Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

22. 10. 2018

3. 12. 2018

Zdravstveni materijal, razdeljen v 18 sklopov:

JN9-B/18

Dokumenti izbranega javnega naročila:

22. 10. 2018

Razpisna dokumentacija

22. 10. 2018

Predračun

22. 10. 2018

ESPD

6. 11. 2018 Nova priloga