Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

11. 12. 2018

11. 1. 2019

Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 3 sklopov

JN12-B/18

Dokumenti izbranega javnega naročila:

11. 12. 2018

Razpisna dokumentacija

11. 12. 2018

Predračun

11. 12. 2018

ESPD