Odgovorne osebe za čakalne sezname v OE Varstvo otrok in mladine: 

Služba za zdravstveno varstvo predšolskih otrok: Jasmina Kamenčič Germek, dipl. m. s.,
Služba za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine: Estera Martini, dipl. m. s.,
Služba za otroško in mladostniško psihiatrijo: Metka Kelbič, dipl.m.s. , 

Služba specialistične dejavnosti:
ORL ambulanta za otroke in odrasle: Ina Caf
ORL ambulanta za odrasle: Sebastijan Forstnerič, dipl. zn. s spec. znanji
Očesna šolska ambulanta: Kaja Medved

Čakalne dobe so navedene pod Specialistične ambulante