OE MDPŠ
OKULISTIČNE SPECIALISTIČNE AMBULANTE
SODNA ULICA 13, Maribor
Datum: 26.04.2024

 

Na osnovi pravilnika o najdaljših čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov, vas obveščamo kakšna je čakalna doba za posameznega zdravnika.

ČAKALNE DOBE

ZELO HITRO

HITRO

REDNO

VZS

1028P/2361P/

2687P/2691P

2696P/2697P

2678P/1488/

1181/1206

1028P/2361P

2687P/2691P

2696P/2697P

2678P/1488

1181/1206

1028P/2361P

2687P/2691P

2696P/2697P

2678P/1488

1181/1206/1930P

mag. AMER BEHARIĆ, dr. med., spec. oftalmolog

311 dni

561 dni

623 dni

SIMON TRPIN, dr.med.,spec. oftalmolog

319 dni

583 dni

 651 dni

JOŽE URŠIČ, dr.med.spec. oftalmolog

324 dni

563 dni

   623 dni

LEVIN VRHOVEC, dr.med.spec. oftalmolog

339 dni

560 dni

  610 dni

Opomba: Preglede opravljamo za populacijo od 18 leta starosti naprej.

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah se pacient lahko naroči na pregled: osebno,

po telefonu, po pošti, elektronsko ali po e - pošti.

Naročanje:

  • osebno med 11.00 in 13.00 uro
  • po telefonu, št. 02/ 22 86 466  med 11.00 in 13.00 uro
  • po elektronski pošti: okulistika@zd-mb.si
  • eNaročanje (https://narocanje.ezdrav.si)
  • po pošti, na naslov:

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Okulistika
Sodna ulica 13
2000 Maribor

Odgovorni za naročanje so: Maja Deželak, dipl.m.s., Mojca Bratovčak, dipl.m.s., Gabrijela Bergauer, zt, Maja Vodovnik, dipl.m.s., Zorec Čep Katja, zt,  Franka Kresić, administrator