Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

12. 10. 2018

13. 11. 2018

DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA

JN7-B/18

Dokumenti izbranega javnega naročila:

12. 10. 2018

Razpisna dokumentacija

12. 10. 2018

Predračun

12. 10. 2018

ESPD