Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

25. 10. 2018

26. 11. 2018

TISK, razdeljen v 8 sklopov

JN4-S/18

Dokumenti izbranega javnega naročila:

26. 11. 2018

Razpisna dokumentacija

26. 11. 2018

Predračun

26. 11. 2018

ESPD