Služba za zdravstveno varstvo žensk, Vošnjakova 2-4, 5. nadstropje


Zdravstveno varstvo žensk se prične že v zgodnjem otroštvu in traja do pozne starosti. Obsega vse medicinske in socialno medicinske ukrepe, s katerimi zagotavlja skladen razvoj in delovanje ženskega organizma.

Zdravstveno varstvo žensk zajema vse fiziološke in patološke procese, ki so specifični za ženski organizem. Dispanzer za ženske, kot obvezna strokovna enota zdravstvenega doma izven bolnišnice opravlja delo samostojno in v sodelovanju z drugimi službami in zdravstvenimi delovnimi organizacijami s preventivnimi ukrepi, z diagnostiko, terapijo in rehabilitacijo.

Obenem spremlja in proučuje zdravstveno stanje žensk, socialne in higienske razmere, v katerih živijo in delajo. Svoje naloge opravlja po načelu enotnosti medicine in vsak problem rešuje s preventivnega, kurativnega in socialnega aspekta.


Na pregled v ginekoloških ambulantah se pacientke naročajo od ponedeljka do petka dopoldan od 8:30 do 13:00 oz. popoldan od 15:00 do 19:00, v delovnem času izbranega ginekologa, osebno ali po telefonu.
Malica od 10:30 do 11:00.

Spremenjene in dodane telefonske številke


Obveščamo vas, da so se spremenile telefonske številke za naslednje ginekološke ambulante:

 • Suzana ZAVRŠNIK, dr. med., spec.
  tel.: 02 22 86 230
 • Mojca KOPŠE BERČIČ, dr. med., spec.
  tel.: 02 22 86 248
 • Nela PETROVIČ, dr. med., spec.
  tel.: 02 22 86 430
 • Sabina OZIMIČ, dr. med., spec.
  tel.: 02 22 86 237

Subspecialistična ginekološka ambulanta za uroginekologijo in za drugo mnenje


Lokacija: Dispanzer za ženske, Vošnjakova 2-4

Delovni čas:

 • četrtek od 15.00 do 20.00

Naročanje:
pacientke se lahko naročijo z napotnico osebno ali
po telefonu (02) 22 86 431 vsak petek od 11.30 do 13.30.

Dodatne informacije lahko dobite v dopoldanskem času na tel. (02) 22 86 427 ali (02) 22 86 423.


Naše enote


Enota Center, Vošnjakova 2-4


Enota Tabor, Jezdarska ulica 10


Na vrh

Enota Šentilj, Šentilj 50, Šentilj v Slovenskih goricah


Na vrh

Enota Sladki vrh, Sladki vrh 5a, Sladki vrh


Na vrh

Enota Miklavž, Ptujska cesta 110, Miklavž na Dravskem polju


Na vrh

Enota Ruše, Stadionska 5, Ruše


Na vrh

Predstojnik OE:
prim. Danilo Maurič, dr. med., spec. gin. in porod.
tel.: 02 22 86 570
e-pošta: Opens window for sending emaildanilo.mauric@zd-mb.si

Glavna medicinska sestra OE:
Janja DAJČMAN WALDHUBER, dipl. m. s.
tel.: 02 22 86 423
GSM: 051 384 423
e-pošta: Opens window for sending emailjanja.dajcman.w@zd-mb.si

Pisarna:
Ema Korošec,
Natalija Pršina
tel.: 02 22 86 427,
         02 22 86 421
e-pošta: Opens window for sending emaildz.vosnjakova@zd-mb.si  


Informacije:
narocanje.gin@zd-mb.si