Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

17. 10. 2018

21. 11. 2018

Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 5 sklopov

JN8-B/18

Dokumenti izbranega javnega naročila:

17. 10. 2018

Razpisna dokumentacija

17. 10. 2018

Predračun

17. 10. 2018

ESPD