V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah se pacient lahko naroči na pregled po telefonu, osebno v ambulanti, po pošti, elektronsko ali po e - pošti. 

Naročanje:
    • po telefonu, št. 02/ 22 86 466  med 10.30 in 13.30 uro
    • po elektronski pošti: okulistika@zd-mb.si
    • eNaročanje (https://narocanje.ezdrav.si)
    • po pošti, na naslov:  Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Okulistika, Sodna ulica 13, 2000 Maribor

Odgovorni za naročanje so: Maja Deželak, dipl. m. s., Mojca Bratovčak, dipl. m. s., Anamarija Štrorek zt, Gabrijela Bergauer, zt, Maja Vodovnik, zt, Sanela Kamarić, zt, Franka Kresić, administrator

Stopnja nujnosti

Čakalna doba (v dnevih):

Redna

Hitra

Zelo hitra

mag. AMER BEHARIĆ, dr. med. spec. oftalmologije

330

370

140

SIMON TRPIN, dr. med. spec. oftalmologije

330

370

140

JOŽE URŠIČ, dr. med. spec. oftalmologije

330

370

140

   LEVIN VRHOVEC, dr. med. spec. oftalmologije

330

370

140