Sprememba urnika zunanjih ginekoloških ambulant

Paciente obveščamo da: Ginekološka ambulanta Ruše dela: 9.7.2019 23.7.2019 6.8.2019 Ginekološka ambulanta Šentilj dela: 1.7. 2019 22.7. 2019 5.8.2019 19.8.2019 Ginekološka ambulanta Sladki Vrh dela: 12.8. 2019 Ginekološka ambulanta Miklavž dela: 11.7. 2019