Specialistična dejavnost za čeljustno kirurgijo Ulica Kneza Koclja 10

Spoštovani Obvešamo vas o odsotnostih zobozdravnikov v mesecu februarju Dr. Balon odsoten 1.2.2019 Dr. Debevc odsoten 1.2.2019 Dr. Josipović odsoten od 19.2.2019 do 22.2.2019 Prva pomoč se bo nudila pacientom na lokaciji Kneza Koclja 10.