Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

02. 02. 2018

15. 03. 2018

Sredstva za higieno in dezinfekcijo,
razdeljena v 7 sklopov

JN1-B/18

Dokumenti izbranega javnega naročila:

02. 02. 2018

Razpisna dokumentacija

02. 02. 2018

Predračun

02. 02. 2018

Posebna priloga

02. 02. 2018

ESPD