Ne vpisovanje pacientov - obvestilo pacientom vseh služb OE SZV

Spoštovana pacientka, spoštovani pacient !

V želji, da bi v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor 
izbrali svojega osebnega zdravnika, Vas obveščamo in obenem vljudno vabimo, da to lahko storite pri vseh tistih zdravnikih s seznama prostih zdravnikov (objavljen je na tej povezavi), ki še niso dosegli 110-odstotne zasedenosti.

V kolikor bi pri vpisu k točno določenemu zdravniku, ki je to še dolžan izvajati, naleteli na odklonitev vpisa, prosim, če to sporočite v našo Pisarno za varstvo pacientovih pravic, telefon 02/ 22 86 365, ki se sicer nahaja na lokaciji Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 5, Maribor, prvo nadstropje.

Po presoji, ali obstajajo kakršnikoli zadržki glede želenega vpisa, Vam bomo ob upravičenosti do vpisa le-tega zagotovili, v nasprotnem primeru pa boste dobili povratno informacijo v obliki obrazložitve nezmožnosti vpisa.


Obvestilo v celoti ...    

Prosimo za razumevanje.    

Elektronsko poslovanje - obvestilo pacientom vseh služb OE SZV

Obveščamo Vas!

Postopno ukinjanje papirnatega poslovanja z recepti, kartotekami in drugim zdravstvenim gradivom ter prehajanje na elektronsko poslovanje, gre predvsem za izdajanje elektronskih receptov (e-recept), pisanje elektronskih kartotek (e-kartoteka), nato pa še ostale  e-zdravstvene listine (e-napotnice, itd), bo prehodno nekoliko podaljšalo čakalne dobe.

Obvestilo v celoti ...    

Prosimo za razumevanje.    

Referenčni ambulanti Jezdarska, Jezdarska ulica 10

REFERENČNA AMBULANTA
Gregor DRNOVŠEK, dr. med., spec. spl. med.

Tel.: 02 33 31 868
e-pošta: Opens window for sending emaildrnovsek.narocanje@zd-mb.si  

 • ponedeljek, torek, petek od 6:30 do 13:30
  naročanje: od 7:00 do 9:00 in od 10:30 do 12:30
 • sreda, četrtek: od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • 1. petek v mesecu popoldan


REFERENČNA AMBULANTA
Rado KOVAČEVIČ, dr. med., spec.
Tel.: 02 33 31 867
e-pošta: Opens window for sending emailbranka.snajder@zd-mb.si

 • ponedeljek, torek od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 14:00 do 18:00
 • sreda, četrtek, petek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 7:30 do 9:30 in od 10:30 do 12:30
 • 2. petek v mesecu popoldan od 12:00 do 19:00,
  torek pred tem dopoldan od 7:30 do 14:30  

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Gregorja Drnovška, dr. med., spec., Jezdarska, Jezdarska ulica 10

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnika Gregorja DRNOVŠKA, dr. med., spec.

od 1. julija do 31. avgusta 2017 odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.

Od 17. julija do 4. avgusta 2017 bo ambulanta zaradi odsotnosti zdravnika ZAPRTA.


Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v sosednji ambulanti ali v Ambulanti za splošno nujno medicinsko pomoč - dežurna ambulanta, ki deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (Urgentni center).
Delovni čas
: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo. Tel.: 02 33 31 809.

Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Rada Kovačeviča, dr. med., spec., Jezdarska, Jezdarska ulica 10

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnika Rada KOVAČEVIČA, dr. med., spec. 

od 26. junija do 31. avgusta 2017 odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.

Prosimo za razumevanje. 

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčni ambulanti Jezdarska: Gregor Drnovšek, dr. med., spec. in Rado Kovačevič, dr. med., spec., Jezdarska ulica 10

Adila SINANOVIĆ, dipl.m.s.
tel.: 02 33 31 830
e-pošta: Opens window for sending emailadila.sinanovic@zd-mb.si

 • ponedeljek, četrtek od 13:00 do 20:00
 • torek, sreda, petek od 6:30 do 13:30

Na vrh

Referenčne ambulante Pobrežje, Cesta XIV. Divizije 30

REFERENČNA AMBULANTA
Ljubica JORDAN, dr. med., spec.
tel.: 02 42 94 738
e-pošta: Opens window for sending emailtatjana.zavec@zd-mb.si 

 • ponedeljek, sreda, petek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 8:00 do 12:00
 • torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 17:00
 • četrtek od 12:00 do 19:00
 • 3. teden v mesecu: torek in petek popoldan

REFERENČNA AMBULANTA
Simona JAVORNIK-STANEC, dr. med., spec.

tel.: 02 42 94 745
e-pošta: Opens window for sending emailambulanta.javornik.stanec@zd-mb.si  

 • ponedeljek, sreda, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:00 do 10:00 in od 11.00 do 12:00
 • torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 17:00 
 • četrtek od 12:00 do 19:00
  naročanje: od 12:00 do 16:00
 • 2. petek v mesecu popoldan od 12:00 do 19:00 (naročanje: od 13:00 do 17:00), torek dopoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Ljubice Jordan, dr. med., spec., Pobrežje, Cesta XIV. Divizije 30

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnice Ljubice JORDAN, dr. med., spec.

v juliju in avgustu 2017 odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času. 

Od 10. do 25. julija 2017 bo ambulanta zaradi odsotnosti (redni letni dopust) zdravnice ZAPRTA.
Nadomešča se v sosednji ambulanti (dr. Češković) samo v dopoldanskem času.


Prosimo za razumevanje. 

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Simone Javornik-Stanec, dr. med., spec., Pobrežje, Cesta XIV. Divizije 30

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnice Simone JAVORNIK-STANEC, dr. med., spec.

od 1. julija do 31. avgusta 2017 odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.

Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Diplomirani zdravstvenik za Referenčni ambulanti Pobrežje: Simona Javornik-Stanec, dr. med., spec. in Ljubica Jordan, dr. med., spec., Cesta XIV. Divizije 30

Vasja DUŠA, dipl. zn.   
tel.: 02 42 94 746
e-pošta: Opens window for sending emailvasja.dusa@zd-mb.si

 • ponedeljek, sreda, petek od 7:00 do 14:00
 • torek, četrtek od 12:30 do 19:30

Na vrh

Sprememba urnika diplomiranega zdravstvenika za Referenčni ambulanti Pobrežje: Simona Javornik-Stanec, dr. med., spec. in Ljubica Jordan, dr. med., spec., Cesta XIV. Divizije 30

Paciente obveščamo, da bo Referenčna ambulanta Pobrežje (dr. Jordan, dr. Javornik Stanec) diplomiranega zdravstvenika Vasja Duša   

od 1. julija do 31. avgusta 2017 odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.

Prosimo za razumevanje.

Na vrh

REFERENČNA AMBULANTA
Jadranka ČEŠKOVIČ, dr. med., spec.

tel.: 02 42 94 743
e-pošta: Opens window for sending emailambulanta.ceskovic@zd-mb.si       

 • ponedeljek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 17:00
 • torek, sreda, četrtek, petek od 7:45 do 14:45
  naročanje: od 8:00 do 12:00
 • 1. teden v mesecu: ponedeljek in petek popoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Jadranke Češkovič, dr. med., spec., Pobrežje, Cesta XIV. Divizije 30

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnice Jadranke ČEŠKOVIĆ, dr. med., spec.

od 1. julija do 31. avgusta 2017 odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času od 7. do 14. ure.

Od 24. do 25. julija 2017 bo ambulanta zaradi odsotnosti (redni letni dopust) zdravnice odprta izjemoma po spremenjenem urniku.
Delali bodo nadomestni zdravniki:
24.7.: 8.00 – 12.00
25.7.: 8.00 – 12.00

Od 26. 7. do 31. 7. ter od 1. 8. do 14. 8. bo ambulanta zaprta.
Nadomešča se v sosednji ambulanti (dr. Jordan) samo v dopoldanskem času.


Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčno ambulanto Pobrežje: Jadranka Češković, dr. med., spec., Cesta XIV. Divizije 30

Mojca BRUMEC,  dipl.m.s.   
tel.: 02 42 94 746
e-pošta: Opens window for sending emailmojca.brumec@zd-mb.si    

 • ponedeljek od 12:30 do 19:30
 • četrtek, vsak 2. in 4. petek v mesecu od 7:00 do 14:00

Na vrh

Referenčna ambulanta Studenci, Kalohova ulica 18

REFERENČNA AMBULANTA
Sanja BUDROVČAN-LONČAR, dr. med., spec.

tel.: 02 42 94 721
fax: 02 42 94 722
e-pošta: Opens window for sending emaillidija.vihar@zd-mb.si   

 • ponedeljek, sreda, petek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 7:30 do 10:00 in od 10:30 do 12:00
 • torek, četrtek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • 3. teden v mesecu: četrtek dopoldan, petek popoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Studenci, Kalohova ulica 18

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnice Sanje BUDROVČAN-LONČAR, dr. med., spec.

od 1. julija do 31. avgusta 2017 odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.

Od 13. julija do 4. avgusta 2017 bo ambulanta zaradi odsostnosti zdravnice (redni letni dopust) odprta izjemoma po spremenjenem urniku.
Delali bodo nadomestni zdravniki:
13.7.: zaprto
14.7.: 8.00 – 12.00 – Slobodan Pavličić, dr. med.


Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v Ambulanti za splošno nujno medicinsko pomoč - dežurna ambulanta, ki deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (Urgentni center).
Delovni čas
: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo. Tel.: 02 33 31 809.

Prosimo za razumevanje.  

Diplomirana medicinska sestra za Referenčno ambulanto Studenci: Sanja Budrovčan-Lončar, dr. med., spec., Kalohova ulica 18

Nina KONIČEK,  dipl.m.s.    
tel.: 02 42 94 755
e-pošta: Opens window for sending emailnina.konicek@zd-mb.si       

 • ponedeljek, 1. in 5. petek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 8:00 do 9:00
 • četrtek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 14:00
 • 3. teden v mesecu četrtek od 7:30 do 14:30 in petek od 13:00 do 20:00

Referenčne ambulante Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71

REFERENČNA AMBULANTA
mag. Edmea STIPČEVIĆ-BILIĆ, dr. med., spec.
tel.: 02 42 94 752 
e-pošta: Opens window for sending emailmetka.potocnik@zd-mb.si    

 • ponedeljek, četrtek od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 13:30 do 15:30 in od 16:30 do 18:30
 • torek, sreda, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 9:30 in od 10:30 do 12:30
 • 1. teden v mesecu: četrtek dopoldan, petek popoldan

Sprememba urnika ambulante mag. Edmee Stipčević Bilić, dr. med., spec., Nova vas, Cesta Prolet. brigad 71

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnice mag. Edmee Stipčević-Bilić, dr.med. spec.

od 1. julija do 31. avgusta 2017 odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.

Prosimo za razumevanje.

Na vrh

REFERENČNA AMBULANTA
Vlasta DOMITROVIČ, dr. med., spec.

tel.: 02 42 94 700
e-pošta: Opens window for sending emailvioleta.todorovic@zd-mb.si   

 • ponedeljek, torek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 8:00 do 10:00 in od 11:00 do 13:00
 • sreda, četrtek od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 17:00 do 19:00
 • petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 8:00 do 10:00 in od 11:00 do 13:00
 • 3. teden v mes.: PE popoldan 12.30 do 19.30, ČE. Dopoldan

Sprememba urnika ambulante Vlaste Domitrovič, dr. med., spec., Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71

Paciente  obveščamo, da bo ambulanta zdravnice Vlaste DOMITROVIČ, dr. med., spec.  

od 1. julija do 31. avgusta 2017 odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.
Zaradi odsotnosti zdravstvenih timov in prenosa dela dveh ambulant na eno, bodo prednostno obravnavani nujni in tisti pacienti, ki zaradi narave zdravstvenega stanja ali drugih okoliščin ne morejo počakati na osebnega izbranega zdravnika. Vse ostale, ki lahko počakajo, vljudno naprošamo, da se na pregled naročijo takrat, ko bodo na delovnem mestu vsi zdravstveni timi.


Od 10. do 28. julija 2017 bo v ambulanti zaradi odsotnosti (redni letni dopust) zdravnice delala specializantka družinske medicine Vojka Kušar, dr. med.

Prosimo za razumevanje. 

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčni ambulanti Nova vas: mag. Edmee Stipčević Bilić, dr. med., spec. in Vlaste Domitrovič, dr. med., spec., Cesta Proletarskih brigad 71

Lea DOBAJ, dipl.m.s.     
tel.: 02 42 94 734
e-pošta: Opens window for sending emaillea.dobaj@zd-mb.si    

 • ponedeljek, sreda od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 12:30 do 13:30
 • torek, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 12:30 do 13:30


Sprememba urnika diplomirane medicinske sestre za Referenčni ambulanti Nova vas: mag. Edmee Stipčević Bilić, dr. med., spec. in Vlaste Domitrovič, dr. med., spec., Cesta Proletarskih brigad 71

Paciente  obveščamo, da bo REFERENČNA AMBULANTA (dr.Domitrović, dr.Stipčević-Bilić) zaradi odsotnosti diplom. medic. sestre (redni letni dopust)

od 30. junija do 21. julija 2017 zaprta.

Prosimo za razumevanje.

Na vrh

REFERENČNA AMBULANTA
Simona RAVNIK, dr. med., spec.

tel.: 02 42 94 705
e-pošta: Opens window for sending emailjozica.plazar@zd-mb.si    

 • ponedeljek, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 9:30 in od 10:30 do 12:30
 • torek, sreda od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • 4. petek v mesecu popoldan, sreda (pred tem petkom) dopoldan

Sprememba urnika ambulante Simone Ravnik, dr. med., spec., Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71

Paciente  obveščamo, da bo ambulanta zdravnice Simone RAVNIK, dr. med. spec.

od 7. do 31. avgusta 2017 odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.

Prosimo za razumevanje. 

Na vrh

REFERENČNA AMBULANTA
Tamara KOVAČEVIČ, dr. med., spec.

tel.: 02 42 94 753
e-pošta: Opens window for sending emaildejan.repnik@zd-mb.si  

 • ponedeljek, torek, petek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 8:00 do 12:00
 • sreda, četrtek od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 14:00 do 18:00
 • 1. petek v mesecu popoldan od 12:00 do 19:00,
  sreda pred petkom dopoldan 7:30 do 14:30

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Tamare Kovačevič, dr. med., spec., Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zaradi odsotnosti zdravnice Tamare KOVAČEVIČ, dr. med., spec.

od 7. do 25. avgusta 2017 odprta izjemoma po spremenjenem urniku:
8., 9., 17., 22. in 24.8.: od 14. do 18. ure. Delala bo nadomestna zdravnica Simona Ravnik, dr. med., spec.

7., 10., 11., 14., 16., 18., 21., 23. in 25. 8. bo ambulanta zaprta.

Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v sosednjih ambulantah ali v Ambulanti za splošno nujno medicinsko pomoč - dežurna ambulanta, ki deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (Urgentni center).
Delovni čas
: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo. Tel.: 02 33 31 809.

Prosimo za razumevanje. 

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčni ambulanti Nova vas: Tamara Kovačevič, dr. med., spec. in Simona Ravnik, dr. med., spec., Cesta Proletarskih brigad 71

Maja HAJDINJAK,  dipl.m.s.   
tel.: 02 42 94 729
e-pošta: Opens window for sending emailmaja.hajdinjak@zd-mb.si

 • ponedeljek, sreda od 12:30 do 19:30
 • torek, četrtek, petek od 7:00 do 14:00

Na vrh

Sprememba urnika diplomirane medicinske sestre za Referenčni ambulanti Nova vas: Tamara Kovačevič, dr. med., spec. in Simona Ravnik, dr. med., spec., Cesta Proletarskih brigad 71

Paciente  obveščamo, da bo REFERENČNA AMBULANTA Nova vas (dr. Ravnik, dr. Kovačevič) diplom. medic. sestre Maje Hajdinjak

od 1. julija do 31. avgusta 2017 odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.

Prosimo za razumevanje.                                

Na vrh

REFERENČNA AMBULANTA
Saša KOS, dr. med., spec.

tel.: 02 42 94 702
e-pošta: Opens window for sending emailsimona.jancar@zd-mb.si   

 • ponedeljek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • torek od 12:00 do 19:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 8:00 do 10:00 in od 11:00 do 13:00
 • 2. teden v mesecu: torek dopoldan, petek popoldan

Sprememba urnika ambulante Saše Kos, dr. med., spec., Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71

Paciente  obveščamo, da bo ambulanta zaradi odsotnosti zdravnice Saše KOS, dr. med., spec.

od 3. do 21. julija 2017 ZAPRTA.
NUJNO zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v sosednji ambulanti (mag.Edmee Stipčević-Bilić) samo v dopoldanskem času.


Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčno ambulanto Nova vas: Saša Kos, dr. med., spec., Cesta Proletarskih brigad 71

Urška KNUPLEŽ, dipl.m.s.   
tel.: 02 42 94 734 (naročanje v ordinacijskem času)
e-pošta: Opens window for sending emailurska.knuplez@zd-mb.si    

 • torek od 12:30 do 19:30
 • sreda od 7:00 do 14:00

Na vrh

Sprememba urnika diplomirane medicinske sestre za Referenčno ambulanto Nova vas: Saša Kos, dr. med., spec., Cesta Proletarskih brigad 71

Paciente obveščamo, da bo Referenčna ambulanta Nova vas ( zdravnice Saše KOS, dr. med., spec.)  diplomirana medic. sestra Urška Knuplež v poletnem času oz.

od 1. julija do 31. avgusta 2017
odprta izjemoma samo v dopoldanskem času.


Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Referenčni ambulanti Ob parku, Ob parku 5

REFERENČNA AMBULANTA
prim. doc. dr. sci. Ksenija TUŠEK-BUNC, dr. med., spec.
II. nadstropje
tel.: 02 23 56 648
e-pošta: Opens window for sending emailkatja.jakse@zd-mb.si  

 • ponedeljek, sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:00 do 9:00 in od 10:30 do 12:30
 • torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • 2. teden v mesecu: petek popoldan

REFERENČNA AMBULANTA
Alenka POTRČ, dr. med., spec. druž. med.
pritličje

tel.: 02 23 56 652
e-pošta: Opens window for sending emailsvetlana.potrc@zd-mb.si 

 • ponedeljek, torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 16:00 in od 17:00 do 18:00
 • sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 10:00 in od 11:00 do 12:30
 • 3. teden v mesecu: petek popoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante prim. doc. dr. Ksenije Tušek-Bunc, dr. med., spec., Ob parku 5

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnice prim. doc. dr. Ksenije TUŠEK-BUNC, dr. med., spec.

od 1. julija do 31. avgusta 2017 odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.

Prosimo za razumevanje. 

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Alenke Potrč, dr. med., spec., Ob parku 5

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnice Alenke POTRČ, dr. med., spec.

od 1. julija do 31. avgusta 2017 odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.

Od 10. do 13. julija 2017 bo ambulanta zaradi odsotnosti zdravnice odprta izjemoma po spremenjenem urniku od 8. do 12. ure. Delal bo nadomestni zdravnik Tomaž Bratuša, dr. med.

V petek, 14. julija, bo ambulanta zaprta.
Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v sosednji ambulanti ali v Ambulanti za splošno nujno medicinsko pomoč - dežurna ambulanta, ki deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (Urgentni center).
Delovni čas
: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo. Tel.: 02 33 31 809.

V ponedeljek, 17. julija, bo ambulanta odprta izjemoma po spremenjenem urniku od 8. do 12. ure. Delala bo nadomestna zdravnica Danijela Djurić, dr. med.


Prosimo za razumevanje.  

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčni ambulanti Ob parku: prim. doc. dr. Ksenija Tušek-Bunc, dr. med., spec. in Alenka Potrč, dr. med., spec., Ob parku 5

Rolanda PETRIČ,  dipl.m.s.   
tel.: 02 23 56 654
e-pošta: Opens window for sending emailrolanda.petric@zd-mb.si    

 • torek od 13:00 do 20:00
 • četrtek, petek od 7:00 do 14:00

Na vrh

Referenčni in splošni ambulanti Gosposvetska, Gosposvetska cesta 41

REFERENČNA AMBULANTA
Dušan SILIČ, dr. med.

Tel.: 02 23 56 669
Izmensko delo: en teden dopoldan, en teden popoldan.

e-pošta: Opens window for sending emailcvetka.unuk@zd-mb.si   

 • dopoldan od 6:15 do 13:15
  naročanje: od 7:00 do 9:00 in od 10:30 do 12:30
 • popoldan od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • izmene v tem letu   

REFERENČNA AMBULANTA
Bisera CHEKOVIKJ, dr. med., spec.
Tel.: 02 23 56 668
e-pošta: Opens window for sending emailurska.vargazon@zd-mb.si   

 • ponedeljek, četrtek od 6:15 do 13:15
  naročanje: od 8:00 do 10:00 in od 10:30 do 12:30
 • torek, sreda od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • petek izmenjaje dopoldan/popoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulant Gosposvetska, Gosposvetska cesta 41

Paciente obveščamo, da so ambulante na Gosposvetski c. 41 (dr. Vasić, dr. Chekovikj in dr. Silič)

od 1. julija do 31. avgusta 2017 odprte izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.

Prosimo za razumevanje. 

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčni ambulanti Gosposvetska: Dušan Silič, dr. med. in Bisera Chekovikj, dr. med., spec., Gosposvetska cesta 41

Maja PINTAR,  dipl.m.s.   
tel.: 02 23 56 665
e-pošta: Opens window for sending emailmaja.pintar@zd-mb.si

 • ponedeljek, sreda od 13:00 do 20:00
 • torek, četrtek, petek od 6:30 do 13:30

Na vrh

SPLOŠNA AMBULANTA
Vesna VASIĆ, dr. med., spec. druž. med.

Tel.: 02 23 56 670   
e-pošta: Opens window for sending emaildanica.pokerznik@zd-mb.si     

 • ponedeljek, četrtek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • torek, sreda od 6:15 do 13:15
  naročanje: od 7:00 do 10:00 in od 10:30 do 11:30
 • petek izmenjaje dopoldan/popoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Vesne Vasić, dr. med., spec., Gosposvetska cesta 41

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zaradi odsotnosti zdravnice Vesne VASIĆ, dr. med. spec.

od 10. do 21. julija 2017 ZAPRTA

Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v sosednji ambulanti v dopoldanskem času. 

Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Referenčne ambulante Tezno, Zagrebška 84a

REFERENČNA AMBULANTA
Eva ČANDER, dr. med., spec.
tel.: 02 33 33 135
e-pošta: Opens window for sending emailmarija.golob@zd-mb.si  

 • ponedeljek, torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 16:00 in od 17:00 do 18:00
 • sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 8:00 do 10:00 in od 11:00 do 13:00
 • 4. petek v mesecu popoldan

REFERENČNA AMBULANTA
Miodrag BALAT, dr. med., spec.
tel.: 02 33 33 134 
e-pošta: Opens window for sending emailmajda.horvat@zd-mb.si  (elektronska pošta je namenjena izključno za naročanje na pregled in naročanje receptov)  

 • ponedeljek, torek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 10:00 in od 11:00 do 12:30
 • sreda, četrtek od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 13:00 do 16:00 in od 17:00 do 18:00
 • 3. petek v mesecu popoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Eve Čander, dr. med., spec., Tezno, Zagrebška 84a

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnice Eve ČANDER, dr. med.,spec.

v juliju in avgustu 2017 odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času. V času nadomeščanja odsotnih zdravnikov je sprejem do 12. ure.

Prosimo za razumevanje.      

Sprememba urnika ambulante Miodrag Balat, dr. med., spec., Tezno, Zagrebška 84a

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnika Miodraga  BALATA, dr. med.,spec.

v sredo, 19. julija 2017, odprta izjemoma po spremenjenem urniku do 10. ure.

Od 20. julija do 8. avguta 2017 bo ambulanta zaradi odsotnosti zdravnika odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v popoldanskem času.
Delala bosta nadomestna zdravnika:
20.7. do 1.8.: 14.00 – 18.00 – Eva Čander, dr. med., spec.
  2.8. do 3.8.: 14.00 – 18.00 – Samir Šabić, dr. med., spec.
  4.8.: 14.00 – 18.00 – Eva Čander, dr. med., spec.
  7. in 8.8.: 14.00 – 18.00 – Samir Šabić, dr. med., spec.
Sprejem do 17. ure.


Prosimo za razumevanje. 

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčni ambulanti Tezno: Eva Čander, dr. med., spec. in Miodrag Balat, dr. med., spec., Zagrebška 84a

Gordana KUŠAR, dipl.m.s.   
tel.: 02 33 33 138
e-pošta: Opens window for sending emailgordana.kusar@zd-mb.si

 • ponedeljek, sreda od 13:00 do 20:00
 • torek, četrtek, petek od 7:00 do 14:00

Na vrh

REFERENČNA AMBULANTA
Samir ŠABIĆ, dr. med., spec.

Tel.: 02 33 33 132  
e-pošta: Opens window for sending emailaleksandra.perko@zd-mb.si      

 • ponedeljek, sreda od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 13:00 do 16:00 in od 17:00 do 18:00
 • torek, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 10:00 in od 11:00 do 12:30
 • 1. petek v mesecu popoldan

Na vrh

Obvestilo pacientom asist. Leje Gril-Jevšek, dr. med., spec.

Spoštovani!

Dne 3.5.2016 Vaša dosedanja zdravnica asist. Lea GRIL-JEVŠEK, dr. med., spec., odhaja na drugo delovno mesto, namesto nje pa z delom prične zdravnik Samir Šabić, dr. med., spec., ki bo na tej lokaciji tudi ostal. Zato vse paciente, ki so trenutno vpisani pri dosedanji zdravnici, pozivamo, da v najkrajšem možnem času uredijo prepis k zdravniku Samirju Šabiću, ti pacienti pa bodo imeli pri vpisu tudi prednost. Po zapolnitvi vpisnih mest se bodo vsi pacienti, ki prepisa ne bodo izvršili pravočasno, morali vpisati pri drugem zdravniku.
Vaša dosedanja zdravnica Lea Gril Jevšek, dr. med., spec., odhaja na drugo lokacijo, kjer bo prevzela paciente zdravnika, ki odhaja v pokoj, zato vpisovanje pri njej za paciente iz sedanje lokacije ne bo možno, saj bodo prednost pri vpisu imeli pacienti na tisti lokaciji.

Obvestilo (več) ...    

Prosimo za razumevanje.  

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Samirja Šabića, dr. med., spec., Tezno, Zagrebška 84a

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zaradi odsotnosti zdravnika (redni letni dopust) Samirja ŠABIĆA, dr. med., spec.

od 17. do 31. julija 2017 odprta izjemoma po spremenjenem urniku.
Delali bodo nadomestni zdravniki:
17. in 18.7.: 14.00 – 18.00 – Miodrag Balat, dr. med., spec.
19.7.: 14.00 – 18.00 – Eva Čander, dr. med., spec.
20. in 21.7: zaprta.
Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v Ambulanti za splošno nujno medicinsko pomoč - dežurna ambulanta, ki deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (Urgentni center).
Delovni čas
: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo. Tel.: 02 33 31 809.

24.7. do 31. 7.: zaprta. Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v sosednji ambulanti (dr. Jakir).

Prosimo za razumevanje.

Na vrh

REFERENČNA AMBULANTA
Slavica JAKIR, dr. med.

tel.: 02 33 33 129
e-pošta: Opens window for sending emailmaja.jankovic@zd-mb.si    

 • ponedeljek, torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 19:00
 • sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:00 do 13:00
 • 2. petek v mesecu popoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Slavice Jakir, dr. med., Tezno, Zagrebška 84a

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnice Slavice JAKIR, dr. med.

od 1. julija do 31. avgusta 2017 odprta izjemoma po spremenjenem urniku: ponedeljek popoldan, torek, sreda, četrtek in petek dopoldan.

Od 17. do 21. julija 2017 bo ambulanta zaradi odsotnosti zdravnice (redni letni dopust) odprta izjemoma po spremenjenem urniku.
Delali bosta nadomestni zdravnici:
17.7.: 14.00 – 18.00 – Marija Milović Mihajlović, dr. med., spec.
18.7.: 14.00 – 18.00 – Alenka Potrč, dr. med., spec.
19., 20. in 21.7.: zaprta.

Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v Ambulanti za splošno nujno medicinsko pomoč - dežurna ambulanta, ki deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (Urgentni center).
Delovni čas
: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo. Tel.: 02 33 31 809.

Prosimo za razumevanje. 

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčni ambulanti Tezno: Samir Šabić, dr. med., spec. in Slavica Jakir, dr. med., Zagrebška 84a

mag. Mojca ROŽIČ, dipl.m.s.
Damjana PUKLAVEC, dipl.m.s.

tel.: 02 33 33 139 (naročanje v ordinacijskem času)
e-pošta: Opens window for sending emailmojca.rozic@zd-mb.si 

 • ponedeljek, sreda od 12:30 do 19:30
 • torek, četrtek, petek od 6:30 do 13:30

Na vrh

Sprememba urnika diplomirane medicinske sestre za Referenčni ambulanti Tezno: Samir Šabić, dr. med., spec. in Slavica Jakir, dr. med., Zagrebška 84a

Paciente obveščamo, da bo Referenčna ambulanta Tezno (dr. Jakir, dr. Šabić) zaradi odsotnosti diplomirane medic. sestre Damjane Puklavec (redni letni dopust) 

od 10. do 21. julija ZAPRTA.

Prosimo za razumevanje. 

Na vrh