Služba za pravne in kadrovske zadeve

Ulica talcev 9, Maribor

Organizacija dela v službi za pravne in kadrovske zadeve poteka v štirih zaokroženih delovnih področjih, in sicer: 

  • področje pravnega dela službe je usmerjeno predvsem v urejanje statusnih zadev, izdelavo internih splošnih aktov in organizacijskih predpisov, sklepanju raznovrstnih pogodb, dajanju mnenj s področja delovanja zavoda, informiranju zaposlenih z aktualnimi zakonskimi novostmi, sodelovanju s sodišči, poslovnimi partnerji in drugimi zunanjimi institucijami,
  • področje kadrovskega dela službe je namenjeno predvsem izvajanju vseh postopkov v zvezi z zaposlitvijo delavcev, pripravništvom, mentorstvom, specializacijami, napredovanju zaposlenih, strokovnemu izpopolnjevanju, ažuriranju podatkov zaposlenih, evidentiranju delovnega časa za delavce Uprave, izvajanju postopkov v zvezi s pravilno izvedbo arhiviranja in rokovanja z dokumentarnim gradivom ter sodelovanju z zunanjimi institucijami (ZPIZ, ZZZS, Zavod za zaposlovanje, IVZ idr.),
  • področje varstva pacientovih pravic, varstva osebnih podatkov, vodenje evidenc v zvezi z nasiljem na delovnem mestu in evidenc prijavljenih daril, vodenje postopkov v zvezi z izvajanjem mobinga na delovnem mestu,
  • področje splošnega dela službe je namenjeno oddaji, sprejemu, evidentiranju in razdeljevanju poštnih pošiljk.

 

Lokacija prostorov službe:
Ulica talcev 9, 3. nadstropje in pritličje, vhod iz Sodne ulice,
Ulica talcev 5, 1. nadstropje.

Vodja službe:
izr.prof.ddr. Helena BLAŽUN VOŠNER
tel.: 02 22 86 259
GSM: 070 616 833
e-pošta: helena.blazun@zd-mb.si

Strokovna sodelavka:
Andreja RIBIČ, dipl. upr. org.
tel.: 02 22 86 260
e-pošta: pravna.sluzba@zd-mb.si


Strokovni sodelavec:
Redy PETROVIČ MIHELIČ, mag. prav.
tel.: 02 22 86 287
e-pošta: redy.petrovic@zd-mb.si     

Pisarna za varstvo pacientovih pravic:
Strokovna sodelavka:
Cvetka HAJDINJAK, univ. dipl. prav.
Tel.: 02 22 86 365
e-pošta: cvetka.hajdinjak@zd-mb.si

Kadrovnik:
Mihela GOSTENČNIK, univ. dipl. prav.
tel.: 02 22 86 296
e-pošta: mihela.gostencnik@zd-mb.si

Kadrovski referent:
Alenka ZALOŽNIK, dipl. upr. org.
e-pošta: alenka.zaloznik@zd-mb.si
tel.: 02 22 86 292

Kadrovski referent:
Darja PLEVNIK, dipl. upr. org.
e-pošta: darja.plevnik@zd-mb.si      
tel.: 02 22 86 278

Vložišče:
tel.: 02 22 86 262
GSM: 051 394 262
Robert EGGER
e-pošta: robert.egger@zd-mb.si
Dejan ARNUŠ 
e-pošta: dejan.arnus@zd-mb.si
Jože KRISTL


Arhiv:
Vladimir PLATEIS
tel.: 02 22 86 298  
e-pošta: vladimir.plateis@zd-mb.si     
e-pošta: arhiv@zd-mb.si