Elektronsko poslovanje - obvestilo pacientom vseh služb OE SZV

Obveščamo Vas, 

Postopno ukinjanje papirnatega poslovanja z recepti, kartotekami in drugim zdravstvenim gradivom ter prehajanje na elektronsko poslovanje, gre predvsem za izdajanje elektronskih receptov (e-recept), pisanje elektronskih kartotek (e-kartoteka), nato pa še ostale  e-zdravstvene listine (e-napotnice, itd), bo prehodno nekoliko podaljšalo čakalne dobe.

Initiates file downloadObvestilo v celoti ...    

Prosimo za razumevanje.    

Referenčni ambulanti Jezdarska, Jezdarska ulica 10

REFERENČNA AMBULANTA
Gregor DRNOVŠEK, dr. med., spec. spl. med.

Tel.: 02 33 31 868
e-pošta: Opens window for sending emaildrnovsek.narocanje@zd-mb.si  

 • ponedeljek, torek, petek od 6:30 do 13:30
  naročanje: od 7:00 do 9:00 in od 10:30 do 12:30
 • sreda, četrtek: od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • 1. petek v mesecu popoldan


REFERENČNA AMBULANTA
Rado KOVAČEVIČ, dr. med., spec.
Tel.: 02 33 31 867
e-pošta: Opens window for sending emailbranka.snajder@zd-mb.si

 • ponedeljek, torek od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 14:00 do 18:00
 • sreda, četrtek, petek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 7:30 do 9:30 in od 10:30 do 12:30
 • 2. petek v mesecu popoldan od 12:00 do 19:00,
  torek pred tem dopoldan od 7:30 do 14:30  

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Gregorja Drnovška, dr. med., spec., Jezdarska, Jezdarska ulica 10

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zaradi odsotnosti zdravnika Gregorja Drnovška, dr. med., spec. 

od 16. avgusta do 2. septembra 2016 zaprta.
Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v sosednji ambulanti.

V juliju in avgustu 2016 bo ambulanta odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.


Prosimo za razumevanje.  

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Rada Kovačeviča, dr. med., spec., Jezdarska, Jezdarska ulica 10

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zaradi odsotnosti zdravnika Rada KOVAČEVIČA, dr. med., spec. 

od 1. do 15. avgusta 2016 ZAPRTA.
Nujno 
zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v sosednji ambulanti.

Od 16. do 19. avgusta dela nadomestni zdravnik Borut Kosi, dr. med., spec. od 8. do 12. ure.


V juliju in avgustu 2016 bo ambulanta odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.

Prosimo za razumevanje.  

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra v Referenčni ambulanti Jezdarska, Jezdarska ulica 10

Adila SINANOVIĆ, dipl.m.s. (nadomešča Tjaša ŠARIĆ, dipl.m.s.)  
tel.: 02 33 31 830
e-pošta: Opens window for sending emailadila.sinanovic@zd-mb.si

 • ponedeljek, četrtek od 13:00 do 20:00
 • torek, sreda, petek od 6:30 do 13:30

Na vrh

Sprememba urnika medicinske sestre za Referenčni ambulanti Jezdarska, Jezdarska ulica 10

Paciente obveščamo, da je Referenčna ambulanta (dr. Drnovšek, dr. Kovačevič

od 25. julija do 22. avgusta 2016 zaprta.

Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Referenčne ambulante Pobrežje, Cesta XIV. Divizije 30

REFERENČNA AMBULANTA
Ljubica JORDAN, dr. med., spec.
tel.: 02 42 94 738
e-pošta: Opens window for sending emailtatjana.zavec@zd-mb.si 

 • ponedeljek, sreda, petek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 8:00 do 12:00
 • torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 17:00
 • četrtek od 12:00 do 19:00
 • 3. teden v mesecu: torek in petek popoldan

REFERENČNA AMBULANTA
Simona JAVORNIK-STANEC, dr. med., spec.

tel.: 02 42 94 745
e-pošta: Opens window for sending emailambulanta.javornik.stanec@zd-mb.si  

 • ponedeljek, sreda, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:00 do 11:00
 • torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 12:00 do 16:00 
 • četrtek od 12:00 do 19:00
  naročanje: od 12:00 do 16:00
 • 2. petek v mesecu popoldan od 12:00 do 19:00 (naročanje: od 12:00 do 16:00), torek dopoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Ljubice Jordan, dr. med., spec., Pobrežje, Cesta XIV. Divizije 30

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zaradi odsotnosti zdravnice Ljubice JORDAN, dr. med., spec.

od 15. julija do 3. avgusta 2016 ZAPRTA.
NUJNO zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v sosednjih ambulantah v dopoldanskem času:
15.7. do 22.7.: dr. Javornik – Stanec, 2. nadstropje
25.7. do 29.7.: sosednja ambul. dr. Češković, 1. nadstropje.

V četrtek, 14. julija, bo ambulanta odprta izjemoma po spremenjenem urniku dopoldan.


Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Simone Javornik-Stanec, dr. med., spec., Pobrežje, Cesta XIV. Divizije 30

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zaradi odsotnosti zdravnice Simone JAVORNIK-STANEC, dr. med., spec.  

od 1. do 5. avgusta 2016 odprta izjemoma po spremenjenem urniku od 8. do 12. ure. Delal bo nadomestni zdravnik Slobodan Pavličič, dr. med.

Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Diplomirani zdravstvenik v Referenčni ambulanti Pobrežje, Cesta XIV. Divizije 30

Vasja DUŠA, dipl. zn.   
tel.: 02 42 94 746
e-pošta: Opens window for sending emailvasja.dusa@zd-mb.si

 • ponedeljek, sreda, petek od 7:00 do 14:00
 • torek, četrtek od 12:00 do 19:00

Na vrh

REFERENČNA AMBULANTA
Jadranka ČEŠKOVIČ, dr. med., spec.

Tel.: 02 42 94 743
e-pošta: Opens window for sending emailambulanta.ceskovic@zd-mb.si       

 • ponedeljek, sreda od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 17:00
 • torek, četrtek, petek od 7:45 do 14:45
  naročanje: od 8:00 do 12:00
 • 1. teden v mesecu: ponedeljek in petek popoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Jadranke Češkovič, dr. med., spec., Pobrežje, Cesta XIV. Divizije 30

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnice Jadranke ČEŠKOVIĆ, dr. med., spec.

od  25.julija do 29.julija odprta izjemoma po spremenjenem urniku od 8.00 do 12.00 ure. Delal bo nadomestni zdravnik Borut Kosi, dr. med. spec.

od 1. do 12. avgusta  2016  ZAPRTA.

Prosimo za razumevanje.

 

Na vrh

Sprememba urnika diplomirane medicinske sestre v Referenčni ambulanti Pobrežje, Cesta XIV. Divizije 30

Paciente obveščamo, da je Referenčna ambulanta zdravnice Jadranke ČEŠKOVIĆ, dr. med., spec.

do nadaljnjega odprta:
v ponedeljek od 14:00 do 18:00 in 
torek in četrtek od 7:30 do 11:30.


Prosimo za razumevanje.

Splošna ambulanta Studenci, Kalohova ulica 18

Sanja BUDROVČAN-LONČAR, dr. med., spec.
tel.: 02 42 94 721
fax: 02 42 94 722
e-pošta: Opens window for sending emaillidija.vihar@zd-mb.si   

 • ponedeljek, sreda, petek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 7:30 do 10:00 in od 10:30 do 12:00
 • torek, četrtek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • 3. teden v mesecu: četrtek dopoldan, petek popoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Studenci, Kalohova ulica 18

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zaradi odsotnosti zdravnice Sanje BUDROVČAN-LONČAR, dr. med., spec.      

od 22. 7. do 1. 8. 2016 odprta po običajnem urniku z nadomestnim zdravnikom:

22.7. – ambulanta zaprta.
25.7. – dr. Alenka Potrč, 14.00 -18.00,
26.7.  - dr. Alenka Potrč, 14.00 -18.00,
27.7. – dr. Barbara Ifko, 14.00 -18.00,
28.7. – dr. Barbara Ifko, 14.00 -18.00,
29.7. – ambulanta zaprta.
1.8. – dr. Borut Kosi, 8.00-12.00
.

Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v Ambulanti za splošno nujno medicinsko pomoč - dežurna ambulanta, ki deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (Urgentni center).Delovni čas: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo. Tel.: 02 33 31 809. 

Prosimo za razumevanje.

 

Diplomirana medicinska sestra v Referenčni ambulanti Studenci, Kalohova ulica 18

Nina KONIČEK,  dipl.m.s.    
tel.: 02 42 94 755
e-pošta: Opens window for sending emailnina.konicek@zd-mb.si       

 • ponedeljek, 1. in 5. petek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 8:00 do 9:00
 • četrtek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 14:00
 • 3. teden v mesecu četrtek od 7:30 do 14:30 in petek od 13:00 do 20:00

Na vrh

Referenčne in splošne ambulante Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71

SPLOŠNA AMBULANTA
mag. Edmea STIPČEVIĆ BILIĆ, dr. med., spec.
tel.: 02 42 94 752 
e-pošta: Opens window for sending emailmetka.potocnik@zd-mb.si    

 • ponedeljek, četrtek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:30 do 15:30 in od 16:30 do 18:30
 • torek, sreda, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 9:30 in od 10:30 do 12:30
 • 1. petek v mesecu popoldan, četrtek dopoldan

Sprememba urnika ambulante mag. Edmee Stipčević Bilić, dr. med., spec., Nova vas, Cesta Prolet. brigad 71

Paciente obveščamo, da bo ambulanta  zdravnice mag. Edmee Stipčević-Bilić, dr. med., spec.

od 21.7. do 5.8 2016  ambulanta ZAPRTA. Urejeno je nadomeščanje.
25. 7., dopoldan nadomeščanje v sosednji ambulanti,
26. 7. 14.00 – 18.00, Saša Kos, dr. med., spec.,
27. 7., dopoldan nadomeščanje v sosednji ambulanti,
28. 7. 14.00 – 18.00, Saša Kos, dr. med., spec.,
29. 7., dopoldan nadomeščanje v sosednji ambulanti.
2.8.:   od 14h do 18h

4.8.:   od 14h do 18h
.

od 8. do 12. avgusta 2016 odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.
V torek, 16. avgusta 2016, bo ambulanta odprta izjemoma po spremenjenem urniku popoldan
. 

Od 17. do 31. avgusta 2016 bo ambulanta odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času

Prosimo za razumevanje.  

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra v Referenčni ambulanti Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71

Lea DOBAJ, dipl.m.s.     
tel.: 02 42 94 734
e-pošta: Opens window for sending emaillea.dobaj@zd-mb.si    

 • ponedeljek, sreda od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 12:30 do 13:30
 • torek, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 12:30 do 13:30

Na vrh

REFERENČNA AMBULANTA
Simona RAVNIK, dr. med., spec.

tel.: 02 42 94 705
e-pošta: Opens window for sending emailjozica.plazar@zd-mb.si    

 • ponedeljek, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 9:30 in od 10:30 do 12:30
 • torek, sreda od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • 4. teden v mesecu: petek popoldan

Sprememba urnika ambulante Simone Ravnik, dr. med., spec., Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71

Paciente  obveščamo, da bo ambulanta zdravnice Simone RAVNIK, dr. med., spec.  

v mesecu avgustu 2016 odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.

Od 11. do 15. julija 2016 dela v ambulanti zaradi odsotnosti zdravnice specializantka družinske medicine Tadeja Čeh, dr. med.

Od 18. do 29. julija bo ambulanta zaprta.
Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v sosednji ambulanti (dr. Tamare Kovačevič).

Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Sprememba urnika Referenčne ambulante Nova vas, Cesta Prolet. brigad 71

Paciente obveščamo, da bo zaradi odsotnosti diplomirane medicinske sestre Referenčna ambulanta (dr. Domitrović, dr. Stipčević-Bilić) 

od 15. 7. do 5. 8. 2016 ZAPRTA.

Prosimo za razumevanje.

Na vrh

REFERENČNA AMBULANTA
Tamara KOVAČEVIČ, dr. med., spec.

tel.: 02 42 94 753
e-pošta: Opens window for sending emaildejan.repnik@zd-mb.si  

 • ponedeljek, torek, petek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 8:00 do 12:00
 • sreda, četrtek od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 14:00 do 18:00
 • 1. petek v mesecu popoldan od 12:00 do 19:00,
  sreda pred petkom dopoldan 7:30 do 14:30

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Tamare Kovačevič, dr. med., spec., Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnice Tamare KOVAČEVIČ, dr. med., spec. 

v juliju in avgustu 2016 odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.

Od 1. do 19. avgusta 2016 bo ambulanta zaradi odsotnosti zdravnice ZAPRTA.

Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v sosednji ambulanti.

Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Sprememba urnika Referenčne ambulante Nova vas, Cesta Prolet. brigad 71

Paciente obveščamo, da bo zaradi odsotnosti diplomirane medicinske sestre Referenčna ambulanta (dr. Domitrović, dr. Stipčević-Bilić) 

od 15. 7. do 5. 8. 2016 ZAPRTA.

Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra v Referenčni ambulanti Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71

Maja HAJDINJAK,  dipl.m.s.   
tel.: 02 42 94 729
e-pošta: Opens window for sending emailmaja.hajdinjak@zd-mb.si

 • ponedeljek, sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
 • torek od 12:30 do 19:30

Na vrh

REFERENČNA AMBULANTA
Vlasta DOMITROVIČ, dr. med., spec.

tel.: 02 42 94 700
e-pošta: Opens window for sending emailsabina.nepuzlan@zd-mb.si  

 • ponedeljek, torek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 7:30 do 9:30 in od 10:30 do 12:30
 • sreda, četrtek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:30 do 15:30 in od 16:30 do 18:30
 • petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 9:30 in od 10:30 do 12:30
 • 3. teden v mesecu: četrtek dopoldan, petek popoldan od 12:00 do 19:00

Sprememba urnika ambulante Vlaste Domitrovič, dr.med., spec., Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71

Paciente  obveščamo, da bo ambulanta zaradi odsotnosti zdravnice Vlaste DOMITROVIČ, dr. med., spec.

od 25. do 29. 7. 2016 ZAPRTA.
Nadomeščanje bo potekalo v sosednjih ambulantah v rednem delovnem času, dopoldan.

Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v sosednjih ambulantah ali v Ambulanti za splošno nujno medicinsko pomoč - dežurna ambulanta, ki deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (Urgentni center).
Delovni čas
: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo. Tel.: 02 33 31 809.

V avgustu 2016 bo ambulanta odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.
 

Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra v Referenčni ambulanti Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71

Lea DOBAJ, dipl.m.s.     
tel.: 02 42 94 734
e-pošta: Opens window for sending emaillea.dobaj@zd-mb.si    

 • ponedeljek, sreda od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 12:30 do 13:30
 • torek, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 12:30 do 13:30

Na vrh

SPLOŠNA AMBULANTA
Saša KOS, dr. med., spec.

tel.: 02 42 94 702
e-pošta: Opens window for sending emailsimona.jancar@zd-mb.si   

 • ponedeljek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • torek od 12:00 do 19:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 8:00 do 10:00 in od 11:00 do 13:00
 • 2. teden v mesecu: torek dopoldan, petek popoldan

Sprememba urnika ambulante Saše Kos, dr. med., spec., Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnice Saše KOS, dr. med., spec. 

od 27. junija do 30. avgusta 2016 odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.

Prosimo za razumevanje. 

Na vrh

Referenčna in splošna ambulanta Ob parku, Ob parku 5

REFERENČNA AMBULANTA
prim. doc. dr. Ksenija TUŠEK-BUNC, dr. med., spec. spl. med.
II. nadstropje
tel.: 02 23 56 648
e-pošta: Opens window for sending emailkatja.jakse@zd-mb.si  

 • ponedeljek, sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:00 do 9:00 in od 10:30 do 12:30
 • torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • 2. teden v mesecu: petek popoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante prim. doc. dr. Ksenije Tušek-Bunc, dr. med., spec., Ob parku 5

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnice prim. doc. dr. Ksenije TUŠEK-BUNC, dr. med., spec. 

v juliju in avgustu 2016 odprta izjemoma po spremenjenem urniku v dopoldanskem času.

Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra v Referenčni ambulanti Ob parku 5, Ob parku 5

Rolanda PETRIČ,  dipl.m.s.   
tel.: 02 23 56 654
e-pošta: Opens window for sending emailrolanda.petric@zd-mb.si    

 • torek od 13:00 do 20:00
 • četrtek 7:00 do 14:00
 • 1., 3. in 5 petek v mesecu od 7:00 do 14:00

Na vrh

SPLOŠNA AMBULANTA
Alenka POTRČ, dr. med., spec. druž. med.
pritličje

tel.: 02 23 56 652
e-pošta: Opens window for sending emailsvetlana.potrc@zd-mb.si 

 • ponedeljek, torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 16:00 in od 17:00 do 18:00
 • sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 10:00 in od 11:00 do 12:30
 • 3. teden v mesecu: petek popoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Alenke Potrč, dr. med., spec., Ob parku 5

Paciente obveščamo, da bo v ambulanti zaradi odsotnosti zdravnice Alenke POTRČ, dr. med., spec.

18. julija 2016 delala Maja Arzenšek, dr. med., spec. od 14. do 18. ure.
Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v Ambulanti za splošno nujno medicinsko pomoč - dežurna ambulanta, ki deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (Urgentni center).
Delovni čas
: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo. Tel.: 02 33 31 809.

Od 20. julija do 31. avgusta bo ambulanta odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.

Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Obvestilo pacientom Alenke Potrč, dr. med., spec.

Spoštovani pacienti!

Dne 15.6.2015 je na lokaciji ''Ob parku'' z delom začela nova osebna zdravnica Alenka Potrč, dr. med., spec., h kateri se bodo do preklica prednostno vpisovali najprej izključno pacienti prejšnje zdravnice Marije Repolusk, dr. med., spec., šele nato pa do zapolnitve kvote še ostali.

Initiates file downloadObvestilo (več) ...    

Prosimo za razumevanje.    

Na vrh

Referenčna in splošne ambulante Gosposvetska, Gosposvetska cesta 41

REFERENČNA AMBULANTA
Dušan SILIČ, dr. med.

Tel.: 02 23 56 669
Izmensko delo: en teden dopoldan, en teden popoldan.

e-pošta: Opens window for sending emailcvetka.unuk@zd-mb.si   

 • dopoldan od 6:15 do 13:15
  naročanje: od 7:00 do 9:00 in od 10:30 do 12:30
 • popoldan od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • izmene v tem letu   

Na vrh

Sprememba urnika ambulant Gosposvetska, Gosposvetska cesta 41

Paciente obveščamo, da so ambulante družinske medicine  

v juliju in avgustu 2016 odprte izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času od 6.30 do 13.30 ure.

Prosimo za razumevanje. 

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra v Referenčni ambulanti Gosposvetska, Gosposvetska cesta 41

Maja PINTAR,  dipl.m.s.   
tel.: 02 23 56 665
e-pošta: Opens window for sending emailmaja.pintar@zd-mb.si

 • ponedeljek, sreda od 13:00 do 20:00
 • torek, četrtek, petek od 6:30 do 13:30

Na vrh

SPLOŠNA AMBULANTA
Mandina GRGUREVIČ-TOSEVSKI, dr. med.
Nadomestna zdravnica Vesna VASIĆ, dr. med., spec. druž. med.

Tel.: 02 23 56 670   
e-pošta: Opens window for sending emaildanica.pokerznik@zd-mb.si     

 • ponedeljek, četrtek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • torek, sreda od 6:15 do 13:15
  naročanje: od 7:00 do 10:00 in od 10:30 do 11:30
 • petek izmenjaje dopoldan/popoldan

SPLOŠNA AMBULANTA
Bisera CHEKOVIKJ, dr. med., spec.
Tel.: 02 23 56 668
e-pošta: Opens window for sending emailurska.vargazon@zd-mb.si   

 • ponedeljek, četrtek od 6:15 do 13:15
  naročanje: od 8:00 do 10:00 in od 10:30 do 12:30
 • torek, sreda od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • petek izmenjaje dopoldan/popoldan

SPLOŠNA AMBULANTA
Halima MATOSKI, dr. med.

Tel.: 02 23 56 671
Izmensko delo: en teden dopoldan, en teden popoldan.
e-pošta: Opens window for sending emailanita.selinsek.tivadar@zd-mb.si   

 • dopoldan od 8:15 do 11:45
 • naročanje: od 8:00 do 10:00 in od 10:30 do 12:30
 • popoldan od 13:15 do 16:45
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • izmene v tem letu

Na vrh

Referenčne ambulante Tezno, Zagrebška 84a

REFERENČNA AMBULANTA
Eva ČANDER, dr. med., spec.
Tel.: 02 33 33 135
e-pošta: Opens window for sending emailmarija.golob@zd-mb.si   

 • ponedeljek, torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 16:00 in od 17:00 do 18:00
 • sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 8:00 do 10:00 in od 11:00 do 13:00
 • 4. petek v mesecu popoldan

REFERENČNA AMBULANTA
Miodrag BALAT, dr. med., spec.
Tel.: 02 33 33 134 
e-pošta: Opens window for sending emailmajda.horvat@zd-mb.si  

 • ponedeljek, torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 16:00 in od 17:00 do 18:00
 • sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 10:00 in od 11:00 do 12:30
 • 3. petek v mesecu popoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Eve Čander, dr. med., spec., Tezno, Zagrebška 84a

Paciente obveščamo, da bo  ambulanta  SA Tezno, EVA ČANDER, dr. med., spec.,

od 25. do 29. 07. delovala po spremenjenem urniku DOPOLDAN.

NUJNO zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v Ambulanti za splošno nujno medicinsko pomoč oz. dežurni ambulanti, ki deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (prizidek kirurške stolpnice). Delovni čas: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj,  v soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo.   Tel.: 02 33 31 809

Prosimo za razumevanje

Diplomirana medicinska sestra v Referenčni ambulanti Tezno, Zagrebška 84a

Gordana KUŠAR, dipl.m.s.   
tel.: 02 33 33 138
e-pošta: Opens window for sending emailgordana.kusar@zd-mb.si

 • ponedeljek, torek od 13:00 do 20:00
 • sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00

Na vrh

REFERENČNA AMBULANTA
Samir ŠABIĆ, dr. med., spec.

Tel.: 02 33 33 132  
e-pošta: Opens window for sending emailaleksandra.perko@zd-mb.si      

 • ponedeljek, sreda od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 13:00 do 16:00 in od 17:00 do 18:00
 • torek, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 10:00 in od 11:00 do 12:30
 • 1. petek v mesecu popoldan

Na vrh

Obvestilo pacientom asist. Leje Gril-Jevšek, dr. med., spec.

Spoštovani!

Dne 3.5.2016 Vaša dosedanja zdravnica asist. Lea GRIL-JEVŠEK, dr. med., spec., odhaja na drugo delovno mesto, namesto nje pa z rednim delom prične zdravnik Samir Šabić, dr. med., spec., ki bo na tej lokaciji tudi ostal. Zato vse paciente, ki so trenutno vpisani pri dosedanji zdravnici, pozivamo, da v najkrajšem možnem času uredijo prepis k zdravniku Samirju Šabiću, ti pacienti pa bodo imeli pri vpisu tudi prednost. Po zapolnitvi vpisnih mest se bodo vsi pacienti, ki prepisa ne bodo izvršili pravočasno, morali vpisati pri drugem zdravniku.
Vaša dosedanja zdravnica Lea Gril Jevšek, dr. med., spec., odhaja na drugo lokacijo, kjer bo prevzela paciente zdravnika, ki odhaja v pokoj, zato vpisovanje pri njej za paciente iz sedanje lokacije ne bo možno, saj bodo prednost pri vpisu imeli pacienti na tisti lokaciji.

Obvestilo (več) ...    

Prosimo za razumevanje.  

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Samir Šabić, dr. med., spec., Tezno, Zagrebška 84a

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnika Samirja ŠABIĆA, dr. med., spec.  

od 25. julija do 5. avgusta 2016 odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.

Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra v Referenčni ambulanti Tezno, Zagrebška 84a

Mojca ROŽIČ, dipl.m.s.
tel.: 02 33 33 139

 • ponedeljek, sreda od 13:00 do 20:00
 • torek, četrtek, petek od 7:00 do 14:00

Na vrh

REFERENČNA AMBULANTA
Slavica JAKIR, dr. med.

Tel.: 02 33 33 129
e-pošta: Opens window for sending emailslavica.jakir@zd-mb.si   

 • ponedeljek, torek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:00 do 13:00
 • sreda, četrtek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 19:00
 • 2. petek v mesecu popoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Slavice Jakir, dr. med., Tezno, Zagrebška 84a

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnice Slavice JAKIR, dr. med. 

od 25. do 29. julija 2016 odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.

Prosimo za razumevanje. 

Na vrh