Odgovorne osebe za čakalne sezname v OE Splošno zdravstveno varstvo:
Petra Kodrič, dipl. m. s.

Služba splošne medicinske dejavnosti: Petra Kodrič, dipl. m. s.
Služba psihohigiensko psihiatrične dejavnosti: Danilo Švarcl, dipl.zn.,
Služba za laboratorijsko diagnostiko: Anica Cigrovski, inž.kem.tehnol.
Služba pneumoftiziološkega dispanzerja: Katja Volmajer, dipl. m. s.
Center za medicinsko rehabilitacijo: Nataša Spasojević, dr. med., spec.

 

Pooblaščene osebe za vodenje čakalnega seznama:

Služba pneumoftiziološkega dispanzerja (PTD):
Katja Volmajer (02 23 56 664)
Vladimir Kodrič (02 23 56 664)
Suzana Subotić (02 23 56 664)
Maja Feltrin Sernko (02 23 56 664)
Anemari Karba (02 23 56 664)
Tile Gavez (02 23 56 657)
Iris Lazar (02 23 56 657)
Nina Hochegger (02 23 56 657)
Predikaka Dragica (02 23 56 660)
Suzana Arnuš (02 23 56 660)
Ivanka Jurše (02 23 56 660)

Dispanzer za psihohigieno, tel.: 02 22 86 239:
Švarcl Danilo, dipl.zn.
Helena Žunko, viš.med.ses.
Katja Podojsteršek, tzn
Žan Pintar, tzn
Petra Strnad, tzn

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog:
Adila Sinanović (02 22 86 540)
Simona Bračko, dipl.ms. (02 22 86 540)

Center za medicinsko rehabilitacijo:
Zlatka Valand (02 22 86 578)
Štefica Jakopiček (02 22 86 225)

Antikoagulantna ambulanta:
Dejan Repnik 02 620 17 87
Janina Stanković Dušič 02 620 13 59

Informacija o urah naročanja je navedena pri urniku posamezne ambulante. 
 

Čakalna doba (v dnevih):

Hitra

Redna

Zelo hitra

Dispanzer za psihohigieno

63

67

63

Služba za laboratorijsko diagnostiko

 0

 0

0

Center za medicinsko rehabilitacijo 

fiziatrična rehabilitacijska obravnava (sekundarna raven) prvi pregled  

 

Nataša Spasojević, dr. med., spec. FRM 90 180 30
Verica Filipova, dr. med., spec. FRM 100 180 50

 

odvisna od patologije oz. označitve napotnice: nujno: 1 dan
- akutna in subakutna bolečina: od 1 do 21 dni
- pacienti v staležu ali s poškodbami: od 1 do 14 dni
- kronični pacienti (akutizacija oz. eksacerbacija bolečin): od 1 do 21 dni