V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah se pacient lahko naroči na pregled po telefonu, osebno v ambulanti, po pošti, elektronsko ali po e - pošti.

Naročanje:

  • po telefonu, št. 02/ 22 86 466 med 10.30 in 13.30 uro

  • osebno, v ordinacijskem času ambulante

  • po elektronski pošti: okulistika@zd-mb.si

  • eNaročanje (https://narocanje.ezdrav.si)

  • po pošti, na naslov:

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Okulistika

Sodna ulica 13

2000 Maribor

Odgovorni za naročanje so: Maja Deželak, dipl. m. s., Mojca Bratovčak, dipl. m. s., Sanela Kamarić, zt, Gabrijela Bergauer, zt, Maja Vodovnik, zt, Sara Kralj, zt, Franka Kresić, administrator

Stopnja nujnosti

Čakalna doba (v dnevih):

Redna

Hitra

Zelo hitra

mag. AMER BEHARIĆ, dr. med. spec. oftalmologije

270

180

20

SIMON TRPIN, dr. med. spec. oftalmologije

270

180

20

JOŽE URŠIČ, dr. med. spec. oftalmologije

270

180

20

   LEVIN VRHOVEC, dr. med. spec. oftalmologije

   270

 180

      20