledu se specialist ortodont odloči o stopnji nujnosti za pričetek ortodontskega zdravljenja.
Prvi pregledi se opravljajo glede na E-čakalno vrsto in stopnjo nujnosti na napotnici.Ob prvem pregledu pacient potrebuje ortopan rtg-posnetek, napotnico zanj izda osebni zobozdravnik.
Po opravljenem specialističnem pregledu se specialist ortodont odloči o optimalnem času za pričetek ortodontskega zdravljenja. Če se stopnja nujnosti razlikuje od stopnje nujnosti navedene na napotnici, velja stopnja nujnosti, ki se ugotovi ob spec.pregledu.
Pacienta oz. starše ob pregledu obširno informiramo o nepravilnosti in predvidenem pričetku zdravljenja.
Pogoj za pričetek ortodontskega zdravljenja so zdravi zobje in obzobna tkiva ter brezhibna ustna higiena.

 

Specialistična zobozdravstvena služba za odrasle

Čakalne dobe