Ne vpisovanje pacientov - obvestilo pacientom vseh služb OE SZV

Spoštovana pacientka / spoštovani pacient!   

V želji, da bi v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor izbrali svojega osebnega zdravnika, Vas obveščamo, da to lahko storite pri vseh tistih zdravnikih (iz seznama prostih zdravnikov: objavljen je na tej povezavi) naše Službe splošne medicinske dejavnostiki, ki glede na določila Splošnega dogovora še niso dosegli obremenitve slovenskega povprečja glavarinskih količnikov po posameznih specialnostih. Ne glede na navedeno lahko zdravnik družinske medicine odkloni opredeljevanje novih pacientov, ko doseže obremenitev 2100 glavarinskih količnikov, kar je približno 1500 vpisanih pacientov. Slednje velja le v primeru, da v zavodu niso izčprane vse možnosti opredeljevanja pacientov.

Obvestilo v celoti ...   

Prosimo za razumevanje.    

Elektronsko poslovanje - obvestilo pacientom vseh služb OE SZV

Obveščamo Vas!

Postopno ukinjanje papirnatega poslovanja z recepti, kartotekami in drugim zdravstvenim gradivom ter prehajanje na elektronsko poslovanje, gre predvsem za izdajanje elektronskih receptov (e-recept), pisanje elektronskih kartotek (e-kartoteka), nato pa še ostale  e-zdravstvene listine (e-napotnice, itd), bo prehodno nekoliko podaljšalo čakalne dobe.

Obvestilo v celoti ...    

Prosimo za razumevanje.    

Referenčni ambulanti Jezdarska, Jezdarska ulica 10

Na vrh

Gregor DRNOVŠEK, dr. med., spec. spl. med.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 33 31 868
e-pošta: Opens window for sending emaildrnovsek.narocanje@zd-mb.si  

 • ponedeljek, torek, petek od 6:30 do 13:30
  naročanje: od 7:00 do 9:00 in od 10:30 do 12:30
 • sreda, četrtek: od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • 1. petek v mesecu popoldan

Na vrh

Rado KOVAČEVIČ, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 33 31 867
e-pošta: Opens window for sending emailbranka.snajder@zd-mb.si

 • ponedeljek, torek od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 14:00 do 18:00
 • sreda, četrtek, petek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 7:30 do 9:30 in od 10:30 do 12:30
 • 2. petek v mesecu popoldan od 12:00 do 19:00,
  torek pred tem dopoldan od 7:30 do 14:30 

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčni ambulanti Jezdarska: Gregor Drnovšek, dr. med., spec. in Rado Kovačevič, dr. med., spec., Jezdarska ulica 10

Adila SINANOVIĆ, dipl.m.s.
tel.: 02 33 31 830
e-pošta: Opens window for sending emailadila.sinanovic@zd-mb.si

 • ponedeljek, četrtek od 13:00 do 20:00
 • torek, sreda, petek od 6:30 do 13:30

Na vrh

Referenčne ambulante Pobrežje, Cesta XIV. Divizije 30

Ljubica JORDAN, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 42 94 738
e-pošta: Opens window for sending emailtatjana.zavec@zd-mb.si 

 • ponedeljek, sreda, petek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 8:00 do 12:00
 • torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 17:00
 • četrtek od 12:00 do 19:00
 • 3. teden v mesecu: torek in petek popoldan

Na vrh

Simona JAVORNIK-STANEC, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 42 94 745
e-pošta: Opens window for sending emailambulanta.javornik.stanec@zd-mb.si  

 • ponedeljek, sreda, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:00 do 10:00 in od 11.00 do 12:00
 • torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 17:00 
 • četrtek od 12:00 do 19:00
  naročanje: od 12:00 do 16:00
 • 2. petek v mesecu popoldan od 12:00 do 19:00 (naročanje: od 13:00 do 17:00), torek dopoldan

Na vrh

Diplomirani zdravstvenik za Referenčni ambulanti Pobrežje: Simona Javornik-Stanec, dr. med., spec. in Ljubica Jordan, dr. med., spec., Cesta XIV. Divizije 30

Vasja DUŠA, dipl. zn.  
tel.: 02 42 94 746
e-pošta: Opens window for sending emailvasja.dusa@zd-mb.si

 • ponedeljek, sreda, petek od 7:00 do 14:00
 • torek, četrtek od 12:30 do 19:30

Na vrh

Jadranka ČEŠKOVIĆ, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 42 94 743
e-pošta: Opens window for sending emailambulanta.ceskovic@zd-mb.si       

 • ponedeljek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 17:00
 • torek, sreda, četrtek, petek od 7:45 do 14:45
  naročanje: od 8:00 do 12:00
 • 1. teden v mesecu: ponedeljek in petek popoldan

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčno ambulanto Pobrežje: Jadranka Češković, dr. med., spec., Cesta XIV. Divizije 30

Damjana PUKLAVEC, dipl.m.s.
tel.: 02 42 94 746
e-pošta: Opens window for sending emaildamjana.puklavec@zd-mb.si         

 • ponedeljek od 12:30 do 19:30
 • četrtek od 7:00 do 14:00

Na vrh

Referenčna ambulanta Studenci, Kalohova ulica 18

Na vrh

Sanja BUDROVČAN-LONČAR, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 42 94 721 
fax: 02 42 94 722 
e-pošta: Opens window for sending emaillidija.vihar@zd-mb.si  

 • ponedeljek, sreda, petek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 7:30 do 10:00 in od 10:30 do 12:00
 • torek, četrtek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • 3. teden v mesecu: četrtek dopoldan, petek popoldan

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčno ambulanto Studenci: Sanja Budrovčan-Lončar, dr. med., spec., Kalohova ulica 18

Nina KONIČEK,  dipl.m.s.    
tel.: 02 42 94 755
e-pošta: Opens window for sending emailnina.konicek@zd-mb.si       

 • ponedeljek, 1. in 5. petek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 8:00 do 9:00
 • četrtek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 14:00
 • 3. teden v mesecu četrtek od 7:30 do 14:30 in petek od 13:00 do 20:00

Referenčne ambulante Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71

mag. Edmea STIPČEVIĆ BILIĆ, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 42 94 752 
e-pošta: Opens window for sending emailmetka.potocnik@zd-mb.si    

 • ponedeljek, četrtek od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 13:30 do 15:30 in od 16:30 do 18:30
 • torek, sreda, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 9:30 in od 10:30 do 12:30
 • 1. teden v mesecu: četrtek dopoldan, petek popoldan

Sprememba urnika ambulante mag. Edmee Stipčević Bilić, dr. med., spec., Nova vas, Cesta Prolet. brigad 71

Paciente  obveščamo, da bo bo ambulanta zdravnice mag. Edmee Stipčević Bilić, dr. med., spec.

v ponedeljek, 29. novembra 2017, odprta izjemoma po spremenjenem urniku do 13. ure zaradi strokovnega izpopolnjevanja zdravnice in medicinske sestre.

Paciente  obveščamo, da bo bo medicinska sestra v ambulanti zdravnice mag. Edmee Stipčević Bilić, dr. med., spec.

v sredo, 22. novembra 2017, odsotna. Delala bo nadomestna medic. sestra Jožica Plazar od 7. do 11. ure.

Prosimo za razumevanje. 

Na vrh

Vlasta DOMITROVIĆ, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 42 94 700
e-pošta: Opens window for sending emailvioleta.todorovic@zd-mb.si   

 • ponedeljek, torek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 8:00 do 10:00 in od 11:00 do 13:00
 • sreda, četrtek od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 17:00 do 19:00
 • petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 8:00 do 10:00 in od 11:00 do 13:00
 • 3. teden v mes.: petek popoldan od 12:00 do 19:00, četrtek dopoldan

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčni ambulanti Nova vas: mag. Edmee Stipčević Bilić, dr. med., spec. in Vlaste Domitrovič, dr. med., spec., Cesta Proletarskih brigad 71

Lea DOBAJ, dipl.m.s.    
tel.: 02 42 94 734
e-pošta: Opens window for sending emaillea.dobaj@zd-mb.si    

 • ponedeljek, sreda od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 12:30 do 13:30
 • torek, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 12:30 do 13:30


Sprememba urnika diplomirane medicinske sestre za Referenčni ambulanti Nova vas: mag. Edmee Stipčević Bilić, dr. med., spec. in Vlaste Domitrovič, dr. med., spec., Cesta Proletarskih brigad 71

Paciente  obveščamo, da bo REFERENČNA AMBULANTA (dr.Domitrović, dr.Stipčević-Bilić) zaradi bolniške odsotnosti diplom. medic. sestre Lee Dobaj

od 20. do 30. novembra 2017 ZAPRTA.

Prosimo za razumevanje.                         

Na vrh

Simona RAVNIK, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 42 94 705
e-pošta: Opens window for sending emailjozica.plazar@zd-mb.si    

 • ponedeljek, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 9:30 in od 10:30 do 12:30
 • torek, sreda od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • 4. petek v mesecu popoldan, sreda (pred tem petkom) dopoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Simone Ravnik, dr. med., spec., Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71

Paciente obveščamo, da bo v ambulanti zaradi odsotnosti zdravnice Simone RAVNIK, dr. med. spec.

od 20. do 30. novembra 2017 delala specializantka družinske medicine Tadeja Čeh, dr. med.

V petek, 24. novembra, bo ambulanta odprta izjemoma dopoldan!


Prosimo za razumevanje. 

Na vrh

Tamara KOVAČEVIČ, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 42 94 753
e-pošta: Opens window for sending emaildejan.repnik@zd-mb.si  

 • ponedeljek, torek, petek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 8:00 do 12:00
 • sreda, četrtek od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 14:00 do 18:00
 • 1. petek v mesecu popoldan od 12:00 do 19:00,
  sreda pred petkom dopoldan 7:30 do 14:30

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčni ambulanti Nova vas: Tamara Kovačevič, dr. med., spec. in Simona Ravnik, dr. med., spec., Cesta Proletarskih brigad 71

Maja HAJDINJAK,  dipl.m.s.  
tel.: 02 42 94 729
e-pošta: Opens window for sending emailmaja.hajdinjak@zd-mb.si

 • ponedeljek, sreda od 12:30 do 19:30
 • torek, četrtek, petek od 7:00 do 14:00

Na vrh

Saša KOS, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 42 94 702 
e-pošta: Opens window for sending emailsimona.jancar@zd-mb.si  

 • ponedeljek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • torek od 12:00 do 19:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 8:00 do 10:00 in od 11:00 do 13:00
 • 2. teden v mesecu: torek dopoldan, petek popoldan

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčno ambulanto Nova vas: Saša Kos, dr. med., spec., Cesta Proletarskih brigad 71

Urška KNUPLEŽ, dipl.m.s.   
tel.: 02 42 94 734 (naročanje v ordinacijskem času)
e-pošta: Opens window for sending emailurska.knuplez@zd-mb.si    

 • torek od 12:30 do 19:30
 • sreda od 7:00 do 14:00

Na vrh

Referenčni ambulanti Ob parku, Ob parku 5

prim. doc. dr. sci. Ksenija TUŠEK-BUNC, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA (II. nadstropje)
tel.: 02 23 56 648
e-pošta: Opens window for sending emailkatja.jakse@zd-mb.si  

 • ponedeljek, sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:00 do 9:00 in od 10:30 do 12:30
 • torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • 2. teden v mesecu: petek popoldan

Alenka POTRČ, dr. med., spec. druž. med.

REFERENČNA AMBULANTA (pritličje)
tel.: 02 23 56 652
e-pošta: Opens window for sending emailsvetlana.potrc@zd-mb.si 

 • ponedeljek, torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 16:00 in od 17:00 do 18:00
 • sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 10:00 in od 11:00 do 12:30
 • 3. teden v mesecu: petek popoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante prim. doc. dr. Ksenije Tušek-Bunc, dr. med., spec., Ob parku 5

Paciente  obveščamo, da bo ambulanta zaradi odsotnosti (redni letni dopust, strokovno izpopolnjevanje) zdravnice prim. asist. dr. sci. Ksenije TUŠEK-BUNC, dr. med., spec.

od 20. do 24. novembra 2017 odprta izjemoma po spremenjenem urniku.
Delale bodo nadomestne zdravnice:
20.11.:
8.00 – 12.00 – Petra Lubi, dr. med., spec.
21.11.: 8.00 – 12.00 – Danijela Djurić, dr. med.
22.11.: 7.00 – 11.00 – Petra Lubi, dr. med., spec.
23.11.: 8.00 – 12.00 – Ljubica Jordan, dr. med., spec.
24.11.: zaprta.

Nujno 
zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v sosednji ambulanti.

Prosimo za razumevanje. 

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčni ambulanti Ob parku: prim. doc. dr. Ksenija Tušek-Bunc, dr. med., spec. in Alenka Potrč, dr. med., spec., Ob parku 5

Rolanda PETRIČ, dipl.m.s.  
tel.: 02 23 56 654
e-pošta: Opens window for sending emailrolanda.petric@zd-mb.si    

 • torek od 13:00 do 20:00
 • četrtek, petek od 7:00 do 14:00

Na vrh

Referenčne ambulante Gosposvetska, Gosposvetska cesta 41

Na vrh

Dušan SILIČ, dr. med.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 23 56 669
e-pošta: Opens window for sending emailcvetka.unuk@zd-mb.si   

 • dopoldan od 6:15 do 13:45 (PON., TOR.)
                od 6:15 do 13:45 (PET.)
  naročanje: od 7:00 do 9:00 in od 10:30 do 12:30
 • popoldan od 12:30 do 20:00 (SRE., ČET.)
  Zadnji petek v mesecu popoldan od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • malica od 10:00 do 10:30 ; od 16:00 do 16:30

Na vrh

Bisera CHEKOVIKJ, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 23 56 668
e-pošta: Opens window for sending emailurska.vargazon@zd-mb.si   

 • ponedeljek, četrtek od 6:15 do 13:15
  naročanje: od 8:00 do 10:00 in od 10:30 do 12:30
 • torek, sreda od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • petek izmenjaje dopoldan/popoldan

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčni ambulanti Gosposvetska: Dušan Silič, dr. med. in Bisera Chekovikj, dr. med., spec., Gosposvetska cesta 41

Maja PINTAR, dipl.m.s.  
tel.: 02 23 56 665
e-pošta: Opens window for sending emailmaja.pintar@zd-mb.si

 • ponedeljek, sreda od 13:00 do 20:00
 • torek, četrtek, petek od 6:30 do 13:30

Na vrh

Vesna VASIĆ, dr. med., spec. druž. med.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 23 56 670   
e-pošta: Opens window for sending emaildanica.pokerznik@zd-mb.si     

 • ponedeljek, četrtek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • torek, sreda od 6:15 do 13:15
  naročanje: od 7:00 do 10:00 in od 10:30 do 11:30
 • petek izmenjaje dopoldan/popoldan

Na vrh

Obvestilo pacientom Mandine Grgurević Tosevski in zdravnice Halime Matoski

Spoštovani pacienti zdravnice Mandine Grgurević Tosevski in zdravnice Halime Matoski!

Ambulanta zdravnice Vesne Vasić, ki je v zadnjih mesecih pospešeno vpisovala paciente obeh upokojenih zdravnic, je presegla število vpisanih pacientov, potrebno za prenehanje vpisovanja. Zaradi tega vas vljudno prosimo, če si lahko novega izbranega osebnega zdravnika izberete v naboru tistih, ki še vpisujejo. To so zdravniki Ksenija Tušek Bunc (lokacija Ob parku), Marija Repolusk (lokacija Rače), Polona Lobnik Rojko (lokacija Slivnica), Marija Milović Mihajlović (lokacija Ruše), Nataša Maguša Lorber (lokacija Pernica), Simona Kovačec (lokacija Šentilj), Tomaž Kovač (lokacija Jakobski dol).
Vsi ostali zdravniki Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor so že polno zasedeni in do nadaljnjega ne vpisujejo več novih pacientov. Spremembe zdravnikov, ki vpisujejo, bodo objavljene na tri mesece.  

Obvestilo (več) ...   

Prosimo za razumevanje.   

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčno ambulanto Gosposvetska: Vesna Vasić, dr. med., spec., Gosposvetska cesta 41

Urška KNUPLEŽ, dipl.m.s.  
tel.: 02 23 56 ...
e-pošta: Opens window for sending emailurska.knuplez@zd-mb.si      

 • ponedeljek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 18:00 
 • četrtek od 6:30 do 13:30
  naročanje: od 8:00 do 12:00 
 • petek od 6:30 do 13:30 - izmenjaje Nova vas / Gosposvetska
  naročanje: od 8:00 do 12:00

Na vrh

Referenčne ambulante Tezno, Zagrebška 84a

Na vrh

Eva ČANDER, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 33 33 135
e-pošta: Opens window for sending emailmarija.golob@zd-mb.si  

 • ponedeljek, torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 16:00 in od 17:00 do 18:00
 • sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 8:00 do 10:00 in od 11:00 do 13:00
 • 4. petek v mesecu popoldan

Na vrh

Miodrag BALAT, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 33 33 134
e-pošta: Opens window for sending emailmajda.horvat@zd-mb.si  (elektronska pošta je namenjena izključno za naročanje na pregled in naročanje receptov)  

 • ponedeljek, torek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 10:00 in od 11:00 do 12:30
 • sreda, četrtek od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 13:00 do 16:00 in od 17:00 do 18:00
 • 3. petek v mesecu popoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Eve Čander, dr. med., spec., Tezno, Zagrebška 84a

Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnice Eve ČANDER, dr. med., spec.

od 20. do 28. novembra 2017 odprta izjemoma po spremenjenem urniku dopoldan.

V petek, 24. novembra 2017, bo ambulanta zaradi odsotnosti (strokovno izpopolnjevanje) zdravnice ZAPRTA.
Nujno 
zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v sosednjih ambulantah. 

Prosimo za razumevanje. 

Diplomirana medicinska sestra za Referenčni ambulanti Tezno: Eva Čander, dr. med., spec. in Miodrag Balat, dr. med., spec., Zagrebška 84a

Gordana KUŠAR, dipl.m.s.  
tel.: 02 33 33 138
e-pošta: Opens window for sending emailgordana.kusar@zd-mb.si

 • ponedeljek, sreda od 13:00 do 20:00
 • torek, četrtek, petek od 7:00 do 14:00

Na vrh

Samir ŠABIĆ, dr. med., spec.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 33 33 132  
e-pošta: Opens window for sending emailaleksandra.perko@zd-mb.si      

 • ponedeljek, sreda od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 13:00 do 16:00 in od 17:00 do 18:00
 • torek, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 10:00 in od 11:00 do 12:30
 • 1. petek v mesecu popoldan

Na vrh

Obvestilo pacientom asist. Leje Gril-Jevšek, dr. med., spec.

Spoštovani pacienti zdravnice asist. Leje Gril Jevšek, dr.med.spec.!

S 1.10.2017 se je delovni program vaše osebne zdravnice zmanjšal zaradi njenega akademskega dela na Medicinski fakulteti v Mariboru. To v praksi pomeni, da bo njena ambulanta delovala od ponedeljka do četrtka, v petek pa bodo nadomestni zdravniki sprejemali le nujne in nenaročene paciente.
Na petek torej naročanja ne bo, ker v petek ta ambulanta glede na opisano novost ne deluje.

Prizadevamo si, da bi tudi v petek ambulanta ponovno začela delovati polno, a zaradi nezadostnih kadrovskih resursov to zaenkrat ni mogoče.

Obvestilo (več) ...    

Prosimo za razumevanje.  

Na vrh

Slavica JAKIR, dr. med.

REFERENČNA AMBULANTA
tel.: 02 33 33 129
e-pošta: Opens window for sending emailmaja.jankovic@zd-mb.si    

 • ponedeljek, torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 19:00
 • sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:00 do 13:00
 • 2. petek v mesecu popoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Slavice Jakir, dr. med., Tezno, Zagrebška 84a

Paciente  obveščamo, da bo ambulanta zdravnice Slavice Jakir, dr. med.

zaradi odsotnosti medic. sestre od 20. do 24. novembra 2017 odprta izjemoma po spremenjenem urniku.
Delale bodo nadomestne medic. sestre/tehnik zdrav.nege:
20.11.: 14.00 – 18.00 – Vesna Kladnik
21.11.: 14.00 – 18.00 – Vesna Kladnik
22.11.:   8.00 – 12.00 – Sebastijan Šketa
23.11.:   8.00 – 12.00 – nadom. medic. ses.
24.11.: zaprta.


Prosimo za razumevanje. 

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra za Referenčni ambulanti Tezno: Samir Šabić, dr. med., spec. in Slavica Jakir, dr. med., Zagrebška 84a

mag. Mojca ROŽIČ, dipl.m.s.
Damjana PUKLAVEC, dipl.m.s.
tel.: 02 33 33 139 (naročanje v ordinacijskem času)
e-pošta: Opens window for sending emailmojca.rozic@zd-mb.si 

 • ponedeljek, sreda od 12:30 do 19:30
 • torek, četrtek, petek od 6:30 do 13:30

Na vrh