Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

18. 04. 2018

17. 05. 2018

Vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav

JN2-S/18

Dokumenti izbranega javnega naročila:

18. 04. 2018

Razpisna dokumentacija

18. 04. 2018

Predračun

18. 04. 2018

ESPD

18. 04. 2018

Seznam klim