Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

14. 9. 2018

4. 10. 2018

Rekonstrukcija prostorov v pritličju Zdravstvenega doma Maribor za potrebe ambulantnih prostorov okulistike

JN3-G/18

Dokumenti izbranega javnega naročila:

14. 9. 2018

Razpisna dokumentacija

14. 9. 2018

Predračun

14. 9. 2018

ESPD

14. 9. 2018 PZR