Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

27. 3. 2019

6. 5. 2019

INVESTICIJSKA IN TEKOČA
VZDRŽEVALNA DELA,
razdeljena v 5 sklopov:
1.  sklop: Slikopleskarska dela
2. sklop: Elektroinštalacijska dela
3. sklop: Gradbena in zidarska dela
4. sklop: Strojne inštalacije
5. sklop: Dobava in polaganje talnih oblog

JN3-G/19

Dokumenti izbranega javnega naročila:

27. 3. 2019

Razpisna dokumentacija

27. 3. 2019

Predračun

27. 3. 2019

ESPD

27. 3. 2019 Ceniki OZS