Ne vpisovanje pacientov - obvestilo pacientom vseh služb OE SZV

Spoštovana pacientka / spoštovani pacient!   

V želji, da bi v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor izbrali svojega osebnega zdravnika, Vas obveščamo, da to lahko storite pri vseh tistih zdravnikih (iz seznama prostih zdravnikov: objavljen je na tej povezavi) naše Službe splošne medicinske dejavnostiki, ki glede na določila Splošnega dogovora še niso dosegli obremenitve slovenskega povprečja glavarinskih količnikov po posameznih specialnostih. Ne glede na navedeno lahko zdravnik družinske medicine odkloni opredeljevanje novih pacientov, ko doseže obremenitev 2100 glavarinskih količnikov, kar je približno 1500 vpisanih pacientov. Slednje velja le v primeru, da v zavodu niso izčprane vse možnosti opredeljevanja pacientov.

Obvestilo v celoti ...   

Prosimo za razumevanje.    

Elektronsko poslovanje - obvestilo pacientom vseh služb OE SZV

Obveščamo Vas!

Postopno ukinjanje papirnatega poslovanja z recepti, kartotekami in drugim zdravstvenim gradivom ter prehajanje na elektronsko poslovanje, gre predvsem za izdajanje elektronskih receptov (e-recept), pisanje elektronskih kartotek (e-kartoteka), nato pa še ostale  e-zdravstvene listine (e-napotnice, itd), bo prehodno nekoliko podaljšalo čakalne dobe.

Obvestilo v celoti ...    

Prosimo za razumevanje.    

Referenčni ambulanti Jezdarska, Jezdarska ulica 10

Na vrh

Gregor DRNOVŠEK, dr. med., spec. spl. med.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 33 31 868
e-pošta: Opens window for sending emaildrnovsek.narocanje@zd-mb.si  

 • ponedeljek, torek, petek od 6:30 do 13:30
  naročanje: od 7:00 do 9:00 in od 10:30 do 12:30
 • sreda, četrtek: od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • 1. petek v mesecu popoldan

Na vrh

Rado KOVAČEVIČ, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 33 31 867
e-pošta: Opens window for sending emailbranka.snajder@zd-mb.si

 • ponedeljek, torek od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 14:00 do 18:00
 • sreda, četrtek, petek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 7:30 do 9:30 in od 10:30 do 12:30
 • 2. petek v mesecu popoldan od 12:00 do 19:00,
  torek pred tem dopoldan od 7:30 do 14:30 

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčni ambulanti Jezdarska: Gregor Drnovšek, dr. med., spec. in Rado Kovačevič, dr. med., spec., Jezdarska ulica 10

Adila SINANOVIĆ, dipl.m.s.
tel.: 02 33 31 830
e-pošta: Opens window for sending emailadila.sinanovic@zd-mb.si

 • ponedeljek, četrtek od 13:00 do 20:00
 • torek, sreda, petek od 6:30 do 13:30

Na vrh

Referenčne ambulante Pobrežje, Cesta XIV. Divizije 30

Ljubica JORDAN, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 42 94 738
e-pošta: Opens window for sending emailtatjana.zavec@zd-mb.si 

 • ponedeljek, sreda, petek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 8:00 do 12:00
 • torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 17:00
 • četrtek od 12:00 do 19:00
 • 3. teden v mesecu: torek in petek popoldan

Na vrh

Simona JAVORNIK-STANEC, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 42 94 745
e-pošta: Opens window for sending emailambulanta.javornik.stanec@zd-mb.si  

 • ponedeljek, sreda, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:00 do 10:00 in od 11.00 do 12:00
 • torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 17:00 
 • četrtek od 12:00 do 19:00
  naročanje: od 12:00 do 16:00
 • 2. petek v mesecu popoldan od 12:00 do 19:00 (naročanje: od 13:00 do 17:00), torek dopoldan

Na vrh

Diplomirani zdravstvenik za Referenčni ambulanti Pobrežje: Simona Javornik-Stanec, dr. med., spec. in Ljubica Jordan, dr. med., spec., Cesta XIV. Divizije 30

Vasja DUŠA, dipl. zn.  
tel.: 02 42 94 746
e-pošta: Opens window for sending emailvasja.dusa@zd-mb.si

 • ponedeljek, sreda, petek od 7:00 do 14:00
 • torek, četrtek od 12:30 do 19:30

Na vrh

Sprememba urnika diplomiranega zdravstvenika za Referenčni ambulanti Pobrežje: Simona Javornik-Stanec, dr. med., spec. in Ljubica Jordan, dr. med., spec., Cesta XIV. Divizije 30

Paciente obveščamo, da bo Referenčna ambulanta Pobrežje (dr. Jordan, dr. Javornik Stanec) zaradi odsotnosti (redni letni dopust) diplomiranega zdravstvenika

od 20. do 22. septembra 2017 ZAPRTA.

Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Jadranka ČEŠKOVIĆ, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 42 94 743
e-pošta: Opens window for sending emailambulanta.ceskovic@zd-mb.si       

 • ponedeljek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 17:00
 • torek, sreda, četrtek, petek od 7:45 do 14:45
  naročanje: od 8:00 do 12:00
 • 1. teden v mesecu: ponedeljek in petek popoldan

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčno ambulanto Pobrežje: Jadranka Češković, dr. med., spec., Cesta XIV. Divizije 30

Damjana PUKLAVEC, dipl.m.s.
tel.: 02 42 94 746
e-pošta: Opens window for sending emaildamjana.puklavec@zd-mb.si         

 • ponedeljek od 12:30 do 19:30
 • četrtek od 7:00 do 14:00

Na vrh

Referenčna ambulanta Studenci, Kalohova ulica 18

Na vrh

Sanja BUDROVČAN-LONČAR, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 42 94 721 
fax: 02 42 94 722 
e-pošta: Opens window for sending emaillidija.vihar@zd-mb.si  

 • ponedeljek, sreda, petek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 7:30 do 10:00 in od 10:30 do 12:00
 • torek, četrtek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • 3. teden v mesecu: četrtek dopoldan, petek popoldan

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčno ambulanto Studenci: Sanja Budrovčan-Lončar, dr. med., spec., Kalohova ulica 18

Nina KONIČEK,  dipl.m.s.    
tel.: 02 42 94 755
e-pošta: Opens window for sending emailnina.konicek@zd-mb.si       

 • ponedeljek, 1. in 5. petek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 8:00 do 9:00
 • četrtek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 14:00
 • 3. teden v mesecu četrtek od 7:30 do 14:30 in petek od 13:00 do 20:00

Referenčne ambulante Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71

mag. Edmea STIPČEVIĆ BILIĆ, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 42 94 752 
e-pošta: Opens window for sending emailmetka.potocnik@zd-mb.si    

 • ponedeljek, četrtek od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 13:30 do 15:30 in od 16:30 do 18:30
 • torek, sreda, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 9:30 in od 10:30 do 12:30
 • 1. teden v mesecu: četrtek dopoldan, petek popoldan

Vlasta DOMITROVIĆ, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 42 94 700
e-pošta: Opens window for sending emailvioleta.todorovic@zd-mb.si   

 • ponedeljek, torek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 8:00 do 10:00 in od 11:00 do 13:00
 • sreda, četrtek od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 17:00 do 19:00
 • petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 8:00 do 10:00 in od 11:00 do 13:00
 • 3. teden v mes.: petek popoldan od 12:00 do 19:00, četrtek dopoldan

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčni ambulanti Nova vas: mag. Edmee Stipčević Bilić, dr. med., spec. in Vlaste Domitrovič, dr. med., spec., Cesta Proletarskih brigad 71

Lea DOBAJ, dipl.m.s.    
tel.: 02 42 94 734
e-pošta: Opens window for sending emaillea.dobaj@zd-mb.si    

 • ponedeljek, sreda od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 12:30 do 13:30
 • torek, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 12:30 do 13:30


Simona RAVNIK, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 42 94 705
e-pošta: Opens window for sending emailjozica.plazar@zd-mb.si    

 • ponedeljek, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 9:30 in od 10:30 do 12:30
 • torek, sreda od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • 4. petek v mesecu popoldan, sreda (pred tem petkom) dopoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Simone Ravnik, dr. med., spec., Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zaradi odsotnosti (strokovno izpopolnjevanje) zdravnice Simone RAVNIK, dr. med. spec.

v petek, 22. septembra 2017, odprta izjemoma po spremenjenem urniku do 11.30 ure.

Prosimo za razumevanje. 

Na vrh

Tamara KOVAČEVIČ, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 42 94 753
e-pošta: Opens window for sending emaildejan.repnik@zd-mb.si  

 • ponedeljek, torek, petek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 8:00 do 12:00
 • sreda, četrtek od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 14:00 do 18:00
 • 1. petek v mesecu popoldan od 12:00 do 19:00,
  sreda pred petkom dopoldan 7:30 do 14:30

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Tamare Kovačevič, dr. med., spec., Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnice Tamare KOVAČEVIČ, dr. med., spec.

v petek, 22. septembra 2017, odprta izjemoma po spremenjenem urniku: sprejem do 11. ure zaradi strokovnega izpopolnjevanja zdravnice.

Prosimo za razumevanje. 

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčni ambulanti Nova vas: Tamara Kovačevič, dr. med., spec. in Simona Ravnik, dr. med., spec., Cesta Proletarskih brigad 71

Maja HAJDINJAK,  dipl.m.s.  
tel.: 02 42 94 729
e-pošta: Opens window for sending emailmaja.hajdinjak@zd-mb.si

 • ponedeljek, sreda od 12:30 do 19:30
 • torek, četrtek, petek od 7:00 do 14:00

Na vrh

Saša KOS, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 42 94 702 
e-pošta: Opens window for sending emailsimona.jancar@zd-mb.si  

 • ponedeljek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • torek od 12:00 do 19:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 8:00 do 10:00 in od 11:00 do 13:00
 • 2. teden v mesecu: torek dopoldan, petek popoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Saše Kos, dr. med., spec., Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71

Paciente  obveščamo, da bo ambulanta zdravnice Saše KOS, dr. med., spec.

od 1. septembra 2017 dalje odprta izjemoma po spremenjenem urniku – skrajšan delovni čas 4 ure:
ponedeljek 13.00 – 17.00 malica 14.00 – 14.15
torek           12.00 – 16.00 malica 14.00 – 14.15
sreda             7.00 – 11.00 malica   9.00 – 9.15
četrtek          7.00 – 11.00 malica    9.00 – 9.15
petek             7.00 – 11.00 malica   9.00 – 9.15


Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčno ambulanto Nova vas: Saša Kos, dr. med., spec., Cesta Proletarskih brigad 71

Urška KNUPLEŽ, dipl.m.s.   
tel.: 02 42 94 734 (naročanje v ordinacijskem času)
e-pošta: Opens window for sending emailurska.knuplez@zd-mb.si    

 • torek od 12:30 do 19:30
 • sreda od 7:00 do 14:00

Na vrh

Sprememba urnika diplomirane medicinske sestre za Referenčno ambulanto Nova vas: Saša Kos, dr. med., spec., Cesta Proletarskih brigad 71

Paciente obveščamo, da bo Referenčna ambulanta Nova vas (zdravnice Saše KOS, dr. med., spec.) zaradi odsotnosti diplomirane medic. sestre

v petek, 22. septembra 2017, ZAPRTA.


Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Referenčni ambulanti Ob parku, Ob parku 5

prim. doc. dr. sci. Ksenija TUŠEK-BUNC, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA (II. nadstropje)
tel.: 02 23 56 648
e-pošta: Opens window for sending emailkatja.jakse@zd-mb.si  

 • ponedeljek, sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:00 do 9:00 in od 10:30 do 12:30
 • torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • 2. teden v mesecu: petek popoldan

Alenka POTRČ, dr. med., spec. druž. med.

REFERENČNA AMBULANTA (pritličje)
tel.: 02 23 56 652
e-pošta: Opens window for sending emailsvetlana.potrc@zd-mb.si 

 • ponedeljek, torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 16:00 in od 17:00 do 18:00
 • sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 10:00 in od 11:00 do 12:30
 • 3. teden v mesecu: petek popoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante prim. doc. dr. Ksenije Tušek-Bunc, dr. med., spec., Ob parku 5

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zaradi odsotnosti (redni letni dopust, strokovno izpopolnjevanje) zdravnice prim. doc. dr. Ksenije TUŠEK-BUNC, dr. med., spec.

od 18. do 22. septembra 2017 odprta izjemoma po spremenjenem urniku.
Delali bodo nadomestni zdravniki:
18.9.:   8.00 – 12.00 – Alenka Potrč, dr. med., spec.
19.9.: 14.00 – 18.00 – Danijela Djurić, dr. med.
20.9.:   8.00 – 12.00 – Danijela Perić, dr.med.spec.
21.9.:   9.00 – 12.00 – Matija Berić, dr.med.
22.9.: zaprta.
Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v sosednji ambulanti. 

Od 25. do 29. septembra 2017 bo ambulanta zaradi odsotnosti (redni letni dopust, strokovno izpopolnjevanje) zdravnice odprta izjemoma po spremenjenem urniku.
Delali bodo nadomestni zdravniki:
25.9.:   8.00 – 12.00 – Alenka Potrč, dr. med., spec.
26.9.: 14.00 – 18.00 – Danijela Djurić, dr. med.
27.9.:   8.00 – 12.00 – Danijela Perić, dr. med., spec.
28.9.:   8.00 – 12.00 – Sanja Budrovčan Lončar, dr. med.
29.9.:   7.00 – 14.00 – Anja Bukovnik, dr. med.  


Prosimo za razumevanje. 

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčni ambulanti Ob parku: prim. doc. dr. Ksenija Tušek-Bunc, dr. med., spec. in Alenka Potrč, dr. med., spec., Ob parku 5

Rolanda PETRIČ, dipl.m.s.  
tel.: 02 23 56 654
e-pošta: Opens window for sending emailrolanda.petric@zd-mb.si    

 • torek od 13:00 do 20:00
 • četrtek, petek od 7:00 do 14:00

Na vrh

Referenčni in splošni ambulanti Gosposvetska, Gosposvetska cesta 41

Na vrh

Dušan SILIČ, dr. med.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 23 56 669
Izmensko delo: en teden dopoldan, en teden popoldan.

e-pošta: Opens window for sending emailcvetka.unuk@zd-mb.si   

 • dopoldan od 6:15 do 13:15
  naročanje: od 7:00 do 9:00 in od 10:30 do 12:30
 • popoldan od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • izmene v tem letu  

Na vrh

Bisera CHEKOVIKJ, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 23 56 668
e-pošta: Opens window for sending emailurska.vargazon@zd-mb.si   

 • ponedeljek, četrtek od 6:15 do 13:15
  naročanje: od 8:00 do 10:00 in od 10:30 do 12:30
 • torek, sreda od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • petek izmenjaje dopoldan/popoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Dušana Silič, dr. med., Gosposvetska, Gosposvetska cesta 41

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zaradi odsotnosti (redni letni dopust) zdravnika Dušana SILIČA, dr. med.

od 11. do 22. septembra 2017 ZAPRTA.

Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v sosednji ambulanti.

12., 13., 18. in 21. septembra bo ambulanta odprta izjemoma po spremenjenem urniku, delali bosta nadomestni zdravnici:
12.9.:   8.00 – 12.00 – Bisera Chekovikj, dr. med., spec.
13.9.: 13.00 – 17.00 – Vesna Vasić, dr. med., spec.
18.9.:   8.00 – 12.00 – Vesna Vasić, dr. med., spec.
21.9.: 13.00 – 17.00 – Bisera Chekovikj, dr. med., spec.

Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčni ambulanti Gosposvetska: Dušan Silič, dr. med. in Bisera Chekovikj, dr. med., spec., Gosposvetska cesta 41

Maja PINTAR, dipl.m.s.  
tel.: 02 23 56 665
e-pošta: Opens window for sending emailmaja.pintar@zd-mb.si

 • ponedeljek, sreda od 13:00 do 20:00
 • torek, četrtek, petek od 6:30 do 13:30

Na vrh

Vesna VASIĆ, dr. med., spec. druž. med.

SPLOŠNA AMBULANTA
tel.: 02 23 56 670   
e-pošta: Opens window for sending emaildanica.pokerznik@zd-mb.si     

 • ponedeljek, četrtek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • torek, sreda od 6:15 do 13:15
  naročanje: od 7:00 do 10:00 in od 10:30 do 11:30
 • petek izmenjaje dopoldan/popoldan

Na vrh

Obvestilo pacientom Mandine Grgurević Tosevski in zdravnice Halime Matoski

Spoštovani pacienti zdravnice Mandine Grgurević Tosevski in zdravnice Halime Matoski!

Ambulanta zdravnice Vesne Vasić, ki je v zadnjih mesecih pospešeno vpisovala paciente obeh upokojenih zdravnic, je presegla število vpisanih pacientov, potrebno za prenehanje vpisovanja. Zaradi tega vas vljudno prosimo, če si lahko novega izbranega osebnega zdravnika izberete v naboru tistih, ki še vpisujejo. To so zdravniki Ksenija Tušek Bunc (lokacija Ob parku), Marija Repolusk (lokacija Rače), Polona Lobnik Rojko (lokacija Slivnica), Marija Milović Mihajlović (lokacija Ruše), Nataša Maguša Lorber (lokacija Pernica), Simona Kovačec (lokacija Šentilj), Tomaž Kovač (lokacija Jakobski dol).
Vsi ostali zdravniki Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor so že polno zasedeni in do nadaljnjega ne vpisujejo več novih pacientov. Spremembe zdravnikov, ki vpisujejo, bodo objavljene na tri mesece.  

Obvestilo (več) ...   

Prosimo za razumevanje.   

Na vrh

Referenčne ambulante Tezno, Zagrebška 84a

Na vrh

Eva ČANDER, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 33 33 135
e-pošta: Opens window for sending emailmarija.golob@zd-mb.si  

 • ponedeljek, torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 16:00 in od 17:00 do 18:00
 • sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 8:00 do 10:00 in od 11:00 do 13:00
 • 4. petek v mesecu popoldan

Na vrh

Miodrag BALAT, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 33 33 134
e-pošta: Opens window for sending emailmajda.horvat@zd-mb.si  (elektronska pošta je namenjena izključno za naročanje na pregled in naročanje receptov)  

 • ponedeljek, torek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 10:00 in od 11:00 do 12:30
 • sreda, četrtek od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 13:00 do 16:00 in od 17:00 do 18:00
 • 3. petek v mesecu popoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Eve Čander, dr. med., spec., Tezno, Zagrebška 84a

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnice Eve ČANDER, dr. med.,spec.

v mesecu septembru 2017 odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času. V času nadomeščanja odsotnih zdravnikov je sprejem do 12. ure.

V sredo, 13. septembra 2017, bo ambulanta zaradi odsotnosti (strokovno izpopolnjevanje) zdravnice ZAPRTA.

Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v sosednjih ambulantah.

Prosimo za razumevanje.   

Sprememba urnika ambulante Miodrag Balata, dr. med., spec., Tezno, Zagrebška 84a

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnika Miodraga BALATA, dr. med., spec.

od 12. do 29. septembra 2017 odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.

Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v najbližjih ambulantah ali v Ambulanti za splošno nujno medicinsko pomoč - dežurna ambulanta, ki deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (Urgentni center).
Delovni čas
: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo. Tel.: 02 33 31 809.

Prosimo za razumevanje.   

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčni ambulanti Tezno: Eva Čander, dr. med., spec. in Miodrag Balat, dr. med., spec., Zagrebška 84a

Gordana KUŠAR, dipl.m.s.  
tel.: 02 33 33 138
e-pošta: Opens window for sending emailgordana.kusar@zd-mb.si

 • ponedeljek, sreda od 13:00 do 20:00
 • torek, četrtek, petek od 7:00 do 14:00

Na vrh

Samir ŠABIĆ, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 33 33 132  
e-pošta: Opens window for sending emailaleksandra.perko@zd-mb.si      

 • ponedeljek, sreda od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 13:00 do 16:00 in od 17:00 do 18:00
 • torek, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 10:00 in od 11:00 do 12:30
 • 1. petek v mesecu popoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Samirja Šabića, dr. med., spec., Tezno, Zagrebška 84a

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zaradi odsotnosti (redni letni dopust) zdravnika Samirja ŠABIĆA, dr. med., spec.

od 18. do 29. septembrta 2017 odprta izjemoma po spremenjenem urniku od 14. do 18. ure. Delal bo nadomestni zdravnik Miodrag Balat, dr. med., spec.

Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Slavica JAKIR, dr. med.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 33 33 129
e-pošta: Opens window for sending emailmaja.jankovic@zd-mb.si    

 • ponedeljek, torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 19:00
 • sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:00 do 13:00
 • 2. petek v mesecu popoldan

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčni ambulanti Tezno: Samir Šabić, dr. med., spec. in Slavica Jakir, dr. med., Zagrebška 84a

mag. Mojca ROŽIČ, dipl.m.s.
Damjana PUKLAVEC, dipl.m.s.
tel.: 02 33 33 139 (naročanje v ordinacijskem času)
e-pošta: Opens window for sending emailmojca.rozic@zd-mb.si 

 • ponedeljek, sreda od 12:30 do 19:30
 • torek, četrtek, petek od 6:30 do 13:30

Na vrh