Pooblaščene osebe za čakalne sezname  v OE Zobozdravstvo:
Helena Rokavec, dipl. m. s. - tel. št. 02/2356623,
Splošna zobozdravstvena služba za odrasle: Jelka Matušan, dr. dent. med. - tel. št. 02/2356613,
Specialistična zobozdravstvena služba za odrasle: Romana Mance Kristan, dr. dent. med. spec. - tel. št.02/2356634 ali 02/2356640, 
Dispanzerska zobozdravstvena služba za otroke in mladino: Ingrid Merc Hribernik, dr. dent. med. - tel.št. 02/2286519,
Specialistična zobozdravstvena služba za otroke in mladino: Mojca Lajh, dr. dent. med., spec. - e-pošta: mojca.lajh@zd-mb.si, tel.št. 02/2286516
Za vodenje čakalnega seznama (protetične storitve) je odgovorna oseba, nosilec dejavnosti - zobozdravnik v vsaki posamezni ambulanti.

 

Splošna zobozdravstvena služba za odrasle 

Čakalne dobe za prvi pregled v splošni zobozdravstveni službi za odrasle ni. 
Čakalna doba za konzervativne storitve je od 30 dni do 180 dni.
Čakalna doba za protetične storitve po končani konzervativni obravnavi je od 180 dni do 360 dni.


Dispanzerska zobozdravstvena služba za otroke in mladino

Čakalne dobe za prvi pregled v dispanzerski zobozdravstveni službi za otroke in mladino ni. 

 

Specialistična zobozdravstvena služba za otroke in mladino
 

Specialistične pedontološke ambulante
V nujnih primerih se sprejme pacienta takoj v obravnavo, ostale storitve pa se opravijo po programu (preventivni program).

Alenka Forstner,dr.dent.med.spec.pedontolog

Bojan Bilić,dr.dent.med.spec.pedontolog

prim.Herta Ranzinger,dr.dent.med.spec.pedontolog

Čakalna doba na prvi pregled:
napotitev pod ZELO HITRO: 14 dni
napotitev pod HITRO:  30   dni
napotitev pod REDNO: 60 dni

Specialistične ortodontske ambulante

doc. dr. Anita Fekonja, dr. dent. med., spec.
Število pacientov v čakalni knjigi je 491
stopnja nujnosti: REDNO 770 dni
stopnja nujnosti: HITRO  515 dni
stopnja nujnosti: ZELO HITRO 21 dni                                                                                                                                                                    Čakalna doba za zdravljenje do 1700 dni
Pogoj za ortodontsko obravnavo so zdravi zobje in obzobna tkiva.

 
Jasmina Šijanec Kebrič, dr. dent. med., spec.
Število čakajočih pacientov je 540
stopnja nujnosti: REDNO 470 dni
stopnja nujnosti: HITRO  200 dni
stopnja nujnosti: ZELO HITRO 21 dni
Paciente, ki so prejeli napotnico triažiramo, v  štirinajstih dneh po izdaji napotnice.
Pogoj za ortodontsko zdravljenje so zdravi zobje in obzobna tkiva ter brezhibna ustna higiena.

 
Mojca Lajh, dr. dent. med., spec.
Število pacientov v čakalni knjigi je 550, 
specialistični ortodontski  pregled ZELO HITRO 21 dni,
specialistični ortodontski  pregled HITRO 500 dni,
specialistični ortodontski  pregled REDNO 730 dni. 
Pogoj za ortodontsko obravnavo so zdravi zobje in obzobna tkiva.
Po opravljenem specialističnem pregledu se specialist ortodont odloči o stopnji nujnosti za pričetek ortodontskega zdravljenja.
Prvi pregledi se opravljajo glede na E-čakalno vrsto in stopnjo nujnosti na napotnici.Ob prvem pregledu pacient potrebuje ortopan rtg-posnetek, napotnico zanj izda osebni zobozdravnik.
Po opravljenem specialističnem pregledu se specialist ortodont odloči o optimalnem času za pričetek ortodontskega zdravljenja. Če se stopnja nujnosti razlikuje od stopnje nujnosti navedene na napotnici, velja stopnja nujnosti, ki se ugotovi ob spec.pregledu.
Pacienta oz. starše ob pregledu obširno informiramo o nepravilnosti in predvidenem pričetku zdravljenja.
Pogoj za pričetek ortodontskega zdravljenja so zdravi zobje in obzobna tkiva ter brezhibna ustna higiena.

 

Specialistična zobozdravstvena služba za odrasle


Specialistične ambulante za čeljustno kirurgijo
Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Marija Dobaja, Mateja Majšter
Čakalna doba na prvi pregled z napotnico: 
napotitev pod HITRO: 69 dni
napotitev pod REDNO: 162 dni
napotitev pod ZELO HITRO: 14 dni

ČAKALNE DOBE ZA OPERATIVNI POSEG:
Peter Balon, dr. med., dr. dent. med, spec.:   od 480 dni 
(Število pacientov vpisanih v čakalno knjigo je 310)
Obrad Josipović, dr. dent. med., spec.:         od 720 dni
(Število pacientov vpisanih v čakalno knjigo je 350)
David Debevc, dr. med., dr. dent. med, spec: od  240   dni 
(Število pacientov vpisanih v čakalno knjigo je 150)

Specialistične ambulante za zobne, ustne bolezni in parodontologijo 
Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Marija Dobaja, Mateja Majšter

Romana Mance Kristan, dr. dent. med., spec.
Čakalna doba na prvi pregled z napotnico: 
napotitev pod HITRO: 164 dni
napotitev pod REDNO: 629 dni
napotitev pod ZELO HITRO: 20 dni

ČAKALNA DOBE ZA OPERATIVNI POSEG:
Odvisno od posega do 120 dni.

Tina Frank, dr. dent. med., spec.
Čakalna doba na prvi pregled: 
napotitev pod HITRO: 234 dni
napotitev pod REDNO: 1433 dni
napotitev pod ZELO HITRO: 40 dni

ČAKALNA DOBE ZA OPERATIVNI POSEG:
Odvisno od posega do 150 dni.

Tina Frank, dr. dent. med., spec. bo zaradi bolniškega staleža do nadaljnjega odsotna.


Specialistična ambulanta za zobne bolezni in endodontijo   
Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Marija Dobaja, Mateja Majšter

Specialistična ambulanta za zobne bolezni in endodontijo  
Čakalna doba na prvi pregled: 
napotitev pod HITRO: 757 dni
napotitev pod REDNO: 844 dni
napotitev pod ZELO HITRO: 22 dni

Število pacientov vpisanih v čakalno knjigo je 283.
ČAKALNA DOBA  ZA  POSEG: Od  1000 dni.