OE MDPŠ
OKULISTIČNE SPECIALISTIČNE AMBULANTE
SODNA ULICA 13, Maribor
Datum: 28.02.2024

 

Na osnovi pravilnika o najdaljših čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov, vas obveščamo kakšna je čakalna doba za posameznega zdravnika.

ČAKALNE DOBE

ZELO HITRO

HITRO

REDNO

VZS

1028P/2361P/

2687P/2691P

2696P/2697P

2678P/1488/

1181/1206

1028P/2361P

2687P/2691P

2696P/2697P

2678P/1488

1181/1206

1028P/2361P

2687P/2691P

2696P/2697P

2678P/1488

1181/1206/1930P

mag. AMER BEHARIĆ, dr. med., spec. oftalmolog

287 dni

516 dni

543 dni

SIMON TRPIN, dr.med.,spec. oftalmolog

276 dni

497 dni

 530 dni

JOŽE URŠIČ, dr.med.spec. oftalmolog

289 dni

498 dni

   549 dni

LEVIN VRHOVEC, dr.med.spec. oftalmolog

283 dni

511 dni

  537 dni

Opomba: Preglede opravljamo za populacijo od 18 leta starosti naprej.

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah se pacient lahko naroči na pregled: osebno,

po telefonu, po pošti, elektronsko ali po e - pošti.

Naročanje:

  • osebno med 11.00 in 13.00 uro
  • po telefonu, št. 02/ 22 86 466  med 11.00 in 13.00 uro
  • po elektronski pošti: okulistika@zd-mb.si
  • eNaročanje (https://narocanje.ezdrav.si)
  • po pošti, na naslov:

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Okulistika
Sodna ulica 13
2000 Maribor

Odgovorni za naročanje so: Maja Deželak, dipl.m.s., Mojca Bratovčak, dipl.m.s., Gabrijela Bergauer, zt, Maja Vodovnik, dipl.m.s., Zorec Čep Katja, zt, Nerad Ajda, zt, Franka Kresić, administrator

 

OE MDPŠ
OKULISTIČNA SPECIALISTIČNA AMBULANTA
TURNERJEVA 17 A, Maribor
Datum: 28.02.2024

 

Na osnovi pravilnika o najdaljših čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov, vas obveščamo kakšna je čakalna doba za posameznega zdravnika.

ČAKALNE DOBE

ZELO HITRO

HITRO

REDNO

VZS

1028P/2361P/

2687P/2691P

2696P/2697P

2678P/1488/

1181/1206

1028P/2361P

2687P/2691P

2696P/2697P

2678P/1488

1181/1206

1028P/2361P

2687P/2691P

2696P/2697P

2678P/1488

1181/1206/1930P

mag. AMER BEHARIĆ, dr.  med., spec. oftalmolog

Ne naročamo več,zasedeni termini do konec marca

 Ne naročamo več,zasedeni termini do konec marca

Ne naročamo več,zasedeni termini do konec marca

Preglede opravljamo za populacijo od 18 leta starosti naprej.

Zaradi zapolnitve terminov do konca marca začasne  ambulante na zunanji lokaciji  pod stopnjo nujnosti redno, hitro  in zelo hitro ne naročamo več.

 

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah se pacient lahko naroči na pregled: osebno,

po telefonu, po pošti, elektronsko ali po e - pošti.

Naročanje:

  • osebno med 15 in 17 uro
  • po telefonu, št. 070 445 198
  • po elektronski pošti: okulistika.zunanji@zd-mb.si
  • eNaročanje (https://narocanje.ezdrav.si)
  • po pošti, na naslov:

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Okulistika
Turnerjeva 17 a, 2000 Maribor

Odgovorni za naročanje so: Maja Deželak, dipl.m.s., Mojca Bratovčak, dipl.m.s., Gabrijela Bergauer, zt, Maja Vodovnik, dipl.m.s., Zorec Čep Katja, zt, Franka Kresić, administrator