Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

07. 02. 2018

06. 03. 2018

Vzdrževanje in servisiranje zobozdravstvenih aparatov

JN1-S/18

Dokumenti izbranega javnega naročila:

07. 02. 2018

Razpisna dokumentacija

07. 02. 2018

Predračun

07. 02. 2018

ESPD