Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

8. 10. 2018

19. 11. 2018

Zobozdravstveni material, razdeljen v 40 sklopov:

JN6-B/18

Dokumenti izbranega javnega naročila:

8. 10. 2018

Razpisna dokumentacija

8. 10. 2018

Predračun 1

8. 10. 2018

Predračun 2

8. 10. 2018 ESPD
18. 10. 2018 Popravljen obrazec Priloga 9​
26. 10. 2018 Izločene/popravljene postavke