Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

27. 7. 2018

24. 08. 2018

Rekonstrukcija prostorov v pritličju Zdravstvenega doma Maribor za potrebe ambulantnih prostorov okulistike

JN2-G/18

Dokumenti izbranega javnega naročila:

27. 7. 2018

Razpisna dokumentacija

27. 7. 2018

Predračun

27. 7. 2018

ESPD

27. 7. 2018 PZR