V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah se pacient lahko naroči na pregled po telefonu, osebno v ambulanti, po pošti, elektronsko ali po e - pošti. 

Naročanje:
    • po telefonu, št. 02/ 22 86 466  med 10.30 in 13.30 uro
    • osebno, v ordinacijskem času ambulante
    • po elektronski pošti: okulistika@zd-mb.si
    • eNaročanje (https://narocanje.ezdrav.si)
    • po pošti, na naslov:  Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Okulistika, Sodna ulica 13, 2000 Maribor

Odgovorni za naročanje so: Maja Deželak, dipl. m. s., Mojca Bratovčak, dipl. m. s., Anamarija Štrorek zt, Gabrijela Bergauer, zt, Maja Vodovnik, zt, Sara Kralj, zt, Franka Kresić, administrator

Stopnja nujnosti

Čakalna doba (v dnevih):

Redna

Hitra

Zelo hitra

mag. AMER BEHARIĆ, dr. med. spec. oftalmologije

150

160

30

SIMON TRPIN, dr. med. spec. oftalmologije

100

100

30

JOŽE URŠIČ, dr. med. spec. oftalmologije

90

100

30

   LEVIN VRHOVEC, dr. med. spec. oftalmologije

   150

150

      30