V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah se pacient lahko naroči na pregled po telefonu, osebno v ambulanti, po pošti, elektronsko ali po e - pošti. 

Naročanje:
    • po telefonu, št. 02/ 22 86 466  med 10.30 in 13.30 uro
    • osebno, v ordinacijskem času ambulante
    • po elektronski pošti: okulistika@zd-mb.si
    • eNaročanje (https://narocanje.ezdrav.si)
    • po pošti, na naslov:  Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Okulistika, Sodna ulica 13, 2000 Maribor

Odgovorni za naročanje so: Maja Deželak, dipl. m. s., Mojca Bratovčak, dipl. m. s., Anamarija Štrorek zt, Gabrijela Bergauer, zt, Maja Vodovnik, zt, Sara Kralj, zt, Franka Kresić, administrator

Stopnja nujnosti

Čakalna doba (v dnevih):

Redna

Hitra

Zelo hitra

mag. AMER BEHARIĆ, dr. med. spec. oftalmologije

170

150

80

SIMON TRPIN, dr. med. spec. oftalmologije

180

180

90

JOŽE URŠIČ, dr. med. spec. oftalmologije

160

150

80

   LEVIN VRHOVEC, dr. med. spec. oftalmologije

180

150

90