V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah se pacient lahko naroči na pregled po telefonu, osebno v ambulanti, po pošti, elektronsko ali po e - pošti. 

Naročanje:

    • osebno med 11.00 in 13.00 uro
    • po telefonu, št. 02/ 22 86 466  med 11.00 in 13.00 uro
    • po elektronski pošti: okulistika@zd-mb.si
    • eNaročanje https://narocanje.ezdrav.si
    • po pošti, na naslov:  Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Okulistika, Sodna ulica 13, 2000 Maribor

Odgovorni za naročanje so: Maja Deželak, dipl.m.s., Mojca Bratovčak, dipl.m.s., Gabrijela Bergauer, zt, Maja Vodovnik, zt, Ines Janel, zt, Zorec Čep Katja,zt, Franka Kresić, administrator

Stopnja nujnosti

Čakalna doba (v dnevih):

Redna

Hitra

Zelo hitra

mag. AMER BEHARIĆ, dr. med. spec. oftalmologije

310

290

80

SIMON TRPIN, dr. med. spec. oftalmologije

310

290

80

JOŽE URŠIČ, dr. med. spec. oftalmologije

310

290

80

   LEVIN VRHOVEC, dr. med. spec. oftalmologije

310

290

80