Zunanje ambulante Maribor


Obvestilo za vse splošne in referenčne ambulante


Spoštovani pacienti!

Odsotnost Vaših zdravstvenih ekip bomo med letnimi dopusti urejali z nadomeščanjem, najpogosteje tako, da bo paciente ene zdravstvene ekipe prevzela ekipa sosednje ali najbližje ordinacije, o čemer boste tudi obveščeni prek oglasnih desk in internetne strani našega zavoda. Zaradi izrazito povečanega števila pacientov, ki jih bo tako oskrbovala samo ena ekipa, bo lahko prihajalo do motenj pri naročanju in obravnavi, predvsem v smislu daljšega čakanja na pregled. V želji organizirati delo čimbolj tekoče, Vas Vljudno prosimo, če se lahko med letnimi dopusti pri Vaših obiskih omejite le na res najnujnejše zadeve, za ostale zadeve, ki lahko počakajo, pa počakate na svojega izbranega osebnega zdravnika oziroma medicinsko sestro.

Hvala za razumevanje.

Na vrh

Referenčni ambulanti Jezdarska, Jezdarska ulica 10


REFERENČNA AMBULANTA
Gregor DRNOVŠEK, dr. med., spec. spl. med.

Tel.: 02 33 31 868
e-pošta: Opens window for sending emaildrnovsek.narocanje@zd-mb.si  

 • ponedeljek, torek, petek od 6:30 do 13:30
  naročanje: od 7:00 do 9:00 in od 10:30 do 12:30
 • sreda, četrtek: od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • 1. petek v mesecu popoldan


REFERENČNA AMBULANTA
Rado KOVAČEVIČ, dr. med., spec.
Tel.: 02 33 31 867
e-pošta: Opens window for sending emailbranka.snajder@zd-mb.si

 • ponedeljek, torek od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 14:00 do 18:00
 • sreda, četrtek, petek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 7:30 do 9:30 in od 10:30 do 12:30
 • 2. petek v mesecu popoldan od 12:00 do 19:00,
  torek pred tem dopoldan od 7:30 do 14:30  

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Gregorja Drnovška, dr. med., spec., Jezdarska, Jezdarska ulica 10


Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnika Gregorja DRNOVŠKA, dr. med., spec.          

v juliju in avgustu 2015 odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.


Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Rada Kovačeviča, dr. med., spec., Jezdarska, Jezdarska ulica 10


Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnika Rada KOVAČEVIČA, dr. med., spec.

od 29. junija, v juliju in avgustu 2015 odprta samo v dopoldanskem času.

Od 28. do 31. julija 2015 bo ambulanta zaradi odsotnosti zdravnika odprta izjemoma po spremenjenem urniku oz. združena s sosednjo ambulanto.
Delali bodo nadomestni zdravniki:
28.7.: sosednja ambulanta
29.7.: nadomestni zdravnik
30.7.: 8.00 – 12.00 – Vesna VASIĆ, dr. med., spec.
31.7.: sosednja ambulanta.


Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra v Referenčni ambulanti Jezdarska, Jezdarska ulica 10


Adila SINANOVIĆ, dipl.m.s.   
tel.: 02 33 31 830
e-pošta: Opens window for sending emailadila.sinanovic@zd-mb.si

 • ponedeljek, četrtek od 13:00 do 20:00
 • torek, sreda, petek od 6:30 do 13:30

Na vrh

Referenčne ambulante Pobrežje, Cesta XIV. Divizije 30


REFERENČNA AMBULANTA
Ljubica JORDAN, dr. med., spec.
Tel.: 02 42 94 738
e-pošta: Opens window for sending emailtatjana.zavec@zd-mb.si 

 • ponedeljek, sreda, petek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 8:00 do 12:00
 • torek, četrtek od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 13:00 do 17:00
 • 3. teden v mesecu: torek in petek popoldan


REFERENČNA AMBULANTA
Simona JAVORNIK-STANEC, dr. med., spec.

Tel.: 02 42 94 745
e-pošta: Opens window for sending emailsilva.zafostnik@zd-mb.si  

 • ponedeljek, sreda, petek od 6:30 do 13:30
  naročanje: od 7:00 do 11:00
 • torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 17:00
 • četrtek od 12:00 do 19:00
  naročanje: od 12:00 do 16:00
 • 2. petek v mesecu popoldan od 12:00 do 19:00, torek dopoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Ljubice Jordan, dr. med., spec., Pobrežje, Cesta XIV. Divizije 30


Paciente obveščamo, da bo ambulanta zaradi odsotnosti zdravnice Ljubice JORDAN, dr. med., spec.      

16. julija odprta izjemoma po spremenjenem urniku dopoldan.

Od 17. do 31. julija 2015 bo ambulanta zaprta oz. združena s sosednjo ambulanto.

Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v sosednji ambulanti (dr. Pavličič) ali v Ambulanti za splošno nujno medicinsko pomoč oz. dežurni ambulanti, ki deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (prizidek kirurške stolpnice).
Delovni čas
: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo. Tel.: 02 33 31 809.

Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Simone Javornik-Stanec, dr. med., spec., Pobrežje, Cesta XIV. Divizije 30


Paciente obveščamo, da bodo v ambulanti zaradi odsotnosti zdravnice Simone JAVORNIK-STANEC, dr. med., spec.         

od 20. do 31. julija 2015 delali nadomestni zdravniki:

20.7. - Viktorija Jančar, dr.med.    DOP REDNO DELO
21.7. - Samir Šabić, dr.med.spec.  POP REDNO DELO
22.7. -
Viktorija Jančar, dr.med.    DOP REDNO DELO
23.7. - Vladan Božović, dr.med.     POP 14.00 DO 18.00
24.7. - AMBULANTA ZAPRTA
27.7. -
Vladan Božović, dr.med.     DOP RENO DELO
28.7. - Vladan Božović, dr.med.     POP 14.00 DO 18.00
29.7. - Vladan Božović, dr.med.     DOP RENO DELO
30.7. - Vladan Božović, dr.med.     POP 14.00 DO 18.00
31.7. - Vladan Božović, dr.med.     DOP RENO DELO


Od 3. do 5. avgusta 2015 bo v ambulanti zaradi odsotnosti zdravnice delala nadomestna zdravnica Barbara IFKO, dr. med. samo v dopoldanskem času.

6. in 7. avgusta 2015 bo ambulanta odprta izjemoma po spremenjenem urniku od 8. do 12. ure. Delal bo nadomestni zdravnik Borut KOSI, dr. med., spec.


Prosimo za razumevanje. 

Na vrh

Diplomirani zdravstvenik v Referenčni ambulanti Pobrežje, Cesta XIV. Divizije 30


Vasja DUŠA, dipl. zn.   
tel.: 02 33 31 830
e-pošta: Opens window for sending emailvasja.dusa@zd-mb.si

 • ponedeljek, sreda, petek od 7:00 do 14:00
 • torek, četrtek od 12:00 do 19:00
 • 3. teden v mesecu: torek in petek popoldan

Na vrh

REFERENČNA AMBULANTA
Jadranka ČEŠKOVIČ, dr. med., spec.

Tel.: 02 42 94 743
e-pošta: Opens window for sending emailmarjeta.loncaric@zd-mb.si    

 • ponedeljek, sreda od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 17:00
 • torek, četrtek, petek od 7:45 do 14:45
  naročanje: od 8:00 do 12:00
 • 1. teden v mesecu: ponedeljek in petek popoldan

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra v Referenčni ambulanti Pobrežje, Cesta XIV. Divizije 30


Maja PINTAR,  dipl.m.s.   
tel.: 02 42 94 746
e-pošta: Opens window for sending emailmaja.pintar@zd-mb.si

 • ponedeljek od 13:00 do 19:30
 • torek od 7:00 do 14:00
 • četrtek od 7:00 do 11:00

Na vrh

Splošna ambulanta Studenci, Kalohova ulica 18


Sanja BUDROVČAN-LONČAR, dr. med., spec.
tel.: 02 42 94 721
fax: 02 42 94 722
e-pošta: Opens window for sending emaillidija.vihar@zd-mb.si   

 • ponedeljek, sreda, petek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 7:30 do 10:00 in od 10:30 do 12:00
 • torek, četrtek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • 3. teden v mesecu: četrtek dopoldan, petek popoldan

Na vrh

Sprememba urnika Splošna ambulanta Studenci, Kalohova ulica 18


Paciente obveščamo, da bo ambulanta zaradi odsotnosti zdravnice Sanje BUDROVČAN-LONČAR, dr. med., spec.

od 27. do 31. julija 2015 odprta izjemoma po spremenjenem urniku.
Delala bo nadomestna zdravnica Petra LUBI, dr. med., spec.:
27.7.:   7.00 – 11.00
28.7.: 14.00 – 18.00
29.7.:   7.00 – 11.00
30.7.: 14.00 – 18.00
31.7.: zaprta.


Prosimo za razumevanje. 

Na vrh

Referenčne in splošne ambulante Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71


SPLOŠNA AMBULANTA
mag. Edmea STIPČEVIĆ BILIĆ, dr. med., spec.
tel.: 02 42 94 752 
e-pošta: Opens window for sending emailmetka.potocnik@zd-mb.si    

 • ponedeljek, četrtek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:30 do 15:30 in od 16:30 do 18:30
 • torek, sreda, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 9:30 in od 10:30 do 12:30
 • 1. petek v mesecu popoldan, četrtek dopoldan

Sprememba urnika ambulante mag. Edmee Stipčević Bilić, dr. med., spec., Nova vas, Cesta Prolet. brigad 71


Paciente obveščamo, da bo ambulanta zaradi odsotnosti zdravnice mag. Edmee STIPČEVIĆ BILIĆ, dr. med., spec.

od 3. do 21. avgusta 2015 izjemoma odprta po spremenjenem urniku.
Delala bo nadomestna zdravnica:
3.8.: 14.00–18.00 - Nataša GORIUP, dr. med.
4.8.: zaprta – sosednje ambul.
5.8: 14.00 - 18.00 - Nataša GORIUP, dr. med.
6.8., 7.8.: zaprta – sosednje ambul.

10.8.: zaprta – sosednje ambul.
11.8.:14.00 – 18.00 – Simona RAVNIK, dr. med., spec.
12.8.: zaprta – sosednje ambul.
13.8.:14.00 – 18.00 – Simona RAVNIK, dr. med., spec
14.8.: zaprta – sosednje ambul.

17.8.: zaprta – sosednje ambul.
18.8.:14.00 – 18.00 – Simona RAVNIK, dr. med., spec.
19.8.: zaprta – sosednje ambul.
20.8.: 14.00 – 18.00 – Simona RAVNIK, dr. med., spec.
21.8.: zaprta – sosednje ambul.


Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v Ambulanti za splošno nujno medicinsko pomoč oz. dežurni ambulanti, ki deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (prizidek kirurške stolpnice).
Delovni čas
: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo. Tel.: 02 33 31 809.

V četrtek, 27. avgusta 2015, bo ambulanta izjemoma odprta po spremenjenem urniku dopoldan.

Prosimo za razumevanje.  

Na vrh

REFERENČNA AMBULANTA
Simona RAVNIK, dr. med., spec.

tel.: 02 42 94 705
e-pošta: Opens window for sending emailjozica.plazar@zd-mb.si    

 • ponedeljek, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 9:30 in od 10:30 do 12:30
 • torek, sreda od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • 4. teden v mesecu: petek popoldan

Sprememba urnika ambulante Simone Ravnik, dr. med., spec., Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71


Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnice Simone RAVNIK, dr. med., spec.      

v juliju in avgustu 2015 odprta samo v dopoldanskem času.

Od 16. do 24. julija 2015 bo ambulanta zaradi odsotnosti zdravnice združena s sosednjo ambulanto (dr.Stipčević-Bilić) – dopoldan.

15., 20. in 22. julija bo ambulanta odprta izjemoma po spremenjenem urniku od 14. do 18. ure. Delala bo nadomestna zdravnica mag. Edmea STIPČEVIĆ-BILIĆ, dr. med., spec.


Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v sosednjih ambulantah ali v Ambulanti za splošno nujno medicinsko pomoč oz. dežurni ambulanti, ki deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (prizidek kirurške stolpnice).
Delovni čas
: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo. Tel.: 02 33 31 809.

Prosimo za razumevanje.

Na vrh

REFERENČNA AMBULANTA
Tamara KOVAČEVIČ, dr. med., spec.

tel.: 02 42 94 753
e-pošta: Opens window for sending emaildejan.pahole@zd-mb.si   

 • ponedeljek, torek, petek od 7:30 do 14:30
  naročanje: od 8:00 do 12:00
 • sreda, četrtek od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 14:00 do 18:00
 • 1. petek v mesecu popoldan od 12:00 do 19:00,
  sreda pred tem dopoldan 7:30 do 14:30

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Tamare Kovačevič, dr. med., spec., Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71


Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnice Tamare KOVAČEVIČ, dr. med., spec.      

v juliju in avgustu 2015 odprta izjemoma po spremenjenem urniku – samo v dopoldanskem času.

Od 3. do 24. avgusta 2015 bo ambulanta zaradi odsotnosti zdravnice ZAPRTA oz. združena s sosednjimi ambulantami.
Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v Ambulanti za splošno nujno medicinsko pomoč oz. dežurni ambulanti, ki deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (prizidek kirurške stolpnice).
Delovni čas
: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo. Tel.: 02 33 31 809.

Prosimo za razumevanje. 

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra v Referenčni ambulanti Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71


Maja HAJDINJAK,  dipl.m.s.   
tel.: 02 42 94 729
e-pošta: Opens window for sending emailmaja.hajdinjak@zd-mb.si

 • ponedeljek od 12:00 do 19:00
 • torek, sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00

Na vrh

REFERENČNA AMBULANTA
Vlasta DOMITROVIČ, dr. med., spec.

tel.: 02 42 94 700
e-pošta: Opens window for sending emailsabina.nepuzlan@zd-mb.si  

 • ponedeljek, torek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 9:30 in od 10:30 do 12:30
 • sreda, četrtek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:30 do 15:30 in od 16:30 do 18:30
 • 3. teden v mesecu: četrtek dopoldan, petek popoldan od 12:00 do 19:00

Sprememba urnika ambulante Vlaste Domitrovič, dr.med., spec., Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71


Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnice Vlaste DOMITROVIČ, dr. med., spec.         

v juliju in avgustu 2015 odprta izjemoma po spremenjenem urniku – samo v dopoldanskem času.

Od 28. julija do 14. avgusta 2015 bo ambulanta zaradi odsotnosti zdravnice odprta izjemoma po spremenjenem urniku oz. združena s sosednjimi ambulantami. Delala bo nadomestna zdravnica:
28.7.: 14.00-18.00 – Saša KOS, dr. med., spec.
29.7.: 14.00-18.00 – Saša KOS, dr. med., spec.
30.7.: sosednja ambul.
31.7.: sosednja ambul.

3.8.: sosednja ambul.
4.8.: 14.00 – 18.00 – Saša KOS, dr. med., spec.
5.8.: 14.00 – 18.00 – Saša KOS, dr. med., spec.
6.8.: sosednja ambul.
7.8.: sosednja ambul.

10.8.: sosednja ambul.
11.8.: 14.00 – 18.00 – Saša KOS, dr. med., spec.
12.8.: 14.00 – 18.00 – Saša KOS, dr. med., spec.
13.8.: sosednja ambul.
14.8.: sosednja ambul.

Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra v Referenčni ambulanti Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71


Rolanda PETRIČ,  dipl.m.s.   
tel.: 02 42 94 729
e-pošta: Opens window for sending emailrolanda.petric@zd-mb.si

 • ponedeljek od 7:00 do 14:00
 • torek od 13:00 do 20:00
 • sreda od 7:00 do 10:30

Na vrh

SPLOŠNA AMBULANTA
Saša KOS, dr. med., spec.

tel.: 02 42 94 702
e-pošta: Opens window for sending emailsimona.jancar@zd-mb.si   

 • ponedeljek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • torek od 12:00 do 19:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 8:00 do 10:00 in od 11:00 do 13:00
 • 2. teden v mesecu: torek dopoldan, petek popoldan

Obvestilo pacientom Saše Kos, dr. med., spec.


Spoštovani!

Ambulanta družinske medicine zdravnice Saše Kos, dr. med., spec., je v letu 2014 prevzela delo prejšnje zdravnice Ingrid Gole, dr. med., spec., s tem pa tudi oskrbo njenih pacientov.

Obvestilo (več) ...   

Prosimo za razumevanje.   

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Saše Kos, dr. med., spec., Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71


Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnice Saše KOS, dr. med., spec.

od 6. julija do 31. avgusta 2015 odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.

Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Referenčna in splošna ambulanta Ob parku 5, Ob parku 5


REFERENČNA AMBULANTA
prim. asist. dr. Ksenija TUŠEK-BUNC, dr. med., spec. spl. med.
II. nadstropje
tel.: 02 23 56 648
e-pošta: Opens window for sending emailkatja.jakse@zd-mb.si  

 • ponedeljek, sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:00 do 9:00 in od 10:30 do 12:30
 • torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • 2. teden v mesecu: petek popoldan

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra v Referenčni ambulanti Ob parku 5, Ob parku 5


Rolanda PETRIČ,  dipl.m.s.   
tel.: 02 23 56 654
e-pošta: Opens window for sending emailrolanda.petric@zd-mb.si    

 • sreda od 11:00 do 14:30
 • četrtek, petek od 7:00 do 14:00

Na vrh

SPLOŠNA AMBULANTA
Alenka POTRČ, dr. med., spec. druž. med.
pritličje

tel.: 02 23 56 652
e-pošta: Opens window for sending emailsvetlana.potrc@zd-mb.si 

 • ponedeljek, torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 16:00 in od 17:00 do 18:00
 • sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 10:00 in od 11:00 do 12:30
 • 3. teden v mesecu: petek popoldan

Na vrh

Obvestilo pacientom Alenke Potrč, dr. med., spec.


Spoštovani!

S 15. 6. 2015 začne na lokaciji ''Ob parku'' z delom nova osebna zdravnica Alenka Potrč, dr. med., spec., ki bo prevzela delo prejšnje zdravnice Marije Repolusk, dr. med., spec., s tem pa tudi oskrbo njenih pacientov.

Obvestilo (več) ...   

Prosimo za razumevanje.   

Na vrh

Referenčna in splošne ambulante Gosposvetska, Gosposvetska cesta 41


REFERENČNA AMBULANTA
Dušan SILIČ, dr. med.

Tel.: 02 23 56 669
Izmensko delo: en teden dopoldan, en teden popoldan.

e-pošta: Opens window for sending emailcvetka.unuk@zd-mb.si   

 • dopoldan od 6:15 do 13:15
  naročanje: od 7:00 do 9:00 in od 10:30 do 12:30
 • popoldan od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • izmene v tem letu   

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra v Referenčni ambulanti Gosposvetska, Gosposvetska cesta 41


Maja PINTAR,  dipl.m.s.   
tel.: 02 23 56 665
e-pošta: Opens window for sending emailmaja.pintar@zd-mb.si

 • sreda od 13:00 do 20:00
 • četrtek od 11:30 do 14:45
 • petek od 7:00 do 14:15

Na vrh

SPLOŠNA AMBULANTA
Mandina GRGUREVIČ-TOSEVSKI, dr. med.
Nadomestna zdravnica Vesna VASIĆ, dr. med., spec. druž. med.

Tel.: 02 23 56 670   
e-pošta: Opens window for sending emaildanica.pokerznik@zd-mb.si     

 • ponedeljek, četrtek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • torek, sreda od 6:15 do 13:15
  naročanje: od 7:00 do 10:00 in od 10:30 do 11:30
 • petek izmenjaje dopoldan/popoldan

SPLOŠNA AMBULANTA
Bisera CHEKOVIKJ, dr. med., spec.
Tel.: 02 23 56 668
e-pošta: Opens window for sending emailurska.vargazon@zd-mb.si   

 • ponedeljek, četrtek od 6:15 do 13:15
  naročanje: od 8:00 do 10:00 in od 10:30 do 12:30
 • torek, sreda od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • petek izmenjaje dopoldan/popoldan

SPLOŠNA AMBULANTA
Halima MATOSKI, dr. med.

Tel.: 02 23 56 671
Izmensko delo: en teden dopoldan, en teden popoldan.
e-pošta: Opens window for sending emailanita.selinsek.tivadar@zd-mb.si   

 • dopoldan od 8:15 do 11:45
 • naročanje: od 8:00 do 10:00 in od 10:30 do 12:30
 • popoldan od 13:15 do 16:45
  naročanje: od 14:00 do 16:00 in od 16:30 do 18:30
 • izmene v tem letu

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Vesne Vasić, dr. med., spec., Gosposvetska cesta 41


Paciente obveščamo, da bo ambulanta zaradi odsotnosti nadomestne zdravnice Vesne VASIĆ, dr. med., spec.     

od 5. do 14. avgusta 2015 ZAPRTA.

Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v sosednjih ambulantah ali v Ambulanti za splošno nujno medicinsko pomoč oz. dežurni ambulanti, ki deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (prizidek kirurške stolpnice).
Delovni čas
: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo. Tel.: 02 33 31 809.

Prosimo za razumevanje. 

Na vrh

Referenčne in splošna ambulanta Tezno, Zagrebška 84a


REFERENČNA AMBULANTA
Eva ČANDER, dr. med., spec.
Tel.: 02 33 33 135
e-pošta: Opens window for sending emailmarija.golob@zd-mb.si   

 • ponedeljek, torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 16:00 in od 17:00 do 18:00
 • sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 8:00 do 10:00 in od 11:00 do 13:00
 • 4. petek v mesecu popoldan

REFERENČNA AMBULANTA
Miodrag BALAT, dr. med., spec.
Tel.: 02 33 33 134 
e-pošta: Opens window for sending emailmajda.horvat@zd-mb.si  

 • ponedeljek, torek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 16:00 in od 17:00 do 18:00
 • sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:30 do 10:00 in od 11:00 do 12:30
 • 3. petek v mesecu popoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Eve Čander, dr. med., spec., Tezno, Zagrebška 84a


Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnice Eve ČANDER, dr. med., spec.        

junija, julija in avgusta 2015 odprta izjemoma po spremenjenem urniku samo v dopoldanskem času.


Od 3. do 14. avgusta 2015 bo ambulanta zaradi odsotnosti zdravnice (redni letni dopust) ZAPRTA.
Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v sosednjih ambulantah (dr. Balat, dr. Gril-Jevšek) ali v Ambulanti za splošno nujno medicinsko pomoč oz. dežurni ambulanti, ki deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (prizidek kirurške stolpnice).
Delovni čas
: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo. Tel.: 02 33 31 809.

Prosimo za razumevanje.

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Miodrag BALAT, dr. med., spec., Tezno, Zagrebška 84a


Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnika Miodraga BALATA, dr. med., spec.   

od 22. junija, v juliju in avgustu 2015 odprta izjemoma po spremenjenem urniku dopoldan.

V sredo, 29. julija 2015, bo ambulanta zaradi odsotnosti zdravnika odprta izjemoma po spremenjenem urniku od 8. do 12. ure. Delala bo nadomestna zdravnica Katja KRAJNC, dr. med.

Prosimo za razumevanje. 

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra v Referenčni ambulanti Tezno, Zagrebška 84a


Gordana KUŠAR, dipl.m.s.   
tel.: 02 33 33 138
e-pošta: Opens window for sending emailgordana.kusar@zd-mb.si

 • ponedeljek, sreda, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
 • torek od 13:00 do 20:00

Na vrh

REFERENČNA AMBULANTA
asist. Lea GRIL-JEVŠEK, dr. med., spec.

Tel.: 02 33 33 132  
e-pošta: Opens window for sending emailaleksandra.perko@zd-mb.si      

 • ponedeljek, sreda od 12:30 do 19:30
  naročanje: od 12:30 do 18:30 
 • torek, četrtek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:00 do 13:00
 • 1. petek v mesecu popoldan

Na vrh

Obvestilo pacientom asist. Leje Gril-Jevšek, dr. med., spec.


Spoštovani pacienti!

S 15. 12. 2014 začne z delom Vaša osebna izbrana zdravnica asist. Lea Gril Jevšek, dr. med., spec..

Obvestilo (več) ...   

Prosimo za razumevanje.   

Na vrh

Sprememba urnika ambulante asist. Leje Gril-Jevšek, dr. med., spec., Tezno, Zagrebška 84a


Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnice asist. Leje GRIL-JEVŠEK, dr. med., spec.      

v juliju in avgustu 2015 odprta samo v dopoldanskem času zaradi organizacijskih težav pri nadomeščanju odsotnih zdravnikov.

30. in 31. julija 2015 bo ambulanta zaradi odsotnosti zdravnice ZAPRTA.
Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v sosednji ambulanti (dr. Čander) ali v Ambulanti za splošno nujno medicinsko pomoč oz. dežurni ambulanti, ki deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (prizidek kirurške stolpnice).
Delovni čas
: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo. Tel.: 02 33 31 809.

Prosimo za razumevanje. 

Na vrh

Diplomirana medicinska sestra v Referenčni ambulanti Tezno, Zagrebška 84a


nadomestne diplomirane medicinske sestre
tel.:
02 33 33 139

 • ponedeljek od 14:00 do 18:00
 • torek od 8:00 do 13:00
 • sreda od 14:30 do 19:00
 • četrtek od 8:00 do 12:00

Na vrh

SPLOŠNA AMBULANTA
Slavica JAKIR, dr. med.

Tel.: 02 33 33 129
e-pošta: Opens window for sending emailslavica.jakir@zd-mb.si   

 • ponedeljek, torek, petek od 7:00 do 14:00
  naročanje: od 7:00 do 13:00
 • sreda, četrtek od 13:00 do 20:00
  naročanje: od 13:00 do 19:00
 • 2. petek v mesecu popoldan

Na vrh

Sprememba urnika ambulante Slavice Jakir, dr. med., Tezno, Zagrebška 84a


Paciente obveščamo, da bo ambulanta zdravnice Slavice JAKIR, dr. med.

v mesecu juliju 2015 bo ambulanta odprta izjemoma po spremenjenem urniku:
v popoldanskem času 1x tedensko ob četrtkih,
ponedeljek, torek, sreda in petek dopoldan.


Nujno zdravniško oskrbo (poškodbe, vročinska stanja, nenadne bolečine, …) lahko poiščete v Ambulanti za splošno nujno medicinsko pomoč oz. dežurni ambulanti, ki deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (prizidek kirurške stolpnice).
Delovni čas
: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo. Tel.: 02 33 31 809.

Prosimo za razumevanje.

Na vrh