Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

21. 12. 2018

11. 2. 2019

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NOVOGRADNJO OBJEKTA ZDRAVSTVENE POSTAJE TEZNO V MARIBORU

JN5-S/18

Dokumenti izbranega javnega naročila:

21. 12. 2018

Razpisna dokumentacija

21. 12. 2018

Projektna naloga

21. 12. 2018

Tehnične smernice zvezek 1

21. 12. 2018
Tehnične smernice zvezek 3

 

21. 12. 2018 ESPD
21. 12. 2018 OPPN
21. 12. 2018 DIIP
21. 12. 2018 PIZ
21. 12. 2018 IP