OE MDPŠ OKULISTIČNE SPECIALISTIČNE AMBULANTE SODNA ULICA 13

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah se pacient lahko naroči na pregled po telefonu, osebno v ambulanti, po pošti, elektronsko ali po e - pošti. 

Naročanje:

    • osebno med 11.00 in 13.00 uro
    • po telefonu, št. 02/ 22 86 466  med 11.00 in 13.00 uro
    • po elektronski pošti: okulistika@zd-mb.si
    • eNaročanje https://narocanje.ezdrav.si
    • po pošti, na naslov:  Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Okulistika, Sodna ulica 13, 2000 Maribor

Odgovorni za naročanje so: Maja Deželak, dipl.m.s., Mojca Bratovčak, dipl.m.s., Gabrijela Bergauer, zt, Maja Vodovnik, zt, Zorec Čep Katja,zt, Franka Kresić, administrator

Stopnja nujnosti

Čakalna doba (v dnevih):

Redna

Hitra

Zelo hitra

mag. AMER BEHARIĆ, dr. med. spec. oftalmologije

370

330

160

SIMON TRPIN, dr. med. spec. oftalmologije

370

330

160

JOŽE URŠIČ, dr. med. spec. oftalmologije

370

330

160

   LEVIN VRHOVEC, dr. med. spec. oftalmologije

370

330

160

Opomba:Preglede opravljamo za populacijo od 18 leta starosti naprej.

OKULISTIČNA SPECIALISTIČNA AMBULANTA TURNERJEVA 17 A,

Naročanje:
•    osebno med 15 in 17 uro
·    po telefonu, št. 070 445 198
·    po elektronski pošti: okulistika.zunanji@zd-mb.si
·    eNaročanje (https://narocanje.ezdrav.si)
·    po pošti, na naslov:

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Okulistika

Turnerjeva 17 a

2000 Maribor

Odgovorni za naročanje so: Maja Deželak, dipl.m.s., Mojca Bratovčak, dipl.m.s., Gabrijela Bergauer, zt, Maja Vodovnik, zt, Ines Janel, zt, Zorec Čep Katja,zt, Franka Kresić, administrator

Stopnja nujnosti

Čakalna doba (v dnevih):

Redna

Hitra

Zelo hitra

mag. AMER BEHARIĆ, dr. med. spec. oftalmologije

  90

  80

45

Preglede opravljamo za populacijo od 18 leta starosti naprej.