Služba za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine

SPOŠTOVANI PACIENTI OBVEŠČAMO VAS, DA DELA DISPANZER ZA ŠOLSKE OTROKE IN MLADINO OD 04.03.2019 V POPOLDANSKEM ČASU OD 13.00 – 20.00.