Odgovorne osebe za čakalne sezname v Patronažno varstvo: 
Danica SIRK, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Čakalne dobe ni!