Odgovorne osebe za čakalne sezname v OE Splošno zdravstveno varstvo:
Petra Hlade Kodrič, dipl. m. s.

Služba splošne medicinske dejavnosti: Petra Hlade Kodrič, dipl. m. s.
Služba psihohigiensko psihiatrične dejavnosti: Danilo Švarcl, dipl.zn.,
Služba za laboratorijsko diagnostiko: Mojca Jernejšek, dipl.inž.lab.biomed 
Služba pnevmoftiziološkega dispanzerja: Suzana Subotić, dipl. m. s.
Center za medicinsko rehabilitacijo: Alen Pavlec, dipl.fiziot.

 

Pooblaščene osebe za vodenje čakalnega seznama:

Služba pnevmoftiziološkega dispanzerja (PTD):

Suzana Subotić (02 23 56 664)
Iris Lazar (02 23 56 654)
Vladimir Kodrič (02 23 56 664)
Maja Feltrin Sernko (02 23 56 664)
Anemari Karba (02 23 56 664)
Kaja Majer (02 23 56 657)
Tile Gavez (02 23 56 657)
Nina Hochegger (02 23 56 657)
Suzana Arnuš (02 23 56 660)
Ivanka Jurše (02 23 56 660)
Gorenšek Sanja (02 23 56 660)

Služba psihohigiensko psihiatrične dejavnosti, tel.: 02 22 86 239:

Švarcl Danilo, dipl.zn.
Matečko Grega
Jovana Moravac
Žan Pintar
Petra Strnad
Maja Županek

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog:

Adila Sinanović, dipl.ms. (02 22 86 540)
Simona Bračko, dipl.ms. (02 22 86 540)

Center za medicinsko rehabilitacijo:

Maruša Kosec (02 22 86 225)
 

Antikoagulantna ambulanta:

Janina Stanković Dušič 02 620 13 59 
Marija Gorišek 02 620 15 66

Informacija o urah naročanja je navedena pri urniku posamezne ambulante. 
 

Čakalna doba (v dnevih):

Hitra

Redna

Zelo hitra

Služba psihohigienske psihiatrične dejavnosti

 

 

 

Služba za laboratorijsko diagnostiko

 0

 0

0

Antikoagulantna ambulanta      

Ljiljana Obrenović, dr. med. spec.

14 21 10
Center za medicinsko rehabilitacijo  

 

 

 

Napotnice se triažirajo s strani zdravnika specialista FRM glede na napotno diagnozo in stopnjo nujnosti.