Odgovorne osebe za čakalne sezname v OE Splošno zdravstveno varstvo:
Petra Kodrič, dipl. m. s.

Služba splošne medicinske dejavnosti: Petra Kodrič, dipl. m. s.
Služba psihohigiensko psihiatrične dejavnosti: Danilo Švarcl, dipl.zn.,
Služba za laboratorijsko diagnostiko: Mojca Jernejšek, dipl.inž.lab.biomed 
Služba pnevmoftiziološkega dispanzerja: Katja Volmajer, dipl. m. s.
Center za medicinsko rehabilitacijo: Alenn Pavlec, dipl.fiziot.

 

Pooblaščene osebe za vodenje čakalnega seznama:

Služba pnevmoftiziološkega dispanzerja (PTD):
Katja Volmajer (02 23 56 664)
Vladimir Kodrič (02 23 56 664)
Suzana Subotić (02 23 56 664)
Maja Feltrin Sernko (02 23 56 664)
Anemari Karba (02 23 56 664)
Tile Gavez (02 23 56 657)
Iris Lazar (02 23 56 657)
Nina Hochegger (02 23 56 657)
Predikaka Dragica (02 23 56 660)
Suzana Arnuš (02 23 56 660)
Ivanka Jurše (02 23 56 660)

Dispanzer za psihohigieno, tel.: 02 22 86 239:
Švarcl Danilo, dipl.zn.
Matečko Grega
Jovana Moravac
Žan Pintar
Petra Strnad

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog:
Adila Sinanović (02 22 86 540)
Simona Bračko, dipl.ms. (02 22 86 540)

Center za medicinsko rehabilitacijo:
Maruša Kosec (02 22 86 578)
 

Antikoagulantna ambulanta:
Dejan Repnik 02 620 17 87
Janina Stanković Dušič 02 620 13 59 
Marija Gorišek 02 620 15 66

Informacija o urah naročanja je navedena pri urniku posamezne ambulante. 
 

Čakalna doba (v dnevih):

Hitra

Redna

Zelo hitra

Dispanzer za psihohigieno

 

 

 

Služba za laboratorijsko diagnostiko

 0

 0

0

Antikoagulantna ambulanta      

Ljiljana Obrenović, dr. med. spec.

14 21 10
Center za medicinsko rehabilitacijo  

 

 

 

Napotnice se triažirajo s strani zdravnika specialista FRM glede na napotno diagnozo in stopnjo nujnosti.