Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

2. 4. 2019

17. 5. 2019

Večrezinski računalniški tomograf (CT) in vzdrževanje za dobo 5 let po preteku garancijske dobe

JN3-B/19

Dokumenti izbranega javnega naročila:

2. 4. 2019

Razpisna dokumentacija

2. 4. 2019

Predračun

2. 4. 2019 Posebna priloga
2. 4. 2019 ESPD