Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

19. 9. 2018

17. 10. 2018

OPREMA PROSTOROV, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočih materialov

JN3-B/18

Dokumenti izbranega javnega naročila:

19. 9. 2018

Razpisna dokumentacija

19. 9. 2018

Predračun

19. 9. 2018

ESPD

19. 9. 2018 Priloga 1
19. 9. 2018 Priloga 2