Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

24. 8. 2018

21. 09. 2018

Zaščitna oblačila in drugi tekstilni izdelki, izdelani iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, razdeljeni v pet sklopov

JN2-B/18

Dokumenti izbranega javnega naročila:

24. 8. 2018

Razpisna dokumentacija

24. 8. 2018

Predračun

24. 8. 2018

ESPD

24. 8. 2018 Priloga 1
24. 8. 2018 Priloga 2