Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

28. 9. 2018

24. 10. 2018

VOZILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, razdeljena v dva sklopa

JN5-B/18

Dokumenti izbranega javnega naročila:

28. 9. 2018

Razpisna dokumentacija

28. 9. 2018

Predračun

28. 9. 2018

ESPD